Ο Χριστόφορος Πισσαρίδης με την εισήγησή του προτείνει την κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, στα εντός σχεδίου κτίσματα και οικόπεδα αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ. Αυτό το ευεργέτημα των ελαφρύνσεων αφορά τους μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων.

Πρόκειται για μία εκ των αναγκαίων μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα, για την ανάκαμψη της οικονομίας η οποία αυτομάτως διαχωρίζει τις μικρές και μεσαίες περιουσίες από τις πολύ μεγάλες.

Οι θετικές φορολογικές εκπλήξεις του σχεδίου αφορούν εν προκειμένω τους ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μιας και για τους μικρούς ιδιοκτήτες δεν υπάρχει καμία σύσταση για μείωση του ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα γράφεται «δεδομένης της προτεραιότητας που πρέπει να δοθεί για μείωση της επιβάρυνσης της εργασίας, ενδεχόμενη μείωση των φόρων στην κατανάλωση (και ειδικότερα στον ΦΠΑ και στην περιουσία), δεν κρίνεται ως εξίσου σημαντική προτεραιότητα».

Εφόσον και αν αυτή η πρόταση αποκτήσει τη μορφή νομοθετικής διάταξης τότε οι ελαφρύνσεις που θα προκύψουν για περισσότερους από 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα είναι πολύ μεγάλες. Αισθητές θα είναι στα ακίνητα της μεσαία τάξης που έχουν αξία από 270.000 έως 400.000 ευρώ, αλλά περισσότερο ωφελημένοι θα είναι οι φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία άνω του 1 εκατ. ευρώ, τους οποίους ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβαρύνει με συντελεστές άνω του 1%.

Η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ είναι μια πρόταση που έχει καταθέσει στο παρελθόν το ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγε για τα ακίνητα στην Ελλάδα, ως αναγκαιότητα ελάφρυνσης των βαρών στη μεγάλη περιουσία για να μην πνιγεί η οικοδομή.

Περιβαλλοντικοί φόροι – Κόκκινα δάνεια

Η έκθεση προτείνει την επιβολή ειδικών για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα αναφέρει «ειδικοί περιβαλλοντικοί φόροι μπορεί επίσης να έχουν σταδιακά υψηλότερο μερίδιο στο μείγμα των εσόδων. Είναι σημαντικό οι περιβαλλοντικοί φόροι είτε να αντικαθιστούν με διαφάνεια υπάρχοντες φόρους είτε να επιστρέφονται εξ ολοκλήρου στους φορολογούμενους ως εμφανής μείωση φόρου εισοδήματος».

Η ομάδα Πισσαρίδη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον μεγάλο αριθμό των «κόκκινων» δανείων, τη δυσχερή πρόσβαση στη χρηματοδότηση, κυρίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αν και στην παρούσα φάση η χρηματοδότηση αποτελεί πρόβλημα και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Επίσης, θεωρεί μεγάλη απειλή για τη χώρα το δημοσιονομικό έλλειμμα και ότι χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο πρότασης για μεταρρυθμίσεις τα 32 δισ. ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν στον τραπεζικό λογαριασμό της Ελλάδας.