Τραπεζοκαθίσματα: Η ρύθμιση που φέρνει ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος για να ισοφαρίσουν οι μαγαζάτορες τις απώλειές τους από τη γενική καραντίνα, είναι η εξάπλωση τραπεζοκαθισμάτων. Όμως χωρίς οι δήμοι να εισπράττουν τα αναλογούντα τέλη κοινοχρήστων. Έχουμε λοιπόν ένα πιθανό καλό και δύο, τρία σίγουρα κακά:

  • Σοβαρή έλλειψη κοινόχρηστων χώρων για τους ανθρώπους που δεν θέλουν ή δεν έχουν να «τραπεζωθούν» αλλά θέλουν να κάτσουν στις πλατείες (κυρίως οι νέοι)
  • Απώλειες από τα έσοδα των δήμων χωρίς να έχει υπολογίσει τις επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες από τα άδεια ταμεία των ΟΤΑ α΄ βαθμού, που στη μάχη κατά της πανδημίας έριξαν, εκτός των διαθέσιμων πόρων τους, την έκτακτη επιχορήγηση, που δεν αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ.

(EUROKINISSI )

Με τη ρύθμιση Θεοδωρικάκου, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορούν λοιπόν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Η διάταξη θα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 με σκοπό να περιοριστούν οι επιπτώσεις, στα καταστήματα εστίασης, από τα μέτρα που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή της πανδημίας της Covid-19.

Διπλάσιοι οι παραχωρούμενοι χώροι
Πέραν τού ήδη παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου, απαιτείται να προηγηθεί σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου «κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης». «Ο πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μπορεί να εκτείνεται σε συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα άλλων, που δικαιούνται τον ίδιο κοινόχρηστο χώρο», αναφέρεται στη ρύθμιση.

«Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης» επισημαίνεται στη σχετική ρύθμιση. Για την πρόσθετη παραχώρηση χώρου, μάλιστα, στις πλατείες γίνεται χρήση του σχετικού Βασιλικού Διατάγματος του 1958. Να σημειωθεί ότι, με βάση τη διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών, «δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται».

Ελάχιστοι οι περιορισμοί και όπως γνωρίζουμε ούτε αυτοί δεν θα γίνουν σεβαστοί…
Οι περιορισμοί στη χορήγηση της αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου για τα τραπεζοκαθίσματα συνίστανται μόνο στην ανεμπόδιστη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και στην προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ). Την ίδια ώρα, μαζί με την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων προβλέπεται η ανάπτυξη κινητών κατασκευών σκίασης σε κοινόχρηστους χώρους.

Η δε λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών θα είναι τουλάχιστον για 1,50 μέτρο και, σύμφωνα με τη ρύθμιση, «πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων».

Στην ίδια ρύθμιση αναφέρεται ότι «δεν επιτρέπεται ο παραχωρημένος επιπρόσθετος χώρος που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα να επικαλύπτει τυχόν κατασκευασμένο». Επίσης, η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων δεν μπορεί να εμποδίζει την πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.


Επέκταση σε χώρους που ούτως ή άλλως δεν μπορούσαν οι πεζοί να διασχίσουν…

Οι δε «προσωρινές διαμορφώσεις δεν εμποδίζουν τις εισόδους / εξόδους των παρόδιων κτηρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία» αναφέρεται στη σχετική ρύθμιση.

Πρόσθετες διευκολύνσεις
Προβλέπεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων έως και 50%, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής των δήμων.

Ας ξεχάσουμε και τις παραλίες που καθόμαστε να ρεμβάσουμε το ηλιοβασίλεμα

Για τη διευκόλυνση της τοποθέτησης πρόσθετων τραπεζοκαθισμάτων προβλέπεται η σύνταξη σχετικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία θα λειτουργήσει ως εισήγηση για την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, προκειμένου αυτή να τροποποιήσει την οδική κυκλοφορία. Έτσι, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής καλείται να ορίσει σε ποιους δρόμους μπορεί «να απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων σε δημοτικές οδούς, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης / στάσης / στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμΕΑ».

Επίσης, με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ./ώρα σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας». Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν μέχρι 31.12.2020.

Έλεγχος και πρόστιμα
Για τον έλεγχο παραβάσεων στη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος οι δήμαρχοι υποχρεούνται να συγκροτήσουν συνεργεία ελέγχου αποτελούμενα από δημοτικούς υπαλλήλους και προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Και τέλη δηλαδή δεν θα λαμβάνει ο Δήμος αλλά και θα έχει το καθήκον να επιτηρεί. Οπότε… αντίο επιτήρηση, ειδικά σε μικρές πόλεις που δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία.


Σχεδόν κατανοητό γιατί οι νέοι είναι ανεπιθύμητοι πλέον στις πλατείες

Ο έλεγχος αφορά αφενός την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειμένων πάσης φύσεως επί του αυθαιρέτως καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου, αφετέρου τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης από τη χρήση μουσικής.
Στο προσωπικό των συνεργείων της παραγράφου αυτής καταβάλλεται αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες,

Στις περιπτώσεις αυθαίρετης χρήσης πέραν των παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση.
Με μέριμνα του οικείου δήμου απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν άλλα αντικείμενα. «Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες» αναφέρεται στη σχετική διάταξη.
Γ.Ο.