Δαπάνη 6,73 εκ. ευρώ για κέρματα αξίας 4,85 εκ. ευρώ

Δαπάνη 6,73 εκ. ευρώ για κέρματα αξίας 4,85 εκ. ευρώ
Εξαιρετικά κοστοβόρα διαδικασία αποδεικνύεται η κοπή χρήματος για την κάλυψη των συναλλακτικών αναγκών της χώρας.

Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλου εγκρίθηκε η κοπή και η κυκλοφορία, για την κάλυψη των συναλλακτικών αναγκών έτους 2014 και τη δημιουργία αποθέματος 89.500.000 τεμαχίων μεταλλικών κερμάτων, συνολικής ονομαστικής αξίας 4.850.000 ευρώ.

Τα προς κοπή κέρματα έχουν ως εξής:Κατηγορία Κέρματος   Τεμάχια       Ονομαστική αξία


2 ευρώ                      1.500.000           3.000.000,00
1 ευρώ                             -                         -
50 λεπτά                          -                         -
20 λεπτά                          -                         -
10 λεπτά                          -                         -
5 λεπτά                    18.000.000           900.000,00
2 λεπτά                    25.000.000           500.000,00
1 λεπτό                    45.000.000           450.000,00

Σύνολο                     89.500.000           4.850.000,00

Αν και η αξία των εν λόγω κερμάτων είναι 4.850.000 ευρώ, ωστόσο το κόστος για την κοπή και τύπωση των ανωτέρω κερμάτων από το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος θα ανέλθει σε 6.736.163,75 εκατ. ευρώ. Αν και δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για ζημία του Δημοσίου από την πράξη αυτή, καθώς το κόστος κοπής δεν σχετίζεται ποτέ με το κόστος χρήματος, αποτελεί όμως ένα γεγονός άξιο αναφοράς.

Σημειώνεται πως τα κέρματα ευρώ εκδίδονται από τα κράτη μέλη, αλλά το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εναρμόνιση της ονομαστικής αξίας και των τεχνικών προδιαγραφών τους. Η ονομαστική αξία και οι τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία έχουν καθοριστεί με τον κανονισμό αριθ. 974/98 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.