Η INTRALOT A.E. (RIC: INLr.AT, Bloomberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και στη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα
δωδεκαμήνου για την περίοδο με λήξη την 31 η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Διαβάστε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου Intralot.

Επισκόπηση:

 • Κατά το δωδεκάμηνο του 2020, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €364,8 εκατ.
 • Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €66,2 εκατ., ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA στα €55,8 εκατ.
 • Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €-104,1 εκατ.
 • Οι δραστηριότητες μας στην Βόρεια Αμερική, κάτω από την INTRALOT Inc., σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη σε ετήσια βάση (Κύκλος εργασιών +22,3%, EBITDA +62,1%).
 • Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου κατά το δωδεκάμηνο του 2020 παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά 21,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 7,0% σε ετήσια βάση, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.
 • Οι Καθαρές Επενδύσεις κατά το δωδεκάμηνο του 2020 ανήλθαν στα €36,0 εκατ., μειωμένες κατά 34,5% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2019.
 • Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του δωδεκάμηνου του 2020 ανήλθαν στα €100,0 εκατ.
 • Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €651,1 εκατ. στο τέλος του δωδεκάμηνου του 2020.
 • Η εκτίμηση της Eταιρείας για το 2020 ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας προσεγγίζεται στην περιοχή των €25 εκατ. σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου.
 • Στις αρχές του 2021, η INTRALOT ολοκλήρωσε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της 20% στην Intralot de Peru SA, με το καθαρό τίμημα, μετά από φόρους και σχετικά έξοδα συναλλαγής, να ανέρχεται σε 16,2 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. Επιπλέον, η INTRALOT υπέγραψε επέκταση για τρία χρόνια του ισχύοντος συμβολαίου της με την Intralot de Peru SA μέχρι το
  2024 για να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας και υποστήριξης.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε:

«Κατά το δωδεκάμηνο του 2020, ήρθαμε αντιμέτωποι με τις δυσμενείς επιπτώσεις και τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19, η οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο στους
κλάδους των Λοταριακών παιχνιδιών και του Αθλητικού Στοιχηματισμού. Ο αντίκτυπος αυτός αντισταθμίστηκε εν μέρει από αντισταθμιστικά μέτρα, λειτουργικές βελτιώσεις, καθώς και
προσπάθειες περιορισμού των εξόδων. Συνεχίσαμε να εστιάζουμε στις ανεπτυγμένες αγορές, όπου είδαμε σημαντική ανάπτυξη στις δραστηριότητες μας Λοταριακών παιχνιδιών στις ΗΠΑ,
αλλά και την έναρξη δύο νεών λειτουργιών Αθλητικού Στοιχηματισμού στη Μοντάνα και στην Ουάσιγκτον, ενώ παράλληλα ανανεώσαμε σημαντικά συμβόλαια στην Τζώρτζια των ΗΠΑ, στη
Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία και στην Ολλανδία. Επιπλέον, η διοικητική ομάδα της Εταιρείας κατέβαλλε σημαντική προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους, προκειμένου
να βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση, μέσω μίας συναλλαγής που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2021.»

Επισκόπηση αποτελεσμάτων

Τζίρος τυχερών παιχνιδιών (WAGERS)

Κατά την δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, τα συστήματα της INTRALOT διαχειρίστηκαν €19,3 δις τζίρο παιχνιδιών (wagers) παγκοσμίως (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες), σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 1,9%. Στην Ανατολική Ευρώπη σημειώθηκε αύξηση κατά 43,5% (που αντικατοπτρίζει τη δυναμική της νέας εποχής Αθλητικού
Στοιχηματισμού στην Τουρκία από τον Σεπτέμβριο του 2019), στη Βόρεια Αμερική αύξηση κατά 16,5% (κυρίως λόγω της καλύτερης επίδοσης των περισσοτέρων Λοταριών, της πλήρους συνεισφοράς του Ιλινόι κατά το τρέχον έτος σε σχέση με το περσινό, που η έναρξη του έργου έγινε στα μέσα Φεβρουαρίου του 2019, καθώς και την έναρξη του Αθλητικού Στοιχηματισμού στη
Μοντάνα και την Ουάσιγκτον – Περιφέρεια της Κολούμπια), καθώς και στην Ασία κατά 4,0%.

Η αύξηση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του τζίρου τυχερών παιχνιδιών στη Νότια Αμερική κατά -28,1% (μεταβολή που αποδίδεται κυρίως στον αντίκτυπο του COVID-19, αλλά και στο μεγάλο τζάκποτ στη Χιλή κατά το Α’ τρίμηνο του 2019, καθώς και στις πρόσφατες
κοινωνικές αναταραχές στη χώρα), τη μείωση κατά -25,6% στη Δυτική Ευρώπη (κυρίως λόγω της πανδημίας του COVID-19), και τη μείωση του τζίρου τυχερών παιχνιδιών στην Αφρική κατά -13,5% (λόγω του αντίκτυπου του COVID-19 στην αγορά του Μαρόκο).

Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2019, διαμορφώνοντας έτσι τα συνολικά έσοδα για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου του 2020, στα €364,8 εκατ. (-16,6%).

Τα Παιχνίδια Λοταρίας είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών μας, αποτελώντας το 60,6% των εσόδων μας, με τα Συμβόλαια Τεχνολογίας να έπονται, τα οποία συνέβαλαν κατά 16,3% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. Ο Αθλητικός Στοιχηματισμός αποτέλεσε το 14,8% και τα VLTs το 7,6% των συνολικών εσόδων του Ομίλου, ενώ οι πποδρομίες / Κυνοδρομίες  αντιπροσώπευσαν το 0,7% των συνολικών εσόδων μας για το δωδεκάμηνο του 2020.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το δωδεκάμηνο παρουσίασε μείωση κατά €72,5 εκατ. σε ετήσια βάση. Οι κυριότεροι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την επίδοση είναι οι εξής
(κατά Τομέα Δραστηριότητάς μας):

€-39,7 εκατ. (-24,9%) από τη Λειτουργία Τυχερών Παιχνιδιών (B2C), με τη μείωση να προέρχεται κυρίως από χαμηλότερα έσοδα:

 • στη Μάλτα (€-18,3 εκατ.), με τη μεταβολή να οφείλεται στον αντίκτυπο του COVID-19, και
 • σε άλλα συμβόλαια Λειτουργίας Τυχερών Παιχνιδιών (σχετιζόμενα με την Αργεντινή και τη Βραζιλία), που σημείωσαν μείωση κατά €-21,4 εκατ., επηρεαζόμενα κυρίως από την πανδημία COVID-19.

€-36,0 εκατ. (-51,8%) από τη δραστηριότητα των Συμβολαίων Διαχείρισης (B2B / B2G) με τη μεταβολή να προέρχεται κυρίως:

 • από τη μείωση που προέκυψε από τις δραστηριότητές μας στην Τουρκία (€-24,0 εκατ.), κυρίως λόγω της διακοπής του συμβολαίου της Inteltek μετά τον Αύγουστο του 2019, καθώς και από την επίδοση του κύκλου εργασιών της Bilyoner, λόγω της μετάβασης στη νέα εποχή Αθλητικού Στοιχηματισμού στην Τουρκία (που οφείλεται στη μείωση του μεριδίου αγοράς και τους αναθεωρημένους εμπορικούς όρους), καθώς και του αντίκτυπου του COVID-19, που επηρέασε κυρίως το Α΄ εξάμηνο του 2020. Κατά το δωδεκάμηνο του 2020, η αγορά Αθλητικού Στοιχηματισμού επεκτάθηκε σχεδόν κατά 2,3 φορές σε ετήσια βάση, με τον Αθλητικό Στοιχηματισμό μέσω online καναλιών να καταλαμβάνει μερίδιο περίπου ίσο με το 92% της αγοράς στο τέλος του 2020. Η επίδοση σε όρους  Ευρώ επηρεάστηκε επίσης σημαντικά από την υποτίμηση της Τούρκικης λίρας (26,6% ανατίμηση του Ευρώ σε σχέση με την περασμένη χρονιά – βάσει των μέσων όρων για τις αντίστοιχες περιόδους), και
 • από την επίδοση του Μαρόκου (€-14,0 εκατ. ή -57,6% σε ετήσια βάση), η οποία επηρεάστηκε κυρίως από τους αναθεωρημένους εμπορικούς όρους κατόπιν της μετάβασης στο νέο συμβόλαιο, καθώς και από τον αντίκτυπο του COVID-19 (κυρίως κατά το Α’ εξάμηνο του 2020).

Η μείωση της δραστηριότητας των Συμβολαίων Διαχείρισης αντισταθμίστηκε μερικώς
από:

– την έναρξη του Αθλητικού Στοιχηματισμού στις ΗΠΑ στη Μοντάνα και την Ουάσιγκτον – Περιφέρεια της Κολούμπια (€+2,0 εκατ).

– €+3,2 εκατ. (+1,5%) από τις Συμβάσεις Τεχνολογίας και Υπηρεσιών Υποστήριξης (B2B / B2G), με την αύξηση να αποδίδεται κυρίως:

 • στα αυξημένα έσοδα από τις δραστηριότητές στις ΗΠΑ (€+21,1 εκατ.), που οφείλονται στην ισχυρή ανάπτυξη στις περισσότερες δραστηριότητες των παιχνιδιών Λοταρίας, στην δωδεκάμηνη συνεισφορά του συμβολαίου μας στο Ιλινόι, και στην εφάπαξ αναγνώριση εσόδου σε σχέση με το νέο μας έργο στον Καναδά με τη BCLC και την πώληση τερματικών στο Ιλινόι, που απορρόφησαν πλήρως τον αντίκτυπο της λήξης του συμβολαίου CSP στο Οχάιο (το οποίο έληξε τον Ιούνιο του 2019), και
 • την επίδοση της Ολλανδίας (€+2,4 εκατ.), με τη θετική επίδραση μίας εφάπαξ πώλησης κατά το Β’ εξάμηνο του 2020 (περίπου €10,3 εκατ. σε πώληση εξοπλισμού και υπηρεσιών), να απορροφά πλήρως τον αντίκτυπο των αναθεωρημένων εμπορικών όρων και του COVID-19.

Η αύξηση από τις Συμβάσεις Τεχνολογίας και Υπηρεσιών Υποστήριξης αντισταθμίστηκε από τη μειωμένη απόδοση:

 • στην Αυστραλία (€-5,9 εκατ.), λόγω του αντίκτυπου του COVID-19,
 • στην Χιλή (€-4,5 εκατ.), που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο μεγάλο τζάκποτ στο παιχνίδι του Λόττο κατά το Α’ τρίμηνο του 2019, τις πρόσφατες κοινωνικές αναταραχές στη χώρα και τον αντίκτυπο του COVID-19, καθώς και
 • στις πωλήσεις από άλλες περιοχές, κυρίως της Ελλάδας και της Αργεντινής (€-9,9 εκατ.), που οφείλεται κυρίως στον COVID-19, αλλά και στις χαμηλότερες πωλήσεις υπηρεσιών
  και εμπορευμάτων.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά +3,8% συγκριτικά με το Δ’ τρίμηνο του 2019, διαμορφώνοντας τα συνολικά έσοδα για το Δ΄ τρίμηνο του 2020 στα €107,4 εκατ.
Τα αυξημένα έσοδα του τριμήνου (€+4,0 εκατ.) είναι αποτέλεσμα κυρίως της καλύτερης επίδοσης των παιχνιδιών Λοταρίας στην Αμερική, σε συνδυασμό με τη σταδιακά αυξανόμενη
συνεισφορά των νέων μας συμβολαίων Αθλητικού Στοιχηματισμού στην Αμερική, την πώληση εξοπλισμού στην BCLC στον Καναδά, στο Ιλινόι και στην Ολλανδία, καθώς και στη
βελτιωμένη επίδοση της Bilyoner, που ευνοήθηκε από την ισχυρή ανάπτυξη της online αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, το πλεόνασμα στις πωλήσεις κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2020
αντισταθμίστηκε εν μέρει από τον συνεχή αντίκτυπο του COVID-19 στις περισσότερες βασικές περιοχές δραστηριοποίησης μας, καθώς και από τους αναθεωρημένους εμπορικούς
όρους στο Μαρόκο και στην Ολλανδία.

Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Κατά το δωδεκάμηνο του 2020, τα έσοδα — χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €34,2 εκατ.
— ανήλθαν στα €399,0 εκατ. (-8,8% σε ετήσια βάση), ενώ κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2020, χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €15,9 εκατ.,
διαμορφώθηκαν στα €123,3 εκατ. (+19,2% σε ετήσια βάση).

Καθαρές πωλήσεις μετά από κέρδη νικητών (GGR) & Ποσοστό Απόδοσης Κερδών (Payout)

Οι καθαρές πωλήσεις μετά από κέρδη νικητών (GGR) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το δωδεκάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €292,9 εκατ., σημειώνοντας μείωση 14,0% (ή €-47,6 εκατ.) σε
ετήσια βάση, λόγω:

 • της μείωσης στο GGR που δεν σχετίζεται με ποσοστό απόδοσης κερδών – payout (- 12,0% σε ετήσια βάση ή €-33,5 εκατ. σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2019), κυρίως λόγω της μειωμένης απόδοσης των συμβολαίων διαχείρισης μας στην Τουρκία και το Μαρόκο, και
 • της μείωσης στο GGR που σχετίζεται με το ποσοστό απόδοσης κερδών – payout (-23,4% σε ετήσια βάση ή €-14,1 εκατ. σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2019), κυρίως λόγω του αντίκτυπου του COVID-19 στις δραστηριότητες μας Λειτουργίας Τυχερών Παιχνιδιών (-24,8% στον τζίρο τυχερών παιχνιδιών (wagers). Κατά το δωδεκάμηνο του 2020, το Μέσο Ποσοστό Απόδοσης (payout)5 σημείωσε πτώση κατά 0,7pps σε σύγκριση με πέρυσι (60,7% έναντι 61,4%), κυρίως λόγω της σταθμισμένης συμμετοχής της Μάλτας, γεγονός που αντισταθμίζεται εν μέρει από την σταθμισμένη συμμετοχή των δραστηριοτήτων μας της Λατινική Αμερικής.

Στο Δ’ τρίμηνο του 2020, οι καθαρές πωλήσεις μετά από κέρδη νικητών (GGR) από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 11,5% (ή €+8,9 εκατ. σε ετήσια βάση) επηρεαζόμενες από:

 • την αύξηση στο GGR που δεν σχετίζεται με ποσοστό απόδοσης κερδών – payout (+13,9% σε ετήσια βάση ή €+8,7 εκατ. σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2019), κυρίως λόγω των εφάπαξ αναγνωρίσεων εσόδου κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2020, καθώς και της αυξημένης απόδοσης του κύκλου εργασιών των δραστηριοτήτων μας στην Αμερική σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2019, και
 • την οριακή αύξηση στο GGR που σχετίζεται με το ποσοστό απόδοσης κερδών (+1,4% σε ετήσια βάση ή €+0,2 εκατ. σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2019), λόγω του χαμηλότερου μέσου ποσοστού απόδοσης (payout) στη Μάλτα κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2020, παρά την χαμηλότερη επίδοση στις δραστηριότητες λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών (-11,3% σε ετήσια βάση στον τζίρο τυχερών παιχνιδιών).

Στο Δ’ τρίμηνο του 2020, το Μέσο Ποσοστό Απόδοσης (payout)5 σημείωσε πτώση κατά 5,2pps σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2019 (59,0% έναντι 64,2%), επηρεαζόμενο από την χαμηλότερη σταθμισμένη συμμετοχή των δραστηριοτήτων μας στη Μάλτα.

Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Το δωδεκάμηνο του 2020, οι καθαρές πωλήσεις μετά από κέρδη νικητών (GGR) — χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €23,2 εκατ. — ανήλθαν σε €316,1 εκατ. (-7,2% σε ετήσια βάση), ενώ το GGR του Δ’ τριμήνου του 2020 — χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €11,4 εκατ. — ανήλθε σε €97,3 εκατ. (+26,3% σε ετήσια βάση).

Λειτουργικά έξοδα & EBITDA

 • Τα συνολικά Λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά €28,0 εκατ. (ή 21,5%) κατά το δωδεκάμηνο του 2020 (€102,0 εκατ. έναντι €130,0 εκατ. κατά το δωδεκάμηνο του 2019). Η μεταβολή
  οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα στο Μαρόκο (λόγω του υψηλού διακανονισμού ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που αποτυπώθηκε στα
  αποτελέσματα του 2019 και αφορούσε τις χρήσεις 2018 και 2019, καθώς και χαμηλότερων εξόδων διάθεσης κατά το τρέχον έτος) και στην Τουρκία (διακοπή του συμβολαίου της
  Inteltek και μείωση των δαπανών διάθεσης της Bilyoner). Τα Λειτουργικά έξοδα ήταν επίσης χαμηλότερα σε όλες τις βασικές αγορές καθώς και σε επίπεδο HQ, λόγω των εξοικονομήσεων
  κόστους και των δράσεων μετρίασης του αντικτύπου του COVID-19. H μείωση ενισχύθηκε περαιτέρω από τις χαμηλότερες αποσβέσεις, αντισταθμίζοντας μερικώς τα έξοδα για την υπό
  εξέλιξη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης (€6,8 εκατ. κατά το τρέχον έτος).
 • Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €17,6 εκατ., σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 8,3% σε ετήσια βάση (ή €-1,6 εκατ.), που αποδίδεται σε
  μη επαναλαμβανόμενα έσοδα κατά το δωδεκάμηνο του 2019, με μερική αντιστάθμιση από την αύξηση των εσόδων από μισθώσεις εξοπλισμού στις ΗΠΑ κατά το δωδεκάμηνο του 2020.
 • Το EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στα €66,2 εκατ. κατά το δωδεκάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,5% (€+1,6 εκατ.) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
  του 2019 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Η οργανική επίδοση κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου του 2020, ενισχύθηκε από τη σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στις ΗΠΑ στα παιχνίδια Λοταρίας και Αθλητικού Στοιχηματισμού, τις εφάπαξ πωλήσεις στον Καναδά, το Ιλινόι, την Ολλανδία και τη Γερμανία, αλλά και τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης, με αποτέλεσμα να αντισταθμιστεί πλήρως ο αντίκτυπος της διακοπής του συμβολαίου της Inteltek μετά τον Αύγουστο του 2019, οι αναθεωρημένοι εμπορικοί όροι στο Μαρόκο και στην Ολλανδία, και ο αντίκτυπος του COVID-19 σε όλες τις βασικές περιοχές δραστηριοποίησης. Η αύξηση του EBITDA αντισταθμίστηκε επίσης εν μέρει από την αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών διακυμάνσεων7 σε πολλές βασικές αγορές δραστηριότητας (κυρίως σε Αργεντινή και Τουρκία).
 • Σε ετήσια βάση, το περιθώριο EBITDA επί των πωλήσεων αυξήθηκε σε 18,1% (14,8% κατά το δωδεκάμηνο του 2019). Η αύξηση του περιθωρίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στις δραστηριότητές μας στις ΗΠΑ (αύξηση εσόδων σε συνδυασμό με εξοικονόμηση δαπανών) και την βελτιωμένη επίδοση της Bilyoner κατά το Β΄ εξάμηνο του 2020, γεγονός που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη διακοπή του συμβολαίου της Inteltek και τον αντίκτυπο του COVID-19 κατά το τρέχον έτος
 • Σε τριμηνιαία βάση, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά €16,0 εκατ. σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω της βελτιωμένης επίδοσης στις ΗΠΑ, της πώλησης εξοπλισμού στην BCLC στον Καναδά και στο Ιλινόι, της ολοκλήρωσης μιας εφάπαξ πώλησης εξοπλισμού και υπηρεσιών στην Ολλανδία, του υψηλού διακανονισμού ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που καταγράφηκε στο Μαρόκο και δυσχέραινε τα αποτελέσματα του 2019, της βελτιωμένης επίδοσης της Bilyoner σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο του 2019 και του χαμηλότερου μέσου ποσοστού απόδοσης της Μάλτας κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2020, απορροφώντας τον αρνητικό αντίκτυπο της μετάβασης στα νέα συμβόλαια στο Μαρόκο και στην Ολλανδία, καθώς και τον αντίκτυπο του COVID-19 σε πολλές βασικές αγορές δραστηριότητας.
 • Το περιθώριο EBITDA σε τριμηνιαία βάση παρουσίασε αύξηση κατά 14,8pps (19,3% έναντι 4,5% κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2019), κυρίως λόγω του βελτιωμένου περιθωρίου των δραστηριοτήτων μας στις ΗΠΑ, του υψηλού διακανονισμού ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που καταγράφηκε στο Μαρόκο και δυσχέραινε τα αποτελέσματα του 2019, της βελτιωμένης επίδοσης της Bilyoner κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2020 και της ολοκλήρωσης της εφάπαξ πώλησης εξοπλισμού και υπηρεσιών στην Ολλανδία, που αντισταθμίζουν πλήρως τους αναθεωρημένους εμπορικούς όρους στην Ολλανδία και τον αντίκτυπο του COVID-19 κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2020.
 • Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Κατά το δωδεκάμηνο του 2020, τα κέρδη EBITDA, χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €7,8
  εκατ., ανήλθαν σε €74,0 εκατ. (ετήσια αύξηση: +14,6%), ενώ τα κέρδη EBITDA του Δ΄ τριμήνου του 2020, χωρίς να συνυπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών
  ύψους €4,4 εκατ., ανήλθαν σε €25,1 εκατ. (ετήσια αύξηση: +431,4%).

EBT / NIATMI

Κατά το δωδεκάμηνο του 2020 τα κέρδη EBT ανήλθαν στα €-94,1 εκατ., έναντι των €-75,2 εκατ. κατά το δωδεκάμηνο του 2019. Η επιδείνωση του EBT ήταν αποτέλεσμα κυρίως:

 • των χειρότερων αποτελεσμάτων από συμμετοχές και επενδύσεις (€-22,2 εκατ. σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω των χαμηλότερων καθαρών εσόδων από πωλήσεις συμμετοχών και
  επενδύσεων το 2020 έναντι του 2019 (πώληση της συμμετοχής στα Ελληνικά Λαχεία και επαναγορά ομολόγων κατά το Β’ εξάμηνο του 2019), των υψηλότερων απομειώσεων
  επενδύσεων σε συγγενείς εταιρείες το 2020 (κυρίως λόγω της πανδημίας COVID-19), καθώς και των μειωμένων εσόδων από μερίσματα κατά το 2020,
 • της αρνητικής επίπτωσης των συναλλαγματικών διαφορών (€-12,8 εκατ. σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2019), κυρίως λόγω της ευνοϊκότερης διακύμανσης του USD έναντι άλλων νομισμάτων κατά το δωδεκάμηνο του 2019 (μεγάλο μέρος από τα ταμειακά διαθέσιμα των Τούρκικων εταιρειών του Ομίλου τηρούνταν σε USD), σε συνδυασμό με τη
  λιγότερο ευνοϊκή διακύμανση άλλων νομισμάτων έναντι του Ευρώ,
 • την υψηλότερη απομείωση περιουσιακών στοιχείων για την περίοδο (€-9,5 εκατ. σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2019), κυρίως λόγω απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων
  που αποτυπώθηκαν κατά το δωδεκάμηνο του 2020, και
 • των εξόδων για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης κατά το τρέχον έτος (€- 6,8 εκατ).

Η μείωση του EBT αντισταθμίστηκε μερικώς από:

 • το βελτιωμένο καθαρό αποτέλεσμα από την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης των συγγενών εταιρειών (€+19,1 εκατ. σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2019), που αποδίδεται στην μη ενοποίηση των ζημιών των συγγενών εταιρειών στην Ασία, κατόπιν της απομείωσης τους κατά το τρέχον έτος, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19,
 • τις μειωμένες αποσβέσεις (€+12,6 εκατ.), λόγω αυξημένων απομειώσεων και εκκαθάρισης οντοτήτων, καθώς και λόγω της ολοκλήρωσης της ωφέλιμης ζωής παλαιότερων παγίων στοιχείων, και
 • την επίδραση του αυξημένου EBITDA (€+1,6 εκατ. σε ετήσια βάση), όπως περιγράφεται και ανωτέρω.

Κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2020, το EBT ανήλθε στα €-39,0 εκατ. (Δ΄ τρίμηνο του 2019: €-48,6 εκατ.), με τους σημαντικότερους λόγους βελτίωσης να είναι:

 • το καθαρό αποτέλεσμα από την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης των συγγενών εταιρειών (€+17,7 εκατ. σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο του 2019), κυρίως λόγω των ίδιων παραγόντων που συνέβαλαν στη μεταβολή για το δωδεκάμηνο του 2020 και αναλύθηκαν ανωτέρω,
 • η επίδραση του αυξημένου EBITDA (€+16,0 εκατ. σε σύγκριση με το Δ΄τρίμηνο του 2020), όπως περιγράφεται και ανωτέρω, και
 • οι μειωμένες αποσβέσεις (€+3,7 εκατ.), λόγω αυξημένων απομειώσεων και εκκαθάρισης οντοτήτων, καθώς και λόγω της ολοκλήρωσης της ωφέλιμης ζωής παλαιότερων παγίων στοιχείων.

Με την αύξηση του EBT να αντισταθμίζεται μερικώς από:

 • την υψηλότερη απομείωση περιουσιακών στοιχείων για την περίοδο (€-13,3 εκατ. σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2019), κυρίως λόγω απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποτυπώθηκαν κατά το Δ΄τρίμηνο του 2020,
 • των χειρότερων αποτελεσμάτων από συμμετοχές και επενδύσεις (€-8,1 εκατ. σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2019), κυρίως λόγω της θετικής επίδρασης από την επαναγορά ομολόγων που πραγματοποιήθηκε κατά το Δ΄τρίμηνο του 2019,
 • των εξόδων για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης κατά το Δ’ τρίμηνο του 2020 (€-3,9 εκατ.), και
 • την αρνητική επίπτωση των συναλλαγματικών διαφορών (€-1,9 εκατ. σε σχέση με το Δ΄τρίμηνο του 2019), κυρίως λόγω των ίδιων παραγόντων που συνέβαλαν στη μεταβολή για το δωδεκάμηνο του 2020 και αναλύθηκαν ανωτέρω.

Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Το EBΤ για το δωδεκάμηνο του 2020, χωρίς να υπολογίζεται η επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών, ανήλθε στα €-78,9 εκατ. από €-78,4
εκατ. κατά το δωδεκάμηνο του 2019, ενώ για το Δ’ τρίμηνο του 2020, χωρίς να υπολογίζεται η επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών, ανήλθε στα €-31,1 εκατ. από €-45,7 εκατ. κατά το
Δ΄ τρίμηνο του 2019.

Το NIATMI από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το δωδεκάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα €-104,1 εκατ., σε σύγκριση με τα €-105,4 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το NIATMI από τις συνολικές δραστηριότητες για το δωδεκάμηνο του 2020 ανήλθε στα €-106,2 εκατ. (μειωμένο κατά €2,0 εκατ. σε σχέση με πέρυσι), συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης των διακοπεισών δραστηριοτήτων (Βουλγαρία και Περού διακοπείσες και τις δύο περιόδους, Πολωνία και Ιταλία κατά το δωδεκάμηνο του 2019). Κατά το Δ’ τρίμηνο του 2020, το NIATMI από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε €-42,9 εκατ. (έναντι €-53,1 εκατ. κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2019), ενώ το NIATMI από τις συνολικές δραστηριότητες για το Δ’ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα €-42,8 εκατ., έναντι €-72,4 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2019.

Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Το NIATMI από τις συνολικές δραστηριότητες για το δωδεκάμηνο του 2020, σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, ανήλθε στα €-
94,8 εκατ. από €-105,6 εκατ. κατά το δωδεκάμηνο του 2019. Για το Δ’ τρίμηνο του 2020, σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, ανήλθε στα €-36,9 εκατ., από €-69,5 εκατ. κατά
το Δ’ τρίμηνο του 2019.

Ταμειακές ροές

 • Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το δωδεκάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €37,7 εκατ., μειωμένες κατά €23,6 εκατ. σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2019. Εξαιρώντας τις
  λειτουργικές ταμειακές ροές από τις διακοπείσες δραστηριότητές μας (κυρίως Βουλγαρία) και τα έξοδα για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης που πληρώθηκαν εντός του
  2020, οι λειτουργικές ταμειακές ροές εμφανίζονται αυξημένες κατά €2,4 εκατ. σε σχέση με πέρυσι, επηρεασμένες κυρίως από το αυξημένο EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
  σε σύγκριση με πέρυσι (€+1,6 εκατ.) και την θετική μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης κατά €+1,5 εκατ. (€-10,3 εκατ. το δωδεκάμηνο του 2020, έναντι €-11,8 εκατ. το δωδεκάμηνο του
  2019), ενώ οι υψηλότερες πληρωμές φόρων από τη Μητρική Εταιρεία – λόγω φορολογικού ελέγχου κατά το τρέχον έτος, αντισταθμίστηκαν από τις μειωμένες πληρωμές φόρων σε άλλες αγορές και κυρίως στην Τουρκία. Η θετική μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης οφείλεται κυρίως στην αρνητική επίδραση από τις πληρωμές τακτοποίησης υποχρεώσεων της Inteltek
  το 2019 (λόγω της διακοπής του συμβολαίου της), και την θετική μεταβολή της κίνησης των αποθεμάτων το 2020 λόγω της ολοκλήρωσης πωλήσεων εμπορευμάτων, ενώ
  αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αρνητική χρονική απόκλιση στις εισπράξεις εσόδων από τις πωλήσεις εμπορευμάτων που πραγματοποιήθηκαν προς το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.
 • Οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές για το δωδεκάμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά €8,7 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €-5,2 εκατ., από €-13,9 εκατ. την περασμένη χρονιά. Η μεταβολή αυτή προήλθε κυρίως από τα χαμηλότερα καθαρά καταβληθέντα μερίσματα (€+6,4 εκατ., κυρίως λόγω της διακοπής του συμβολαίου της Inteltek, που αντισταθμίστηκε
  εν μέρει από τα χαμηλότερα έσοδα από μερίσματα από τις επενδύσεις μας – κυρίως αναφορικά με την Gamenet και τα Ελληνικά Λαχεία –, παρότι οι εκροές του δωδεκαμήνου
  του 2020 επηρεάστηκαν αρνητικά από τη διακοπή του συμβολαίου της Inteltek, δηλ. €-5,0 εκατ. πληρωθέντα μερίσματα στο πλαίσιο διαδικασιών διακανονισμού). Επιπλέον, η αύξηση
  προήλθε και από την επίδραση του υψηλότερου EBITDA (€+1,6 εκατ. σε ετήσια βάση), αλλά και από τη μείωση του Maintenance CAPEX για το τρέχον έτος (€+1,3 εκατ., κυρίως σε επίπεδο
  HQ). Εξαιρώντας τις πληρωμές φορολογικού ελέγχου της Μητρικής Εταιρείας, καθώς και τις επιπτώσεις από τη διακοπή του συμβολαίου της Inteltek, οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες
  Ταμειακές Ροές για το δωδεκάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €9,2 εκατ., ή €20,3 εκατ. υψηλότερα συγκριτικά με τα επίπεδα του δωδεκαμήνου του 2019. Σε τριμηνιαία βάση, οι
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν στα €16,7 εκατ., αυξημένες κατά €24,9 εκατ. σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω του αυξημένου EBITDA κατά
  €+16,0 εκατ. σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2019, αλλά και λόγω της χαμηλότερης εκροής μερισμάτων.
 • Οι Καθαρές Επενδύσεις κατά το δωδεκάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €36,0 εκατ., έναντι €55,0 εκατ. το δωδεκάμηνο του 2019, σημαντικά μειωμένες, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των
  επενδύσεων που πραγματοποιήσαμε το προηγούμενο έτος στις ΗΠΑ για το Ιλινόι, και των μεγαλύτερων επενδύσεων στην Κροατία και το Μαρόκο, καθώς και των μειωμένων εκροών
  κατά το τρέχον έτος λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι κυριότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες για το δωδεκάμηνο του 2020 περιλαμβάνουν €14,0 εκατ. στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εκροών για τη νέα σύμβαση μίσθωσης τερματικών στο Οχάιο, και τα συμβόλαια του Νιου Χάμσαϊρ, της Ουάσιγκτον (Περιφέρεια της Κολούμπια) και της Μοντάνα για τον αθλητικό στοιχηματισμό, καθώς και €12,5 εκατ. σε επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και παράδοσης του pipeline των έργων μας. Οι υπόλοιπες καθαρές επενδύσεις ανήλθαν στα €9,5 εκατ. για το δωδεκάμηνο του 2020. Το Maintenance CAPEX για το δωδεκάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα €7,6 εκατ., ή 21,1% επί του συνόλου των κεφαλαιουχικών δαπανών του δωδεκαμήνου του 2020, από €9,6 εκατ. ή 17,4% αντίστοιχα κατά το δωδεκάμηνο του 2019.
 • Ο Καθαρός Δανεισμός στις 31 Δεκεμβρίου του 2020 διαμορφώθηκε στα €651,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά €57,0 εκατ. σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου, 2019. Η μεταβολή του Καθαρού Δανεισμού επηρεάστηκε από τις επενδύσεις στις δραστηριότητές μας στις ΗΠΑ, καθώς και στα έργα στην Κροατία και το Μαρόκο (συνολικού ύψους €+14,0 εκατ., εκ των οποίων τα €12,5 εκατ. αφορούσαν τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ), από πληρωμές που πραγματοποίησε η Μητρική Εταιρεία λόγω φορολογικού ελέγχου (€+9,5 εκατ.), από πληρωμές για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης (€+6,1 εκατ.), από τον αντίκτυπο της διακοπής της άδειας της Inteltek (€+5,8 εκατ., συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων καταβληθέντων σε εταίρους κατόπιν διαδικασιών διακανονισμού), και από τον λογιστικό χειρισμό των ομολόγων κατά IFRS (€+4,3 εκατ). Η μεταβολή από τις συνήθεις δραστηριότητες του Ομίλου στην κίνηση του καθαρού δανεισμού περιλαμβάνει επίσης τον αντίκτυπο από τις υψηλές πωλήσεις εμπορευμάτων που πραγματοποιήθηκαν προς το τέλος της τρέχουσας χρονιάς αλλά δεν είχαν εισπραχθεί, καθώς και την αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, κυρίως από τις δραστηριότητές μας στην Τουρκία.

Ενημέρωση αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid – 19

Το πρόσφατο ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, μαζί με τα ποικίλα περιοριστικά μέτρα που το συνόδευσαν, οδήγησε σε οικονομική και χρηματοοικονομική αβεβαιότητα για πολλούς
καταναλωτές. Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών, σε συνάρτηση με την γενική τάση στις αγορές, αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις από το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19. Σύμφωνα με
στοιχεία του H2GC από τα τέλη Απριλίου του 2021, τα έσοδα της παγκόσμιας αγοράς τυχερών παιχνιδιών για το 2020, εκτιμάται να κλείσουν μεταξύ των επιπέδων του 2010 και 2011, περίπου
στα 361 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας μια παγκόσμια υποβάθμιση του τζίρου των τυχερών παιχνιδιών κατά -24,1% για το 2020, έχοντας επηρεαστεί σημαντικά, μεταξύ άλλων παραγόντων,
από την αναβολή ή την ακύρωση σημαντικών αθλητικών γεγονότων και αγώνων παγκοσμίως. (Πηγή: Στοιχεία Απριλίου 2021 H2GC)

Τα έσοδα μας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα διαθέσιμα εισοδήματα των παικτών και από το επίπεδο δραστηριότητας των τυχερών παιχνιδιών και των λαχειοφόρων αγορών. Η πανδημία
του COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση περιεχομένου αθλητικού στοιχηματισμού που οδήγησε σε μικρότερη της αναμενόμενης αύξηση του EBITDA από τη νέα ροή εσόδων αθλητικού
στοιχηματισμού.

Η εκτίμηση της Εταιρείας για το 2020 ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας προσεγγίζεται στην περιοχή των €25 εκατ. σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου. Πέρα από την εκτίμηση των επιπτώσεων
της πανδημίας στον κύκλο εργασιών μας, εστιάσαμε στο να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο που θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό του αντικτύπου. Ως εκ τούτου, οι εκτιμήσεις μας για
τον αντίκτυπο σε επίπεδο EBITDA για το οικονομικό έτος, περιλαμβάνουν τα οφέλη που προκύπτουν στις θυγατρικές του Ομίλου από τη συμμετοχή τους σε κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα
κυβερνητικής στήριξης αναφορικά με αναστολές προσωπικού. Εκτός από τη συμμετοχή σε προγράμματα κυβερνητικής στήριξης προσωπικού, ο Όμιλος έλαβε επίσης μέτρα για να περιορίσει
τα λειτουργικά του έξοδα σε όλες τις δραστηριότητες του, όπως την εκ νέου διαπραγμάτευση όρων με προμηθευτές ή τον περιορισμό των ταξιδιών στα απολύτως απαραίτητα.

Επίσης, επικεντρωθήκαμε στη διασφάλιση της ρευστότητας μας, αξιοποιώντας προγράμματα κυβερνητικής στήριξης στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητας μας. Η υγεία και ασφάλεια της ομάδας μας παραμένει ζήτημα ύψιστης σημασίας. Για το λόγο αυτό συμμορφωθήκαμε πλήρως με όλα τα μέτρα που έλαβαν οι τοπικές κυβερνήσεις και χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία ώστε να επιτρέψουμε άμεσα σε μια ουσιαστική πλειοψηφία του προσωπικού μας να εργάζεται και να συνεργάζεται εξ’ αποστάσεως, χωρίς επιπτώσεις στην απόδοση και τα ποιοτικά πρότυπα του Ομίλου.

Το ξεκίνημα της χρονιάς του 2021 επισκιάστηκε από περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις περισσότερες περιοχές σε όλο τον κόσμο για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του COVID-19. Ωστόσο, καθώς το πρόγραμμα των εμβολιασμών προχωράει, οι κυβερνήσεις χαλαρώνουν σταδιακά τα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19 μετά από μήνες απαγορεύσεων κυκλοφορίας, και επιτρέπουν την επανεκκίνηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο πιθανός αντίκτυπος του COVID-19 για το 2021 αξιολογείται συνεχώς και όλες οι ενέργειες περιορισμού του
κόστους που εφαρμοστήκαν κατά το 2020 συνεχίζονται, αλλά κι έχουν ενισχυθεί προκειμένου να απορροφηθεί ο δυνητικός αντίκτυπος στα οικονομικά αποτελέσματα του 2021.

Όλες οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ενδεχομένης μείωσης της δραστηριότητας μας, αλλά χωρίς να επηρεαστούν οι λειτουργίες μας και η δέσμευσή μας να παρέχουμε τεχνολογία αιχμής στους πελάτες μας. Με βάση την τρέχουσα απόδοση των δραστηριοτήτων μας κατά τους πρώτους μήνες του 2021, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί
από τις περισσότερες θυγατρικές μας, αναμένουμε ότι η επίπτωση της πανδημίας στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου (σε επίπεδο ΕΒΙTDA) για το 2021 δεν θα είναι σημαντική.

Το μέγεθος των τελικών επιπτώσεων και του χρονικό διαστήματος που θα συνεχίσουν οι διαταραχές από την πανδημία του COVID-19 παραμένει αβέβαιο. Αυτή η αβεβαιότητα απαιτεί από
εμάς να συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε την στρατηγική μας και τις πρωτοβουλίες μας σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και τα αποτελέσματα του COVID-19 σε κάθε αγορά που λειτουργεί ο
Όμιλος, και να αξιολογούμε συνεχώς την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των αλλαγών στους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, των αλλαγών στη
συμπεριφορά των πελατών, των κοινωνικών μέτρων αποστασιοποίησης και των μειωμένων εγκαταστάσεων τυχερών παιχνιδιών με λειτουργική ικανότητα ανά γεωγραφική περιοχή
δραστηριότητας μας.

Πρόσφατες/ σημαντικές εξελίξεις στην εταιρεία

 • Στα τέλη Δεκεμβρίου 2020, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της INTRALOT Australia, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με τον υπάρχοντα πελάτη της Lotterywest, την Κρατική
  Λοταρία στη Δυτική Αυστραλία, από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2026 μέσω ετήσιων ανανεώσεων. Η INTRALOT Australia θα συνεχίσει να παρέχει το λοταριακό
  λειτουργικό σύστημα και τις υπηρεσίες της για τη λειτουργία της Lotterywest.
 • Στις 14 Ιανουαρίου 2021, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης δέσμευσης (lock-up) με βασικούς ομολογιούχους στα πλαίσια των προτεινόμενων συναλλαγών βελτιστοποίησης
  της κεφαλαιακής διάρθρωσής της, με σκοπό την διευθέτηση της λήξης ομολογιών της και την σημαντική μείωση του επιπέδου μόχλευσης του ισολογισμού της. Στις 22 Ιανουαρίου
  2021, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας προσχώρησης στη lock-up συμφωνία με τους ομολογιούχους. Στις 2 Φεβρουαρίου 2021, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοίνωσε την
  συμφωνία με το 82,62% των ομολογιούχων.
 • Επίσης, στις 14 Ιανουαρίου 2021, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο ΟΠΑΠ άσκησε το δικαίωμα επέκτασης για δυο επιπλέον έτη του συμβολαίου του με την INTRALOT για τη συνέχιση της
  συνεργασίας των δυο εταιριών στον τομέα των αριθμολαχείων από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2023.
 • Στις 8 Φεβρουαρίου 2021, η INTRALOT ανακοίνωσε δεσμευτική συμφωνία με τον Όμιλο Nexus στο Περού για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της 20% στην Intralot de Peru SA, η
  οποία είναι συγγενής εταιρεία του Ομίλου που ενοποιείται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, έναντι τιμήματος 21,0 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α. σε μετρητά. Επιπλέον, η Εταιρία υπέγραψε
  επέκταση για τρία χρόνια του ισχύοντος συμβολαίου της με την Intralot de Peru SA μέχρι το 2024 για να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας και υποστήριξης. Η πώληση
  ολοκληρώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2021, με το καθαρό τίμημα, μετά από φόρους και σχετικά έξοδα συναλλαγής, να ανέρχεται σε 16,2 εκατ. δολάρια Η.Π.Α.
 • Στις 23 Μαρτίου 2021, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοίνωσε την τροποποίηση της σύμβασης της INTRALOT Maroc, θυγατρικής του Ομίλου INTRALOT και διαχειρίστριας του αθλητικού στοιχήματος και άλλων τυχερών παιχνιδιών στο Μαρόκο για λογαριασμό της κρατικής λοταρίας La Marocaine Des Jeux et des Sports (MDJS), που υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2019. Σύμφωνα με την τροποποίηση, μειώνεται η διάρκεια της σύμβασης, αρχικής ισχύος 8 ετών και ορίζεται νέα ημερομηνία λήξης η 31/12/2022.

Αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρείας INTRALOT

 • Τα Έσοδα της περιόδου μειώθηκαν κατά -15,0%, και διαμορφώθηκαν στα €47,7 εκατ., με τη μείωση να οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και πώληση
  εμπορευμάτων, καθώς και στην επίδραση του COVID-19. Η μεταβολή που σημειώθηκε στο Δ’ τρίμηνο του 2020 οφείλεται στους ίδιους παράγοντες που συνέβαλαν στη μεταβολή για το
  δωδεκάμηνο του 2020.
 • Τα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €+2,8 εκατ. για το δωδεκάμηνο του 2020, από €-7,2 εκατ. κατά το δωδεκάμηνο του 2019, μεταβολή οφειλόμενη κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας, που αντιστάθμισε πλήρως τη μείωση του κύκλου εργασιών της.
 • Τα Κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν στα €-40,6 εκατ., από €-9,7 εκατ. κατά το δωδεκάμηνο του 2019.

Πρόσκληση σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη – Αποτελέσματα δωδεκαμήνου 2020

Ο κος Σωκράτης Κόκκαλης, Chairman & CEO, ο κος Χρυσόστομος Σφάτος, Deputy Group CEO, ο κος Νικόλαος Νικολακόπουλος, Deputy Group CEO, ο κος Φώτης Κωνσταντέλλος, Deputy Group CEO, ο κος Ανδρέας Χρυσός, Group CFO, ο κος Νικόλαος Παυλάκης, Group Tax & Accounting Director, και ο κος Μιχαήλ Τσαγκαλάκης, Capital Markets Director, θα απευθυνθούν στους αναλυτές και στους θεσμικούς επενδυτές της INTRALOT για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το Δωδεκάμηνο του έτους 2020, καθώς και να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις της Εταιρείας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα θα αποσταλούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), και θα αναρτηθούν στην εταιρική ιστοσελίδα (www.intralot.com) την Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021, (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις