Τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, που κατέθεσε ο αρμόδιος υπουργός, Κωνσταντίνος Τσιάρας, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, ρυθμίζει ζητήματα για τον τρόπο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, οι εργασίες των οποίων ανεστάλησαν προσωρινά με διαδοχικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». Η τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των διαδίκων με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των εξόδων των διαδίκων που προκύπτουν από τη ματαίωση των υποθέσεων. Ακόμα, λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή του συγχρωτισμού σε όλα τα δικαστήρια (όλων των βαθμών) της χώρας.

Τα μέτρα χωρίζονται σε τέσσερα κεφάλαια. Ειδικότερα:

 • Το πρώτο αφορά την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες της αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών, καθώς και τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα την 9η Μαρτίου 2020 στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
 • Το δεύτερο την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων.
 • Το τρίτο αφορά διατάξεις σχετικές με το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Το τέταρτο αφορά διατάξεις για τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας

 • Παρατείνεται για 3 μήνες, μέχρι τις 31/7/2020, το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας του ν. 4605/2019.
 • Ενισχύονται, για πρώτη φορά, οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση.
 • Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, και έχουν κόκκινο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018.
 • Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών.
 • Αποτρέπεται η εκμετάλλευση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές.
 • Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων.
 • Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή.
 • Καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις