Αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού κατά 16,5%

Αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού κατά 16,5%
Αύξηση σε ποσοστό 16,5% σημείωσαν τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού τον Ιανουάριο, ενώ οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 10,6% με αποτέλεσμα να σημειωθεί πλεόνασμα 574 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,554 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρσι.

Αυτό προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιανουάριο που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με αυτά τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,592 δισ. ευρώ έναντι 4,798 δισ. ευρώ πέρσι (αύξηση 16,5%). Η αύξηση αυτή υπερβαίνει τον ετήσιο στόχο του προϋπολογισμού η οποία ήταν σε ποσοστό 10.8%. Οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 4,976 δισ. ευρώ έναντι 5,567 δισ. ευρώ πέρσι (μείωση 10,6%). Επίσης και στην περίπτωση των δαπανών η μείωση ήταν μεγαλύτερη από την αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισμού με ποσοστό 2,6%.

Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά 6,6% και ανήλθαν σε 4,370 δισ. ευρώ έναντι 4,681 δισ. ευρώ πέρσι.

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών η αύξηση των εσόδων τον Ιανουάριο οφείλεται και στην είσπραξη εσόδων ύψους 691 εκατ. ευρώ από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του έτους 2008 καθώς και στη μείωση των επιστροφών φόρων κατά 256 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους.