Ωστόσο, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εντός της εβδομάδος θα εκτιμηθεί η κατάσταση για να ληφθούν αποφάσεις, αν και, όπως σημείωσε, από την έως τώρα εικόνα που υπάρχει, η ροή υποβολής των δηλώσεων δεν παρουσιάζει προβλήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί περίπου 4,5 εκατ. φορολογικές δηλώσεις σε σύνολο 6,41 εκατ. πέρυσι. Από αυτές λίγο περισσότερες από 2 εκατ. είναι χρεωστικές με το μέσο φόρο εισοδήματος που θα πρέπει να καταβάλουν οι φορολογούμενοι να διαμορφώνεται στα 779 ευρώ.

Από την πλευρά τους οι λογιστές ζητούν να δοθεί μια ακόμα παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς όπως υποστηρίζουν:

 • μέσα σε δέκα ημέρες, εκ των οποίων οκτώ εργάσιμες, πρέπει να υποβληθούν περίπου 2 εκατ. φορολογικές δηλώσεις
 • για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από ακίνητα, δεν μπορούν να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες μη δήλωσης τους γιατί εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις
 • δεν έχει αναρτηθεί το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ασθενείας 2019
 • εκκρεμούν ακόμη εκκαθαρίσεις φορέων όπως του ΕΟΠΠΥ (clawback)

Το ΥΠΟΙΚ πάντως φέρεται να εξετάζει δύο σενάρια:

 • Το πρώτο προβλέπει τη χορήγηση παράτασης δύο εβδοµάδων για όλους τους φορολογούµενους, αλλά µε παράλληλη µείωση του αριθµού των δόσεων από τις 8 στις 7 µηνιαίες για όλους.
 • Το δεύτερο σενάριο προβλέπει µια ιδιαίτερη διευθέτηση: Όσοι φορολογούµενοι υποβάλουν τη φορολογική δήλωση κανονικά εντός της προθεσµίας της 29ης Ιουλίου θα πληρώσουν τον φόρο σε 8 µηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωση εµπρόθεσµα, να την υποβάλουν έως τις 15 Αυγούστου, µε µοναδική επίπτωση την πληρωµή του φόρου σε 7 δόσεις, δηλαδή µία δόση λιγότερη.

Στο ενδεχόμενο που τελικά δεν δοθεί παράταση στην καταβολή των δηλώσεων, η καταβολή της α΄ δόσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε η αλλαγή στον αριθμό των δόσεων που θα πρέπει να καταβληθεί ο φόρος εισοδήματος αλλά και η δυνατότητα παροχής έκπτωσης 2% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Ειδικότερα:

 • Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος θα γίνει σε 8 μηναίες δόσεις (αρχής γενομένης από τις 31 Ιουλίου 2020 και έως το Φεβρουάριο του 2021) αντί σε 3 διμηνιαίες. Μάλιστα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενημερωθούν και τα συστήματα της ΑΑΔΕ προκειμένου όσοι έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση να φαίνεται η δυνατότητα πληρωμής του φόρου με το νέο αριθμό δόσεων
 • Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ σε 6 μηνιαίες (αντί για 5). Τα νέα εκκαθαριστικά αναμένεται να εκδοθούν στα τέλη Αυγούστου και η  πρώτη δόση θα μπορεί να καταβληθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η προκαταβολή φόρου

Εξάλλου, σε διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται η μείωση ή ακόμα και ο μηδενισμός της προκαταβολής φόρου σε όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και καταγράφουν μείωση του τζίρου τους με βάση τις δηλώσεις ΦΠΑ το α΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Ειδικότερα:

 • για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ η μείωση στην προκαταβολή φόρου θα ανέρχεται σε
 • 30% αν η μείωση του τζίρου το α΄6μηνο του έτους ήταν μεταξύ 5%-15%
 • 50% αν ο τζίρος καταγράφει μείωση 15% με 25%
 • 70% στην περίπτωση που ο τζίρος έχει μειωθεί 25%-35% και
 • μηδενική προκαταβολή φόρου όταν καταγράφεται μείωση τζίρου πάνω από 35%.

Προκαταβολή φόρου δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών. Επίσης, για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, η μείωση της προκαταβολής φόρου ανέρχεται σε 50%.

Οδηγός με ερωτήσεις από την ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων έχει εκδώσει έναν ανανεωµένο οδηγό για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις µε τις κυριότερες ερωτήσεις και απαντήσεις.

 1. Συµπληρώνοντας τη δήλωση Ε1 µου εµφανίζονται ερωτηµατικά (???) σε διάφορα πεδία. Γιατί συµβαίνει αυτό; Το πιθανότερο είναι ότι χρησιµοποιείτε λογιστικό πρόγραµµα το οποίο δεν είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές των προγραµµάτων της ΑΑ∆Ε.
 2. Πώς µπορώ να υποβάλω τη φορολογική µου δήλωση; Οι δηλώσεις υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων και των ανηλίκων τέκνων µε υποχρέωση υποβολής Ε3, οι οποίες υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στην αρµόδια ∆ΟΥ. Οσοι φορολογούµενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του Taxisnet. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούµενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης µπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτηµένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούµενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς τον λογιστή.
 3. Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάµος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εµφανίζεται η σύζυγος; Κατά την είσοδό σας στον πίνακα της επιβεβαίωσης, εάν δεν εµφανίζονται τα στοιχεία της συζύγου, τότε πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενηµερώσετε το Μητρώο της ∆ΟΥ για την έγγαµη σχέση. Μετά την ενηµέρωση θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση, αφού πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου και τα υπόλοιπα στοιχεία της που απαιτούνται.
 4. Είναι υποχρεωτική η κοινή υποβολή δήλωσης για τα µέρη συµφώνου συµβίωσης; Στο τραπέζι δύο σενάρια για την παράταση των δηλώσεων Τα µέρη του συµφώνου συµβίωσης δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος εφόσον έχουν ενηµερώσει το Τµήµα – Γραφείο ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρµόδιας ∆ΟΥ. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους έγγαµους.
 5. Εχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης; Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενηµερώσετε το Μητρώο της ∆ΟΥ για τη διακοπή της έγγαµης σχέσης. Στη συνέχεια θα διαγράψετε τον ΑΦΜ σας από το πεδίο της «Συζύγου» και θα τον πληκτρολογήσετε στο πεδίο «Υπόχρεος». Τέλος, επιλέγετε «Επιβεβαίωση».
 6. Θέλω να υποβάλω δήλωση και ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει πριν από την υποβολή της δήλωσης. Tι να κάνω; ∆ηλώνεται ο θάνατος στο Τµήµα – Γραφείο ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρµόδιας ∆ΟΥ και υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Ο εν ζωή σύζυγος υποβάλλει τη δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ για τον αποβιώσαντα σύζυγο η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόµους στην αρµόδια ∆ΟΥ. Για την ηλεκτρονική δήλωση του εν ζωή συζύγου στη διαδικασία επιβεβαίωσης ισχύει ό,τι έχει αναφερθεί στις περιπτώσεις του χωρισµού.
 7. Είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων; Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να συµπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας. Σε περίπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ, θα επιλέξετε έναν από τους λόγους της µη απόκτησης.
 8. Είµαι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής και εµφανίζεται λανθασµένα η φορολογική µου κατοικία. Πώς θα τη διορθώσω; Μπορείτε να επιλέξετε την ορθή χώρα φορολογικής κατοικίας σας από τη λίστα που εµφανίζεται. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενηµερώσετε και το Τµήµα ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις