Να ανασταλούν οι ρυθμίσεις για την επίσπευση των υποθέσεων του Ν.3869/2010 (ν. Κατσέλη) μέχρι τη λήξη της πανδημίας ζητάει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ).

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της ότι, δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα εκδίκασης των υποθέσεων του Ν.3869/2010 σε εύλογο χρονικό διάστημα, ωστόσο αυτό θα πρέπει να γίνει με όρους, οι οποίοι είναι προς όφελος των οφειλετών και σίγουρα όχι εν μέσω μέτρων περιορισμού.

Υπενθυμίζεται από την ένωση ότι στο νομοσχέδιο με τίτλο “Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης” προβλέπεται πως όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις του Ν.3869/2010, – η συζήτηση των οποίων έχει προσδιοριστεί για μετά την 15.6.2021 – θα πρέπει υποχρεωτικά να επαναπροσδιοριστούν, προκειμένου να συζητηθούν σε συντομότερη δικάσιμο.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυμίζει ότι έχει ήδη, με προηγούμενο δελτίο Τύπου, τονίσει την ανάγκη επίσπευσης των εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010, «αναδεικνύοντας όμως τις πραγματικές αιτίες καθυστερήσεων στη διεκπεραίωση των υποθέσεων», όπως υποστηρίζει, οι οποίες είναι:

α) την έλλειψη κατάλληλων υποδομών σε συγκεκριμένα, περιφερειακά κυρίως, δικαστήρια, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε πόρους και β) την έλλειψη επαρκούς και κατάλληλου εξωδικαστικού πλαισίου συναινετικών ρυθμίσεων.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η οργάνωση των καταναλωτών, «παρά τις ενστάσεις των εμπλεκόμενων φορέων για τις προωθούμενες διατάξεις, οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων και στη συνταγματικότητα κάποιων από αυτές, η Κυβέρνηση προχώρησε, την ίδια μόλις μέρα κατά την οποία ο πρωθυπουργός εξήγγειλε τον καθολικό περιορισμό μετακινήσεων και την αναστολή εργασιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες, στην ψήφιση του Ν.4745/2020».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει την αντίθεσή της στο νόμο για τους εξής λόγους:

α. Ο ασθενέστερος παραδοσιακά διάδικος στη διαδικασία του Ν.3869/2010, ο οφειλέτης, υφίσταται αδικαιολόγητη και υπέρμετρη επιβάρυνση καθώς μέσα σε ένα ασφυκτικά σύντομο χρονικό πλαίσιο, θα πρέπει να προβεί στη συλλογή πλήθους εγγράφων από αρμόδιες ΔΟΥ, υποθηκοφυλακεία/κτηματολογικά γραφεία και τράπεζες. Μάλιστα, οι πιστωτές έχουν ήδη πρόσβαση στο περιεχόμενο των περισσότερων από τα στοιχεία αυτά, ως αποτέλεσμα της άρσης του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου των αιτούντων προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3869/2010.

β. Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αίτηση επαναπροσδιορισμού στην πλατφόρμα της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και να αναλάβει εκ νέου το κόστος επικαιροποίησης της αίτησής του.

γ. Όλα δε τα παραπάνω, θα πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια ισχύος μέτρων για την προστασία από την πανδημία, εντός της περιόδου απαγόρευσης μετακίνησης, κατά την οποία οι περισσότερες υπηρεσίες υπολειτουργούν και εν μέσω γενικότερης αβεβαιότητας για παράταση των μέτρων, δεδομένου ότι προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού για αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι και την 31η/12/2014 ξεκινάει την 1η/12/2020 και λήγει την 15η/1/2021.

«Παράλληλα, κατά τρόπο ανεξήγητο και ακατανόητο προστέθηκε τελευταία στιγμή τροπολογία που αφορά στις διατάξεις πειθαρχικών ευθυνών του Κώδικα Δικηγόρων για δικηγορικές-εισπρακτικές εταιρίες» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Με την τροπολογία αυτή στο Ν.4745/2020, όπως σημειώνει η ΕΚΠΟΙΖΩ, δεν διώκεται πειθαρχικώς δικηγόρος εκ μόνης της ιδιότητάς του ως διαχειριστής ή εταίρος Δικηγορικής Εταιρείας για τις πράξεις ή παραλείψεις αυτής, ως νομικού προσώπου. Η διατύπωση της διάταξης αυτής, είναι ιδιαίτερα προβληματική και ενδεχομένως δημιουργήσει προβλήματα σε δανειολήπτες με καθυστερήσεις στα δάνειά τους, καθώς είναι πιθανό μεγάλες δικηγορικές – εισπρακτικές εταιρείες να την εκμεταλλευτούν προβαίνοντας σε παράνομες οχλήσεις, χωρίς το φόβο δίωξης των διαχειριστών και εταίρων δικηγόρων. Την ίδια στιγμή, η Κυβέρνηση δεν έχει λάβει μέτρα, όπως κατά καιρούς έχει εξαγγείλει, για τις δικηγορικές εταιρίες που λειτουργούν ως εισπρακτικές και, κατά μία άποψη, δεν καλύπτονται από το Ν.3758/2009, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπογραμμίζει ακόμη ότι, δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα εκδίκασης των υποθέσεων του Ν.3869/2010 σε εύλογο χρονικό διάστημα, ωστόσο αυτό θα πρέπει να γίνει με όρους, οι οποίοι είναι προς όφελος των οφειλετών και σίγουρα όχι εν μέσω μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας και υπολειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των δημοσίων υπηρεσιών. Αντίθετα, όπως εκτιμά, «οι συγκεκριμένες διατάξεις φαίνεται να εξυπηρετούν το σκοπό του ξεφορτώματος των εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010, προτού φτάσουν στις δικαστικές αίθουσες, και όχι την επίσπευσή τους, καθώς με βεβαιότητα μεγάλο μέρος των οφειλετών δε θα καταφέρει να τηρήσει τις αυστηρές προϋποθέσεις και προθεσμίες των νέων διατάξεων και να ανταπεξέλθει στο οικονομικό κόστος».

Τέλος, σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι η ΕΚΠΟΙΖΩ δέχεται καθημερινά κλήσεις των καταναλωτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες συγκέντρωσης των απαιτούμενων εγγράφων εν μέσω γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, με κίνδυνο να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ασφυκτικές προθεσμίες.

Για τους λόγους αυτούς, η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί την κυβέρνηση:

  • Να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επαρκή στελέχωση των δικαστηρίων στα οποία παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων του Ν.3869/2010.
  • Να αναστείλει την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, μέχρι την άρση των περιορισμών λόγω της πανδημίας, ούτως ώστε οι οφειλέτες να έχουν την ευχέρεια να ενημερωθούν επαρκώς για τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού και να συλλέξουν ανεμπόδιστα τα απαιτούμενα στοιχεία, εντός των – έτσι κι αλλιώς – αυστηρών χρονικών πλαισίων, προς το σκοπό της δίκαιης εξέτασης της υπόθεσής τους.
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις