Στη σύναψη σύμβασης δέσμευσης “lock-up” με μία “ad hoc” ομάδα ομολογιούχων, η οποία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνόλου των ομολογιών τύπου “Senior Unsecured Notes” συνολικού ύψους €250 εκατ. και λήξεως το 2021 προχώρησε η Intralot.

Στα πλαίσια της Συμφωνίας Lock-up, τα μέρη αποφασίζουν να στηρίξουν τις συναλλαγές βελτιστοποίησης του Ισολογισμού. Μέλη του Ad Hoc Group κατέχουν επιπλέον ποσοστό άνω του 13% των ομολογιών τύπου “Senior Unsecured Notes” επί συνολικού ύψους €500 εκατ. λήξεως το 2024 (“Ομολογίες SUNs 2024”).

Η σύναψη της Συμφωνίας Lock-up αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια του Ομίλου να υλοποιήσει τις συγκεκριμένες συναλλαγές που θα μειώσουν σημαντικά το επίπεδο μόχλευσης του Ισολογισμού, θα επιμηκύνουν τη λήξη των ομολογιών και θα βελτιώσουν τη ρευστότητα του. Αυτό, θα διευκολύνει τον Όμιλο να εκτελέσει το επιχειρηματικό του σχέδιο και να αξιοποιήσει νέες ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στον Λοταριακό κλάδο, όσο και στον κλάδο του Αθλητικού Στοιχηματισμού.

Η Εταιρεία βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με άλλους ομολογιούχους αναφορικά με τις εν λόγω συναλλαγές, τις οποίες σκοπεύει να συνεχίσει και μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Lock-up.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, δήλωσε:

“Η υπογραφή της δεσμευτικής Συμφωνίας Lock-up αποτελεί την επιτυχημένη έκβαση μιας ενδελεχούς διαδικασίας βελτιστοποίησης του Ισολογισμού του Ομίλου. Οι συναλλαγές θα βελτιώσουν σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, ενώ παράλληλα θα τεθούν οι βάσεις που θα στηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη, και θα πολλαπλασιάσουν την αξία που κατέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) μακροπρόθεσμα.

Εκ μέρους της ηγετικής ομάδας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των ομολογιούχων μας, των πιστωτών, των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών μας, τόσο για την αφοσίωση τους, όσο και για τη συνεχή υποστήριξη που παρείχαν στην INTRALOT καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Προσβλέπουμε στη συνέχεια της συνεργασίας μας και σε αυτό το νέο κεφάλαιο που ξεκινάει για την INTRALOT.”

Βασικοί όροι των συναλλαγών

Η μείωση του επιπέδου μόχλευσης θα επιτευχθεί μέσω δύο συναλλαγών, που θα περιλαμβάνουν αμοιβαία εξαρτώμενες προτάσεις ανταλλαγής των Ομολογιών SUNs 2021 και των Ομολογιών SUNs 2024.

i. Η ανταλλαγή των Ομολογιών SUNs 2021 με νέες ομολογίες τύπου “Senior Secured Notes”, αξίας €205 εκατ. (οι “Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs”), οι οποίες θα εκδοθούν από την Intralot Inc., με λήξη το 2025 (η “Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021”).

ii. Η πρόταση στους κατόχους των υφιστάμενων Ομολογιών SUNs 2024 να ανταλλάξουν τις υφιστάμενες ομολογίες τους, με την απόκτηση ποσοστού μέχρι 49% στο μετοχικό κεφάλαιο μίας εταιρείας που θα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας, και θα αποτελέσει άμεση θυγατρική της Intralot Global Holdings B.V (“IGH”), καθώς και έμμεσα μητρική εταιρεία της Intralot Inc. (η εταιρεία “TopCo”), (η “Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024”).

Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες (SSNs)

Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs που θα εκδοθούν θα είναι συνολικού αρχικού κεφαλαίου ύψους €205 εκατ., με πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate) 5,90% τον πρώτο και δεύτερο χρόνο από την έκδοση, 7,00% τον τρίτο χρόνο από την έκδοση και 7,25% έπειτα.

Ο Όμιλος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση τόκων, με επιτόκιο πληρωμής σε είδος (payment-in-kind interest rate) 8,75%, αντί για το πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate), σε κάθε περίοδο αποπληρωμής τόκων.

Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2025, εκτός εάν δεν ανανεωθεί η λήξη των Ομολογιών SUNs 2024 κατά 12 μήνες τουλάχιστον, οπότε στην περίπτωση αυτή οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις