Ενδιαφέροντα στοιχεία κρύβει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που έχει κατατεθεί, συζητείται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, στο οποίο μεταξύ άλλων εμπεριέχεται προς κύρωση το «Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας» που φέρει την υπογραφή του πρωθυπουργού.

Οι παροχές

Μπορεί η κυβέρνηση να προχωρά στην αύξηση της οικειοθελούς συνεισφοράς από τα 40 εκατ. ευρώ στα 60 εκατ. ευρώ ετησίως των Ελλήνων εφοπλιστών στα ταμεία του κράτους, την ίδια στιγμή, όμως, στο ίδιο συνυποσχετικό υπάρχει και ένα δώρο. Συγκεκριμένα, τροποποιείται ο συντελεστής οικειοθελούς παροχής για τα εισοδήματα εκ μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών που εισάγονται στην Ελλάδα, από 10% σε 5%.

Ειδικότερα, στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σημειώνεται χαρακτηριστικά πως:

«Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η τροποποίηση του από 27 Φεβρουαρίου 2019 Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας (άρθρο 56 του ν. 4607/2019), μέσω Πρόσθετης Πράξης που υπογράφηκε στις 23 Νοεμβρίου 2022.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής αλλαγές:

-Τροποποιείται ο συντελεστής οικειοθελούς παροχής για τα εισοδήματα εκ μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών που εισάγονται στην Ελλάδα, από 10% σε 5%.

-Περιλαμβάνονται εφεξής στο ανωτέρω ποσοστό και τα εισοδήματα εκ της υπεραξίας (capital gains) από την πώληση μετοχών των ως άνω πλοιοκτητριών) από την πώληση μετοχών των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών (holding companies) από την πώληση μετοχών των ως άνω πλοιοκτητριών).

-Τροποποιείται ο ορισμός για τα δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη προς καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής, με ειδική πρόβλεψη για επέκταση της δέσμευσης στα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, ανεξαρτήτως της προσχώρησής τους ή μη στο Νέο Συνυποσχετικό και την Πρόσθετη Πράξη, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.

-Προβλέπεται η αναπροσαρμογή του ελάχιστου συνολικού ετήσιου προσδιορισθέντος ποσού της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εκ μέρους των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας, από 40 εκατ. σε 60 εκατ. Ετησίως.

-Η Πρόσθετη Πράξη έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2022».

Μείωση εσόδων

Εντύπωση πάντως προκαλεί και κάτι ακόμη. Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σημειώνεται για το άρθρο 7 πως με τις προβλέψεις του «συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 27/1975 περί φορολογίας πλοίων με την υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας, των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων, που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με ναυλωμένα πλοία υπό τους ειδικότερους στην υπό ψήφιση διάταξη όρους».

Στην αποτίμηση, ωστόσο, του κόστους των ρυθμίσεων, στην ίδια έκθεση, σημειώνεται, γενικά και αόριστα, πως θα υπάρξει «ετήσια μείωση των εσόδων από την υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας, των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων, που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με ναυλωμένα πλοία». Λείπει δηλαδή το βασικό: Η εκτίμηση για το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η ρύθμιση. Κομμάτι δύσκολο να αφορά πάντως πενταροδεκάρες…

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις