Ψαλίδι στις φοροαπαλλαγές των ευπαθών ομάδων

Ψαλίδι στις φοροαπαλλαγές των ευπαθών ομάδων
Την κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών που απολαμβάνουν κυρίως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο να εξασφαλίσει 229 εκατ. ευρώ στη διετία 2013-2014.

Εκείνοι που αναμένεται να βρεθούν στη δυσμενέστερη θέση, σύμφωνα με την "Καθημερινή της Κυριακής", είναι τα άτομα με αναπηρία, καθώς πέρα από τις περικοπές στα επιδόματά τους, φαίνεται πως κινδυνεύουν να χάσουν και σημαντικές εκπτώσεις που είχαν στους φόρους.

Οι βασικές κατηγορίες φοροαπαλλαγών που εξετάζεται η αλλαγή τους είναι εννέα.

1. Το πρόσθετο αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 2.000 ευρώ. Το επιπλέον ποσό ισχύει για ανάπηρους, τυφλούς, νεφροπαθείς και λοιπούς πάσχοντες από βαριές ασθένειες, καθώς επίσης και για θύματα πολέμου.

2. Το αυξημένο αφορολόγητο των 9.000 ευρώ που ισχύει για τους νέους κάτω των 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με αναπηρία με χαμηλό εισόδημα.

3. Οι απαλλαγές των αναπήρων και ατόμων με ειδικές ανάγκες από:

– Τα τεκμήρια διαβίωσης (όπως απόκτηση αυτοκινήτου).

– Τη φορολογία δωρεών (που μειώνεται κατά 10% για άτομα με αναπηρία άνω του 67%), γονικών παροχών (μειώνεται κατά 10%) και κληρονομιών (μειώνεται κατά 10%).

– Τα τέλη κυκλοφορίας. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται αυτή τη στιγμή, από τα τέλη κυκλοφορίας απαλλάσσονται τα οχήματα που ανήκουν:

α) Σε ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Αγροφυλακής καθώς και σε ανάπηρους υπαλλήλους της δίωξης λαθρεμπορίου.

β) Σε οπλίτες που κατέστησαν ανάπηροι κατά το χρονικό διάστημα από 21.4.67 έως 23.7.74, συνεπεία της δράσης τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.

γ) Στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

δ) Στους ανάπηρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού.

ε) Σε ανάπηρους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρου ακρωτηριασμού αυτών.

στ) Σε ανάπηρους Έλληνες πολίτες οι οποίοι εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία.

ζ) Σε ανάπηρους Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν ολική τύφλωση και από τους δύο οφθαλμούς με ποσοστό αναπηρίας 100%.

η) Σε ανάπηρους Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού ή πάσχουν από αυτισμό ή από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).

θ) Σε Έλληνες πολίτες που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

– Τα τέλη ταξινόμησης οχημάτων. Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης:

α) τα επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι 1.650 κ.εκ. που προορίζονται για ανάπηρους πολέμου, περιόδου δικτατορίας και Εθνικής Αντίστασης. Οι έχοντες 100% ποσοστό αναπηρίας δικαιούνται απαλλαγή για αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού. Υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης,

β) τα επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι 1.650 κ.εκ. που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Ελληνες πολίτες. Κατ’ εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, δικαιούνται απαλλαγής για Ι.Χ. μέχρι 2.650 κ.εκ. και οι ανάπηροι με πλήρη παράλυση με ποσοστό αναπηρίας 100% δικαιούνται μέχρι 3.650 κ.εκ.

Υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης.

– Τον φόρο πολυτελείας για τα επιβατικά αυτοκίνητα των αναπήρων.

– Το προσαυξημένο αφορολόγητο πρώτης κατοικίας για τους αναπήρους. Η απαλλαγή της αγοράς πρώτης κατοικίας από τον φόρο μεταβίβασης ισχύει για αξία ακινήτου μέχρι 275.000 ευρώ αντί 250.000 ευρώ, εφόσον αυτός που αποκτά την κατοικία είναι έγγαμος με αναπηρία 67% και άνω.

4. Οι απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος που ισχύουν για τις συντάξεις των θυμάτων πολέμου, τα επιδόματα των τυφλών, τους μισθούς και τις συντάξεις των αναπήρων.

5. Οι απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που ισχύουν για τα επιδόματα και τις συντάξεις που καταβάλλονται στις πολύτεκνες μητέρες.

6. Η απαλλαγή του ΕΚΑΣ από τον φόρο εισοδήματος. Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται σε εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους με βάση εισοδηματικά κριτήρια και είναι αφορολόγητο. Να σημειωθεί ότι ειδικά για το ΕΚΑΣ θα προχωρήσει και η διακοπή καταβολής του για όσους είναι κάτω των 65 ετών.

7. Η απαλλαγή του επιδόματος ανεργίας από τον φόρο εισοδήματος. Σήμερα, υπάρχει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ.

Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι


Φοροαπαλλαγές έχουν και όσοι είναι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι. Στο πλαίσιο των καταργήσεων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια, στο στόχαστρο γι’ αυτές τις κατηγορίες βρίσκονται:

1. Οι απαλλαγές των πολυτέκνων και των τριτέκνων από τα τέλη ταξινόμησης οχημάτων. Ο Τελωνειακός Κώδικας προβλέπει ότι από το τέλος ταξινόμησης:

– τα αυτοκίνητα μέχρι και 2.000 κ.ε. που προορίζονται για πολύτεκνους γονείς. Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. η απαλλαγή ανέρχεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης.

– τα αυτοκίνητα μέχρι 2.000 κ.εκ. που παραλαμβάνουν γονείς με τρία ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα. Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ. η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης.

2. Τα προσαυξημένα αφορολόγητα όρια που ισχύουν για τρίτεκνους και πολύτεκνους σε περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας. Το αφορολόγητο όριο το οποίο ισχύει σε περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας από τρίτεκνο ή πολύτεκνο προσαυξάνεται κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.

Κατ’ εξαίρεση της αρχής με την οποία η απαλλαγή από τον ΦΜΑ για απόκτηση πρώτης κατοικίας δίδεται μόνο σε ενήλικες, η απαλλαγή αυτή χορηγείται και σε ανήλικα παιδιά, εφόσον αυτά στερούνται και τους δύο γονείς τους και τελούν υπό επιτροπεία ή υπό την επιμέλεια τρίτου προσώπου που έχει οριστεί με δικαστική απόφαση.