Δεκτή και από τους θεσμούς γίνεται η μετάβαση από τη σημερινή πάγια ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεις στην νέα με 24 έως 48 δόσεις αλλά για τις οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Νοεμβρίου του 2019 και μετά. Σε αυτήν τη λύση φαίνεται να συγκλίνουν οι διαπραγματεύσεις του υπουργείου οικονομικών με τους θεσμούς πριν την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης, νωρίτερα, ως τα τέλη Φεβρουαρίου. Ωστόσο, ο περιορισμός που τέθηκε από τους δανειστές φαίνεται πως είναι να μην κάνουν την μετάβαση όλοι όσοι εξυπηρετούν οφειλές με την σημερινή πάγια ρύθμιση των 12 έως και 24 δόσεων με το επιχείρημα πως με μια τέτοια κίνηση θα δίνονταν η εντύπωση ότι όλοι βρίσκονται ήδη στην πάγια ρύθμιση θα μπορούσαν να ρυθμίσουν ξανά τις οφειλές τους μέχρι και σε 48 δόσεις.

Ρύθμιση χρέη: Ωστόσο, το προνόμιο αυτό φαίνεται ότι θα ισχύσει μόνο για όσους θέλουν να ρυθμίσουν σχετικά πρόσφατες οφειλές που "γεννήθηκαν" μετά την 1η Νοεμβρίου του 2019 και μετά. Η δε μετάβαση έχει την έννοια ότι η νέα ρύθμιση δεν προστατεύει το φορολογούμενο από τυχόν αναγκαστικά μέτρα τα οποία έχουν κινηθεί σε βάρος τους. Συνεπώς όσοι έχουν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές (από 1/11/2019 ) δεν θα έχουν χρόνο να περιμένουν την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης. Θα πρέπει να ρυθμίσουν αρχικά τις οφειλές τους σε 24 έως και 48 δόσεις διασφαλίζοντας την προστασία που παρέχεται σήμερα από ενδεχόμενες κατασχέσεις και στην συνέχεια έχοντας ήδη ρυθμίσει τα χρέη τους να κάνουν την ζωή τους πιο εύκολη επαναρρυθμίζοντας την οφειλή σε περισσότερες δόσεις.

Εξάλλου όπως προβλέπεται από τη συμφωνία στους συνεπείς φορολογούμενους που εξυπηρετούν κανονικά τη ρύθμιση, θα επιστρέφεται το 25% των τόκων που κατέβαλαν φτάνει να μην υπερβαίνει το ύψος της τελευταίας δόσεων. Θα δίνεται η δυνατότητα επανένταξης των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη σε ρύθμιση για δεύτερη και τελευταία φορά σε περίπτωση που χάσει την ρύθμιση εφόσον προκαταβληθεί ποσό διπλάσιο της μηνιαίας δόσης, και με προσαυξημένο επιτόκιο για τον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων. Ωστόσο, όσοι ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση, δεν αποφεύγουν τον κίνδυνο των κατασχέσεων και των δεσμεύσεων της Εφορίας.

Στη νέα πάγια ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν:

  • Οι φορολογούμενοι που χρωστούν φόρο εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φ.Π.Α. και άλλους φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου που βεβαιώθηκαν στα ονόματά τους εντός του 2019 αλλά δεν έχουν εντάξει τις οφειλές τους αυτές στην ισχύουσα σήμερα πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να ρυθμίσουν τις συγκεκριμένες οφειλές έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νέας «πάγιας ρύθμισης».
  • Οι φορολογούμενοι που βαρύνονται με παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία και τα έχουν αφήσει αρρύθμιστα. Και οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να καταβάλουν τα χρέη τους έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν αυτά προέρχονται από φόρους εισοδήματος, Φ.Π.Α., ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή άλλους τακτικά επιβαλλόμενους φόρους ή μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις αν τα εν λόγω χρέη προέρχονται από φόρους κληρονομιάς ή από φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα ή από πρόστιμα της τροχαίας, του δήμου ή της πολεοδομίας τα οποία μεταφέρθηκαν και βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. ή από άλλες έκτακτες αιτίες.
  • Όλα τα χρέη προς την Εφορία που θα βεβαιώνονται μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις για την νέα πάγια ρύθμιση, είτε καταστούν ληξιπρόθεσμα είτε όχι.
  • Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 30 ευρώ, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι ο ακριβής αριθμός των δόσεων για οφειλές που ρυθμίζονται έως και σε 48 δόσεις θα καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση, λαμβανομένων υπ’ όψιν εισοδηματικών κριτηρίων και με την εφαρμογή συντελεστών, αναλόγων, του ύψους του εισοδήματος ή των κερδών εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση θα χάνεται αν:

  • Ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα δύο από τις δόσεις της ρύθμισης
  • Καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης παραπάνω από 1 μήνα
  • Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους
  • Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά
  • Έχει υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος αλλά με ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις