Κορονοϊός μέτρα:Εκ περιτροπής εργασία και σε κερδοφόρες επιχειρήσεις!

Του Διονύση Τεμπονέρα

Εκ περιτροπής εργασία και σε κερδοφόρες επιχειρήσεις!

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Βρούτσης, σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή,«το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, με εκ περιτροπής εργασία, αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ισχυρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά τουςκαι εντάσσονται σε συγκεκριμένο και καθορισμένο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).Πρόκειται για ένα εντελώς προσωρινό, αναγκαίο και επείγον μέτρο, που θα λήξει άμεσα με τον τερματισμό της κρίσης, σε δύο ή τρεις μήνες και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν του εξαμήνου. ».

Τάδε εφη, ο κ.Βρούτσης στην προσπάθειά του, να πείσει τους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό, ότι το άρθρο 9 της πρόσφατης Π.Ν.Π.(68Α΄/20.3.2020) έχει έκτακτο, επείγοντα και εξαιρετικό χαρακτήρα και δεν αφορά τις επιχειρήσεις, που είτε είναι κερδοφόρες, είτε δεν υπάγονται στην διευρυνόμενη λίστα του υπουργείου Οικονομικών, που εμπεριέχει τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση και τα μέτρα κατά της εξάπλωσης κατά του κορωνοϊού.

Θυμίζουμε ότι το άρθρο 9 της ΠΝΠ ορίζει τα εξής: ''Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του. Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.''.

Από την ανωτέρω διατύπωση προκύπτει, ότι η εφαρμογή του μέτρου, που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε 50% μειωμένο μισθό για τους εργαζόμενους, για εργασία μόλις 2 εβδομάδων ΔΕΝ αφορά μόνο τις πληττόμενες επιχειρήσεις αλλά ακόμα και τις κερδοφόρες και υποχρεωτικά σε αυτό εντάσσεται το 50% του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Οι διαβεβαιώσεις του αρμοδίου Υπουργού ότι θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος, YA ή νέα ΠΝΠ, μέχρι στιγμής δεν έχουν κανένα αντίκρισμα.

Και παρόλο που η Π.Ν.Π. δημοσιεύτηκε ήδη από τις 20.3.2020, δηλαδή έντεκα ημέρες μετά(!), οι σχετικές κανονιστικές πράξεις(ΥΑ) ή εγκύκλιοι δεν έχουν ακόμα εκδοθεί.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και κερδοφόρες επιχειρήσεις να κάνουν ήδη χρήση του μέτρου καταχρηστικά(;).

Έτσι μεγάλη επιχείρηση στο χώρο της υγείας, που ΔΕΝ υπάγεται στις λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ, προχθές κάλεσε τους εργαζόμενους, να απασχολούνται εφεξής μόνο 11 μέρες το μήνα εκ περιτροπής, με μείωση αποδοχών κατά 50%.

Και μάλιστα το έπραξε αυτό βάζοντας ορισμένα τμήματα της επιχείρησης στο νέο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας και όχι τουλάχιστον το 50% όπως ορίζει το άρθρο 9.

Ούτε διαβούλευση, ούτε πληττόμενη επιχείρηση, ούτε ΚΑΔ, ούτε τίποτα.

Πλήρης καταστρατήγηση δηλαδή.

Επίσης βιοτεχνία πλαστικών, προχώρα στην ίδια διαδικασία, χωρίς να κάνει χρήση ούτε της διαβούλευσης με τους εργαζόμενους και χωρίς να μπει στην διαδικασία να επικαλεστεί την πτώση του τζίρου της.

Οι πρακτικές αυτές εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό, που σε όλους τους τόνους διαβεβαίωνε δημόσια, ότι το μέτρο δεν θα αφορά επιχειρήσεις που δεν πλήττονται από την κρίση.

Η ευθύνη για την καθυστέρηση στην έκδοση, είτε νέας ΠΝΠ, είτε υπουργικής απόφασης που θα εξειδικεύει το μέτρο(πέρασαν ήδη 11 ημέρες!) και θα περιορίζει την εφαρμογή του, βαρύνει αποκλειστικά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που ενώ σε τουλάχιστον 5 εκπομπές έχει δεσμευτεί δημόσια, προς την κατεύθυνση αυτή, η ίδια η πραγματικότητα την εκθέτει εκκωφαντικά.

Η αλήθεια είναι ότι εξ αρχής αυτό τον σκοπό είχε η Κυβέρνηση, που ενεργεί ως εντολοδόχος του ΣΕΒ, δηλαδή να εφαρμόσει το μέτρο οριζόντια ακόμα και στις κερδοφόρες επιχειρήσεις χαρίζοντας στην εργοδοσία απεριόριστη ευελιξία.

Άλλωστε αυτό δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία πια, αφού η διεύρυνση των πληττόμενων επιχειρήσεων( λίστα ΚΑΔ), πλέον περιλαμβάνει ποσοστό άνω του 76% των νομικών προσώπων (επιχειρήσεων) και άνω του 75% των ελευθέρων επαγγελματιών.

Συνεπώς σχεδόν όλοι μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου. Ενός μέτρου που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε μισθούς 200 ευρώ (με το συνδυασμό εκ περιτροπής και μερικής απασχόλσησης).

Οι καταγγελίες έχουν ήδη φτάσει και στους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους διαφόρων κλάδων, οι οποίοι αναφέρουν ότι πολλές φορές οι εργοδότες, εμφανίζουν ακόμα και σωματεία σφραγίδες (χαρακτηριστικά σε ορισμένα από αυτά πρόεδροι των σωματείων είναι οι …προσωπάρχες!) με τα οποία δήθεν έκαναν διαβούλευση.

Στην ανωτέρω περίπτωση όμως υφίστανται ξεκάθαρες παραβιάσεις, αφού ούτε διαβούλευση έγινε, ούτε οι επιχειρήσεις υπάγονται σε πληττόμενους ΚΑΔ, ούτε η επιβολή του μέτρου έγινε στο 50% του προσωπικού.

Προκύπτουν λοιπόν τα εξής ερωτήματα:

1.Γιατί δεν έχει βγάλει το υπουργείο είτε εγκύκλιο, είτε ΥΑ, είτε νέα ΠΝΠ που να επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του αρμοδίου Υπουργού;

2.Γιατι εξαρχής δεν όρισε ρητά ότι το άρθρο 9 της ΠΝΠ αφορά μόνο τις πληττόμενες επιχειρήσεις;

3.Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει το ΣΕΠΕ στις επιχειρήσεις αυτές, για να διαφυλάξει την νομιμότητα όσων επικαλείται ο Υπουργός;

4.Σκοπεύει και πότε ο Υπουργός να εκδώσει σχετικές οδηγίες και αν το κάνει, αυτές θα έχουν αναδρομική ισχύ;

5.Γιατι αφού ισχυρίζεται ότι ο νoμoς προϋπήρχε (και έτσι είναι) προχώρησε σε νέα ρύθμιση ουσιαστικά ακυρώνοντας το κριτήριο του της δραστικής μείωσης του τζίρου;

6.Γιατί ενώ εξεδόθη νέα ΠΝΠ μόλις εχθές 30.3.2020 το ζήτημα δεν διευκρινίστηκε ενώ υπήρξε ευρεία νομοθετική πρωτοβουλία;

ΥΓ:Σημειωτέον ότι τα δικαστήρια και για το προϊσχύον πλαίσιο του ν.3846/2010 και 3899/2010, έχουν ήδη κρίνει ότι μείωση τζίρου συνιστά και η μείωση κερδών!

Αναμένουμε απαντήσεις.

Διονύσης Τεμπονέρας
Δικηγόρος – Εργατολόγος

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις