Ασφαλιστικό 2020: «Κρυφές μειώσεις» στις συντάξεις που ξεπερνούν τα 50 ευρώ τον μήνα [vid]

«Κρυφές μειώσεις» στις συντάξεις που ξεπερνούν τα 50 ευρώ τον μήνα
«Κρυφές μειώσεις» στις συντάξεις που ξεπερνούν τα 50 ευρώ τον μήνα

Ασφαλιστικό 2020: Με αισθητές μειώσεις κινδυνεύουν οι συντάξεις των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με την αποκάλυψη που έκανε ο γραμματέας εργασίας του ΚΙΝΑΛ Χρήστος Μέγας σε δήλωσή του στην εφημερίδα των Συντακτών.

Ασφαλιστικό 2020: Πρόκειται για την αφαίρεση τω επιδομάτων και του δώρου (13ου και 14ου μισθού) από τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, αφαίρεση που έχει ως συνέπεια οι συντελεστές αναπλήρωσης για το συντάξιμο χρόνο των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα να υπολογίζονται σε χαμηλότερη βάση, με αποτέλεσμα να χάνεται το 14,3% του συντάξιμου μισθού και της τελικής σύνταξης.

Η συγκεκριμένη και δύσκολα ανιχνεύσιμη «παράλειψη» προβλέπεται, όπως αναφέρει ο κύριος Μέγας, στο άρθρο 28 του προσχεδίου νόμου για το Ασφαλιστικό, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Επισημαίνει δε και τη σχετική παράγραφο: «Για τον υπολογισμό των συντάξεων αποδοχών, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές των ασφαλισμένων για κάθε ημερολογιακό έτος...», που περιλαμβάνεται στο άρθρο 24 του προσχεδίου για τις συντάξεις του Δημοσίου αυτούσια, όπως είναι στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου 4387/16 αλλά παραλείπεται από το άρθρο 28 του προσχεδίου που αντικαθιστά το επίσης άρθρο 28 του ν.4387/16 για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, στις συντάξιμες αποδοχές του δημοσίου υπαλλήλου περιλαμβάνονται τα δώρα (13ος και 14ος μισθός μέχρι 31-12-2012 - ημερομηνία κατάργησης τους), αλλά δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ότι και σ΄ αυτά στον ιδιωτικό τομέα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Μισθωτός με μέσο μισθό 1.000 ευρώ από το 2002 έως τη μέρα συνταξιοδότησης του. Με το νόμο 4387/16 και μέσω συντάξιμο μισθό 1.166 ευρώ (14.000 /12 μήνες), ενώ με το νέο προτεινόμενο πλαίσιο θα έχει 1.000 ευρώ συντάξιμο μισθό (καθώς δεν υπολογίζονται οι ετήσιες, παρά μόνο οι μηνιαίες αποδοχές, ήτοι 12.000/12). Κι αυτός ο υπολογισμός οδηγεί σε μείωση της σύνταξης κατά 20-50 ευρώ και παρά τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που εισάγει το προσχέδιο Βρούτση για ασφάλιση άνω των 30 ετών. Μάλιστα, για 25 έτη ασφάλισης, η μείωση ξεπερνά τα 50 ευρώ μηνιαίως.

«Πέραν της πολιτικής εξαπάτησης των ασφαλισμένων, εγείρεται και θέμα της συνταγματικότητας καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις υπ. αριθμό 2287/15 και 2288/15 αποφάσεις του, έκρινε ως αντισυνταγματική την αποκοπή των δώρων από τους συνταξιούχους. Στη συνέχεια ο νομοθέτης συμπεριέλαβε αυτές τις αποδοχές στον υπολογισμό των συντάξεων. Έστω και αν ο συγκεκριμένος νόμος 4387/16 προέβλεψε εν τέλει τόσο χαμηλά ποσοστά ποσοστά αναπλήρωσης τα οποία και εξαφάνισαν την πρόβλεψη για συντάξιμο μισθό συναπαρτισμένο από 14 μισθούς» καταλήγει ο Χρήστος Μέγας.