Εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και κατασκευαστικές έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για το πολλά υποσχόμενο έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ύψους 870 εκατ. ευρώ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου με τα εννιά σχήματα.  Η επιτροπή του διαγωνισμού ετοιμάζει τα τεύχη του ανταγωνιστικού διαλόγου, τα οποία θα διανεμηθούν στους υποψήφιους προκειμένου να τα μελετήσουν για δύο εβδομάδες. Στη συνέχεια η επιτροπή θα καλέσει τα υποψήφια σχήματα να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία αναμένεται να μπει στην τελική της φάση μέσα στο καλοκαίρι.

Παρά το φρένο που έχει βάλει στις οικονομικές δραστηριότητες η πανδημία του κορονοϊού, οι στόχοι για την ανάδειξη αναδόχου δεν έχουν αλλάξει με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να στοχεύει στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους. Ο ανταγωνιστικός διάλογος μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των υποψηφίων σχημάτων αναμένεται να διαρκέσει ένα μήνα.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για το έργο είναι έντονο καθώς προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών στις λεγόμενες «λευκές περιοχές» της χώρας, δηλαδή σε εκείνες που δεν έχουν υλοποιήσει επενδύσεις οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι. Μάλιστα, το έργο, το οποίο έχει εξασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά σε 2,4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις με τη δημιουργία περισσότερων από 800.000 συνδέσεων ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps ενώ περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για τη δημιουργία της «Κοινωνίας του Gigabit».

Τα σχήματα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό για τη μεγαλύτερη σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα συμμετέχουν συνολικά τα εξής εννιά σχήματα:

  • Grid Telecom (θυγατρική του ΑΔΜΗΕ)
  • Vodafone
  • Όμιλος ΟΤΕ
  • ΑΒΑΞ
  • Intracom
  • ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
  • Μυτιληναίος
  • ΔΕΗ
  • Wind

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το έργο υποδιαιρείται σε 7 τμήματα (lots) ενώ ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα είναι τρία με τους προεπιλεγέντες ωστόσο να υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολό τους.

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ειδικού επενδυτικού σχήματος (SPV) το οποίο θα αναλάβει τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των δικτύων οπτικών ινών που θα δημιουργηθούν για τουλάχιστον 20 χρόνια.