Έως 50 δισ. η συμμετοχή του ESM στο 3ο πρόγραμμα

Έως 50 δισ. η συμμετοχή του ESM στο 3ο πρόγραμμα

Τα συνολικά δάνεια που θα χρειαστεί η Ελλάδα, την ερχόμενη τριετία, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) θα ανέλθουν μεταξύ 40-50 δισ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στο ακέραιο, εκτίμησε σήμερα Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το Reuters, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας εκτιμώνται στα 82-86 δισ. ευρώ.

Το ποσό θα συμπληρωθεί από τα 16 δισ. ευρώ του ΔΝΤ, που είναι διαθέσιμα μέχρι να λήξει η παρουσία του στο δεύτερο πρόγραμμα το Μάρτιο του 2016.

Επίσης, στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών θα συμβάλει και η πώληση περιουσιακών στοιχείων από την Αθήνα.

Επιπλέον, όπως εξήγησε ευρωπαίος αξιωματούχος, εκτιμάται ότι εάν η Ελλάδα εφαρμόσει σωστά το πρόγραμμα, θα ξανακερδίσει σταδιακή πρόσβαση στις αγορές, από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και μετά.