Η INTRASOFT International, η κορυφαία εταιρεία Πληροφορικής, προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών της το ‘PROFITS® Micro Finance Credit’, ένα ολοκληρωμένο Core Banking σύστημα διαθέσιμο σε cloud SaaS και on-premise. Στόχος της νέας προσθήκης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αξίας των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία στην αγορά των μικρο-χρηματοδοτήσεων.

Το ‘PROFITS® Micro Finance Credit’ αξιοποιεί καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες, και απευθύνεται σε οργανισμούς των οποίων η δραστηριοποίηση αφορά στον Νόμο 4701/2020, που ορίζει το πλαίσιο χορήγησης μικρό-χρηματοδοτήσεων από τον Ιούνιο του 2020.

Μέσω του ‘PROFITS® Micro Finance Credit’, η INTRASOFT International προφέρει ισχυρή, ασφαλή και αξιόπιστη τεχνολογία σε κάθε τύπου και μεγέθους ιδρύματα μικρό-πιστώσεων, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες και σε πελάτες λιανικής, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις του σχετικού Νόμου.

Η INTRASOFT International, έχοντας ήδη εγκαταστήσει το Τραπεζικό Σύστημα PROFITS® σε συνεταιριστικούς οργανισμούς διαχείρισης καταθέσεων, δανείων και μικρό-πιστώσεων, διαθέτει ισχυρή εμπειρία και παρέχει ένα πλήρες σύνολο λειτουργιών όπως:

 • Ψηφιακά Κανάλια (Mobile & Web Banking)
 • Ηλεκτρονική Εγγραφή Πελάτη (Customer Onboarding)
 • Αυτοματοποιημένη Αίτηση Δανείου (Loan Application Workflow)
 • AML / KYC
 • Όρια & Εξασφαλίσεις (Limits & Collaterals)
 • Πλήρης Απεικόνιση & Διαχείριση του Κύκλου Ζωής Δανείου
 • Αναδιάρθρωση Δανείων
 • Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
 • Leasing
 • Κανονιστικές Αναλύσεις και Αναλύσεις Ρυθμιστικών Φορέων (Compliance & Regulatory Reporting)
 • Γενική Λογιστική

Παράλληλα, μέρος του συστήματος ‘PROFITS® Micro Finance Credit’ αποτελούν και οι λειτουργίες που αφορούν στην Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας του υποψήφιου δανειζόμενου (ιδιώτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες) όπως:

 • Υπολογισμός Πιστωτικού Ορίου
 • Υπολογισμός Εκτιμώμενης Καθυστέρησης Πληρωμών
 • Υπολογισμός Αναμενόμενων Ζημιών σε περίπτωση Αθέτησης
 • Σχεδιασμός & Παρακολούθηση Πιστωτικών Πολιτικών
 • Προσομοιωτής Πιστωτικών Πολιτικών (τύπος δανείου, τρόποι πληρωμών, επιτόκιο, κέρδος)
 • Παρακολούθηση Πιστοληπτικής Κατάστασης του Υφιστάμενου Δανειζόμενου
 • Υπολογισμός Βιώσιμης Αναδιάρθρωσης
 • Υπολογισμός Πιθανότητας Ανάκαμψης
 • Οn-line διασύνδεση με πηγές δεδομένων για την πιστοληπτική ικανότητα εμπόρων (π.χ. Τειρεσίας), αξιολόγηση και παρακολούθηση
 • Εξεύρεση δυνατοτήτων Up-Sell & Cross-Sell

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόντα Banking, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την INTRASOFT International στο [email protected]

Σχετικά με την INTRASOFT International

Η INTRASOFT International ιδρύθηκε το 1996 και είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Απασχολεί περισσότερα από 2.200 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης με άριστες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία εκπροσωπούν 20 διαφορετικές εθνικότητες και κατέχουν 18 γλώσσες. Με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει φυσική παρουσία μέσω γραφείων, υποκαταστημάτων και θυγατρικών σε 13 χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, Ιορδανία, Κένυα, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Αμερική), ενώ οι διεθνείς της δραστηριότητες εκτείνονται σε πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις