Ποσό 1,625 δισ. από τη δημοπρασία ΕΓΔ

Ποσό 1,625 δισ. από τη δημοπρασία ΕΓΔ
Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ θα εισπράξει το Δημόσιο από τη δημοπρασία των 6μηνων (26 εβδομάδων) εντόκων γραμματίων που διεξήχθη.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,65% (από 4,55% στη δημοπρασία στις 13 Απριλίου) και υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 4,546 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το αρχικά ζητούμενο ποσό (1,25 δισ. ευρώ) κατά 3,64 φορές.

Εισπράχθηκαν συνολικά 1,625 δισ. ευρώ (1,25 δισ. ευρώ από ανταγωνιστικές και 375 εκατ. ευρώ από μη ανταγωνιστικές προσφορές).

Το Δημόσιο μπορεί να πάρει επιπλέον 375 εκατ. ευρώ από επίσης μη ανταγωνιστικές προσφορές έως την Πέμπτη 15 Ιουλίου.

Σημειώνεται ότι τα έντοκα αυτά θα προσφερθούν και στο ευρύ αποταμιευτικό κοινό με αφορολόγητη απόδοση εφόσον διακρατηθούν έως τη λήξη τους.

Ο ΟΔΔΗΧ θα προβεί σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων στις 20 Ιουλίου, ενώ δεν θα δημοπρατήσει ετήσια έντοκα γραμμάτια.

Την ίδια ώρα, παρά τις θετικές διαπιστώσεις των Βρυξελλών για την πορεία του σταθεροποιητικού προγράμματος και την εκτέλεση του μνημονίου, τα spreads παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.