Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Ιουνίου η εξωδικαστική ρύθμιση χρεών, με την οποία επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και νοικοκυριά μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν είναι ακόμη σε καθυστέρηση, εφόσον οι οφειλέτες δυσκολεύονται αποδεδειγμένα να τις εξοφλήσουν και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους κατά 20% τουλάχιστον. Προϋπόθεση είναι επίσης οι οφειλές αυτές να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται σε έναν και μόνο φορέα κατά 90%.

Η διαδικασία θα είναι γρήγορη, καθώς θα πρέπει να ολοκληρώνεται το ανώτερο σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους και η λύση θα δίνεται αυτοματοποιημένα βάσει ενός αλγορίθμου που θα υπολογίζει την ικανότητα αποπληρωμής των χρεών που θα έχει η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο με βάση τα εισοδήματα και τις υποχρεώσεις τους προς το σύνολο των πιστωτών.

Σε αναλυτικό οδηγό που παρουσίασε η εφημερίδα «Καθημερινή» εξηγείται μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων ο τρόπος που θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων αποπληρωμής του οφειλέτη προς τις τράπεζες και προς το Δημόσιο.

Αναλυτικά:

1. Υπάρχει στον εξωδικαστικό μηχανισμό ο ρόλος του συντονιστή;

Όχι, δεν προβλέπεται ο ρόλος του συντονιστή στον νόμο 4738/2020 .Ωστόσο προβλέπεται ο ρόλος του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή.

2.Ποια θεωρείται η πλειοψηφία συμμετεχόντων στο πλαίσιο εξωδικαστικού μηχανισμού;

Ως πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών νοείται το ποσοστό 60% επί του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων οι οποίοι συμμετέχουν ως πιστωτές .Με άλλα λόγια , πλειοψηφία υπάρχει όταν από τις τράπεζες προς τις οποίες οφείλει ο ενδιαφερόμενος συμμετέχουν αυτές προς τις οποίες οι οφειλές καλύπτουν το 60% του συνόλου.

3. Πώς προκύπτει ο αριθμός των δόσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού. Τον επιλέγει ο οφειλέτης;

Όχι, δεν τον επιλέγει ο οφειλέτης .Προκύπτει από ειδικό αλγόριθμο δηλαδή ένα αυτόματο υπολογιστικό εργαλείο που αξιολογεί την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη με βάση τα έσοδα του και την περιουσία του.

4. Οι τράπεζες έχουν όριο 240 δόσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Όχι, για τα πιστωτικά ιδρύματα δεν τίθεται τέτοιο όριο. Συνεπώς μπορούν να παρέχουν ρύθμιση με περισσότερες δόσεις. Ωστόσο ο αριθμός των δόσεων της πρότασης ρύθμισης οφειλών των τραπεζών και των διαχειριστών δανείων προκύπτει από ειδικές παραμέτρους όπως η ηλικία, η ικανότητα αποπληρωμής και η περιουσία τόσο του οφειλέτη όσο και των εγγυητών του.

5. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό ο αλγόριθμος θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική περιουσία οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών;

Όχι δεν καλείται να συμμετέχει ο εγγυητής ή τυχόν άλλοι συνοφειλετές. Άρα δεν λαμβάνεται υπόψη η περιουσία του εγγυητή ή των λοιπών συνοφειλετών. Ωστόσο οι τράπεζες –διαχειριστές δανείων δύνανται να προσκαλέσουν τους συνοφειλέτες και εγγυητές έτσι ώστε να παρέχουν μια ρύθμιση στον οφειλέτη.

6. Στην εξωδικαστική ρύθμιση προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο ή διαγραφή των οφειλών προς τις τράπεζες;

Ναι, προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων εφόσον πληρούνται συγκεκριμένοι κανόνες (π.χ αρχή μη χειροτέρευσης πιστωτών). Η διαγραφή γίνεται υπό την προϋπόθεση της πλήρους αποπληρωμής του ποσού που θα προκύψει από τη ρύθμιση οφειλών .Όσον αφορά τη διαγραφή οφειλών του Δημοσίου αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, δηλαδή από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εισόδων. Εντούτοις απαγορεύεται η διαγραφή βασικής οφειλής, δηλαδή κεφαλαίου , των παρακρατούμενων φόρων, επιρριπτόμενων φόρων προς το Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις