Ολο το κείμενο της απόφασης για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα

 Ολο το κείμενο της απόφασης για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα
Στη δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να αντιπροσωπεύει τη μερίδα του λέοντος αλλά και με "ουσιαστική" χρηματοδότηση από το ΔΝΤ, συμφώνησαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 16 χωρών της ευρωζώνης την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

  Σύμφωνα με την απόφαση, που αποτελεί συμβιβαστικο σχεδιο Σαρκοζ- Μέρκελ,  τα κράτη μέλη της ευρωζώνης συμφώνησαν στην παροχή συντονισμένων διμερών δανείων σε εθελοντική βάση προς την Ελλάδα. Η εκταμίευση των διμερών δανείων θα αποφασίζεται ομόφωνα από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και υπό αυστηρές προϋποθέσεις με βάση την αξιολόγηση της Ευρωπαικής Επιτροπής και της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας.

    Επίσης στην απόφαση επισημαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν υπέβαλε αίτημα για οικονομική ενίσχυση και ως εκ τούτου σήμερα καμία απόφαση δεν ελήφθη για την ενεργοποίηση του μηχανισμού. Σημειώνεται ακόμα ότι ο μηχανισμός αυτός θα ενεργοποιείται , ως ύστατη λύση. Δηλαδή όταν η χρηματοδότηση από τις αγορές θα είναι ανεπαρκής. Σκοπός του μηχανισμού δεν θα είναι να παράσχει χρηματοδότηση με τα επιτόκια του μέσου όρου της ευρωζώνης αλλά να θεσπίσει κίνητρα για επιστροφή στη χρηματοδότηση από τις αγορές, το συντομότερο δυναστόν.

    Τέλος οι ηγέτες της ευρωζώνης επισημαίνουν ότι υποστηρίζουν πλήρως τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και χαιρετίζουν τα πρόσθετα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 3 Μαρτίου τα οποία κρίνονται επαρκή για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το 2010.

    Το πλήρες κείμενο της απόφασης:

    "ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

    Επαναβεβαιώνουμε ότι όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα πρέπει να εφαρμόζουν υγιείς εθνικές πολιτικές με βάση τους συμφωνημένους κανόνες και θα πρέπει να επαγρυπνούν για την κοινή τους ευθύνη σχετικά με την οικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη.

    Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και καλωσορίζουμε τα πρόσθετα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 3 Μαρτίου τα οποία επαρκούν προκειμένου να διασφαλίσουν τους δημοσιονομικούς στόχους για το 2010. Αναγνωρίζουμε ότι οι ελληνικές αρχές έλαβαν φιλόδοξη και αποφασιστική δράση γεγονός που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ανακτήσει την πλήρη εμπιστοσύνη των αγορών. Τα μέτρα σταθεροποίησης που έλαβε η Ελλάδα συμβάλουν στη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης και της εμπιστοσύνης των αγορών. Η ελληνική κυβέρνηση δνε υπέβαλε άιτημα για οικονομική ενίσχυση. Ως εκ τούτου σήμερα καμία απόφαση δεν ελήφθη για την ενεργοποίηση του παρακάτω μηχανισμού. Στο πλαίσιο αυτό οι χώρες μέλη της ευρωζώνης επαναβεβαιώνουν τη βούληση τους να λάβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση εφόσον κριθεί αναγκαίο , προκειμένου να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη συνολικά όπως αποφασίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου.

    Ο μηχανισμός θα περιλαμβάνει μια ουσιαστική χρηματοδότηση από το ΔΝΤ και μια μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, τα οποία δηλώνουν την ετοιμότητά τους να συνεισφέρουν με συντονισμένα διμερή δάνεια. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να θεωρείται ως έσχατη λύση όταν η χρηματοδότηση από τις αγορές είναι ανεπαρκής. Οποιαδήποτε εκταμίευση αυτών των διμερών δανείων θα αποφασίζεται από τις χώρες μέλη της ευρωζώνης ομόφωνα και υπό αυστηρές προϋποθέσεις οι οποίες θα βασίζονται στην αξιολόγηση της Ευρωπαικής Επιτροπής και της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας. Αναμένουμε από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης να συνεισφέρουν ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην ΕΚΤ.

    Στόχος αυτού του μηχανισμού δεν θα είναι να παράσχει χρηματοδότηση με τα επιτόκια του μέσου όρου της ευρωζώνης, αλλά να θεσπίσει κίνητρα για επιστροφή στη χρηματοδότηση από τις αγορές, το συντομότερο δυνατόν με τα κατάλληλα επιτόκια κινδύνου. Τα επιτόκια δεν θα είναι συμβατικά, δηλαδή δεν θα περιλαμβάνουν οποιοδήποτε στοιχείο στήριξης. Οι αποφάσεις γι αυτό το μηχανισμό θα λαμβάνονται σε πλήρη συμμόρφωση με το πλαίσιο της Συνθήκης και τις εθνικές νομοθεσίες.

    Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την εφαρμογή πολιτικών που θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση μιας ισχυρής, βιώσιμης και σταθερής ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινοτική συνοχή.

    Παράλληλα δεσμευόμαστε για την προώθηση ενός ισχυρού συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαικό Συμβούλιο θα πρέπει να βελτιώσει την οικονομική διακυβέρνηση στην ΕΕ και προτείνουμε την αύξηση του ρόλου της οικονομικής επιτήρησης και τον καθορισμό της στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΕ. Η σημερινή κατάσταση αποδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση και συμπλήρωση του υπάρχοντος πλαισίου ώστε να διασφαλιστεί η δημοσιονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη και να ενισχυθεί η δυνατότητά της να δρά σε περιόδους κρίσεως.

    Μελλοντικά η επιτήρηση των οικονομικών και δημοσιονομικών κινδύνων και τα εργαλεία για την πρόληψή τους , συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείματος θα πρέπει να ενισχυθούν. Χρειαζόμαστε ακόμα ένα ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση κρίσεων με σεβασμό στην αρχή της υπευθυνότητας των κρατών μελών για τα δημοσιονομικά τους. Καλούμε τον πρόεδρο του Ευρωπαικού Συμβουλίου να θεσπίσει, σε συνεργασία με την Ευρωπαική Επιτροπή , μια ομάδα εργασίας με εκπροσώπους από τα κράτη μέλη , την εκ περιτροπής προεδρία και την ΕΚΤ ώστε να παρουσιάσουν στο Συμβούλιο , πριν από το τέλος του χρόνου, τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου, διερευνώντας όλες τις εναλλακτικές για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου".


Ικανοποίηση Αθηνας
Πολύ σημαντική χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Γιωργος Παπανδρεου την απόφαση των 16 της ευρωζώνης για το μηχανισμο στήριξης της Ελλάδας, Ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε ότι πιάνουν τόπο οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού. Ο πρωθυπουργός επεσημανε ότι η αποφαση ειναι σημαντική και για την Ευρώπη καθώς εγγυάται την χρηματοπιστωτικη σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Ο κ. Παπανδρεου χαρακτήρισε πολύ σημαντική και την απόφαση της ΕΚΤ να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ανεξάρητητα από την αξιολόγησή τους.Συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ΕΕ βαν Ρόμπεϊ και του προέδρου της Επιτροπής Ζ.Μ. Μπαρόζο

"Ισορροπημένη και αποτελεσματική " χαρακτήρισε τη χθεσινή συμφωνία των ηγετών της ευρωζώνης ο πρόεδρος της ΕΕ Χέρμαν βαν Ρόμπεϊ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο λίγο μετά τη λήξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου . Ο κ. Μπαρόζο ανέφερε ότι ο μηχανισμός στήριξης που συμφωνήθηκε είναι ένα "δίχτυ ασφαλείας για την Ελλάδα".

Ο κ Ρόμπεϊ τόνισε ότι η σημερινή απόφαση ελήφθη βάση της δήλωσης του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου. Οι δύο πτυχές της δήλωσης εκείνης ήταν η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη. Ως προς την υπευθυνότητα ,ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΕ , ήταν αναγκαίο η Ελλάδα να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμα, κάτι το οποίο και έκανε εφαρμόζοντας ένα αξιόπιστο πρόγραμμα. Ως προς την αλληλεγγύη, σήμερα οι χώρες του ευρώ αποφάσισαν ένα μηχανισμό στήριξης με τον οποίο θα βοηθήσουν την Ελλάδα αν χρειαστεί. Ο μηχανισμός αυτός , διευκρίνισε ο κ. Ρόμπεϊ θα είναι κατά βάση ευρωπαϊκός και θα ενεργοποιείται ως ύστατη λύση, όταν διαπιστώνεται ότι η χρηματοδότηση από τις αγορές είναι ανεπαρκής ή ασύμφορη.

Σύμφωνα με τον κ. Ρόπεϊ κατά τη σχετική συζήτηση στο Eurogroyp διευκρινίστηκε ότι όλες οι χώρες της ευρωζώνης είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στο μηχανισμό στήριξης , τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μηνυμα. Ο Πρόεδρος της ΕΕ δήλωσε ότι με αυτόν τον τρόπο οι χώρες του ευρώ πιστεύουν ότι θα καθησυχαστούν οι αγωνίες των αγορών, διότι θα γνωρίζουν ότι η ευρωζώνη δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει την Ελλάδα."Με τη σημερινή μας απόφαση συμπληρώθηκαν ουσιαστικά τα κενά της δήλωσης της 11ης Φεβρουαρίου" ανέφερε.

Εξάλλου ο κ.Ρομπέι τόνισε ότι με τη σημερινή συμφωνία οι χώρες του ευρώ κατέστησαν σαφές ότι το ζήτημα της Ελλάδας αποτελεί μια έκτακτη περίπτωση και δεσμεύτηκαν να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για να μην επαναληφθεί παρόμοια κατάσταση. Η απόφαση, είπε, συμβάλει στην παγκόσμια δημοσιονομική σταθερότητα.

Από τη δική του πλευρά ο πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε ικανοποίηαη για το γεγονός ότι η απόφαση συμπίπτει με την εθνική εορτή της Ελλάδας, καθώς και με την επέτειο ίδρυσης της ΕΟΚ. Ο κ. Μπαρόζο τόνισε ότι ο μηχανισμός ευρωπαϊκής βοήθειας σε συνδυασμό με το ΔΝΤ ήταν ο μόνος τρόπος για να υπάρξει συμβιβαστική συμφωνία. "Είναι μια τέλεια λύση η οποία απαντά στο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή", ανέφερε ο κ. Μπαρόζο και κατέληξε λέγοντας ότι το σημαντικό είναι πως πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό.

Τέλος, ερωτηθείς ο κ.Ρόμπεϊ για το αν η Πορτογαλία θα χρειαστεί να κάνει χρήση του μηχανισμού στήριξης ,απάντησε ότι οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Πορτογαλίας είναι εντελώς διαφορετικές και δεν μπορεί να συγκριθούν. Τόνισε επίσης ότι το ελληνικό πρόβλημα θα ήταν πολύ διαφορετικό εάν δεν υπήρχε η απάτη των στατιστικών δημοσιονομικών στοιχείων.Βέλγιο Καμία σύγκριση Ελλάδας και Πορτογαλίας, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΕ βαν Ρόμπεϊ

Η οικονομική κατάσταση της Πορτογαλίας που προκαλεί ανησυχίες μετα από την πιστοληπτική της υποβάθμιση από τον οίκο Fitch, δεν είναι καν συγκρίσιμη με αυτήν της Ελλάδας, διαβεβαίωσε αργά χθες ο πρόεδρος της ΕΕ, Χέρμαν να Ρόμπεϊ.

"Για την Πορτογαλία το πρόβλημα τίθεται συνολικά σε άλλους όρους" δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της συνόδου.

"Πιστεύω πραγματικά ότι οι καταστάσεις δεν είναι συγκρίσιμες καθόλου και οι αγορές πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και να το λαμβάνουν υπόψη τους και στο μέλλον", είπε ο κ. Ρόμπεϊ.

"Δεν είδα όλα τα τελευταία spreads (διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια που πρέπει να πληρώσει μια χώρα με τα γερμανικά επιτόκια δανεισμού) αλλά η Πορτογαλία μέχρι πριν λίγες ημέρες είχε ένα spread περίπου μια μονάδα , η Ελλάδα κάποια στιγμή δεν ηταν μακρία από τις τέσσερεις μονάδες" ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΕ.

Και ο κ. Ρόμπεϊ ζήτησε "να συγκρίνονται πράγματα που είναι συγκρίσιμα".

Καταλήγοντας ο πρόεδρoς της ΕΕ ανέφερε ότι εκτός της Πορτογαλίας "αν μιλάμε και για την Ισπανία, η Ισπανία είχε spread εδώ και μερικές ημέρες 0,7 μονάδες. Οι καταστάσεις λοιπον είναι τελείως διαφορετικές".Ανάσα στις ελληνικές τράπεζες από τον Τρισέ-έπεσε το σπρεντ


Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να παρατείνει πέραν του 2010 τα ελαστικά  κριτήρια για τη δανειοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Η απόφαση θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την διασφάλιση της ρευστότητας, αφού οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να δανείζονται φθηνότερα με ενέχυρο ακόμη και υποβαθμισμένα κρατικά ομόλογα. Σε μια πρώτη αντίδραση το σπρεντ κινήθηκε πτωτικά από τις 326 στις 313 μονάδες. Αναλυτικά.Προειδοποίηση από το Πεκινο


Αίσθηση προκάλεσε η προειδοποιηση κορυφαίου κινέζου τραπεζίτη ότι  "η χωρίς προηγούμενο κρίση που πλήττει την Ελλάδα δεν είναι παρά "η κορυφή του παγόβουνου" με το φάσμα μια δημοσιονομικής κατάρρευσης να απλώνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη". "Η κύρια ανησυχία σήμερα είναι η Ισπανία και η Ιταλία", πρόσθεσε ο Τσου Μιν.