Η πνευμονική εμβολή είναι μια πολύ απειλητική κατάσταση για τη ζωή. Ιδιαίτερα για τους νοσηλευόμενους ασθενείς το ποσοστό της πνευμονικής εμβολής είναι αυξημένο και ο λόγος είναι η παρατεταμένη ακινησία των ασθενών στο κρεβάτι. 
Η ακινησία προκαλεί θρομβώσεις στις φλέβες των κάτω άκρων (φλεβοθρόμβωση), οι οποίες μεταφέρονται στους πνεύμονες (θρομβοεμβολική νόσος). Οι εμβολές αυτές μπορεί να είναι ασυμπτωματικές (75%), μπορεί όμως και να είναι μοιραίες για τη ζωή του ασθενή.
Στη μελέτη ENDORSE που έγινε σε 358 νοσοκομεία, στα οποία συμμετείχαν και Ελληνικά, διερευνήθηκαν 68183 ασθενείς προερχόμενοι κατά 55% από χειρουργικές και 45% από παθολογικές κλινικές. Στη μελέτη αυτή αποκαλύφθηκε ότι το 65% των χειρουργικών ασθενών και το 42% των παθολογικών ασθενών είχαν προφίλ υψηλού κινδύνου για εν τω βάθη φλεβική θρόμβωση. 
Το 58% των χειρουργικών ασθενών και το 39% των παθολογικών ασθενών που βρισκόντουσαν σε κίνδυνο έπαιρναν τη συνιστώμενη θρομβοπροφύλαξη. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα χορηγήθηκε η συνιστώμενη θρομβοπροφύλαξη στο 72% των χειρουργικών και στο 33% των παθολογικών ασθενών.
Το χάσμα αυτό ανάμεσα στην ανάγκη χορήγησης αντιθρομβωτικής αγωγής και της εφαρμοζόμενης τακτικής έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται αδικαιολόγητα θρομβώσεις, απειλητικές για τη ζωή, που μπορούσαν κάλλιστα να αποφευχθούν. Σε μια μελέτη με νεκροτομικά ευρήματα διαπιστώθηκε ότι τα 2/3 των χειρουργημένων που απεβίωσαν είχαν υποστεί πνευμονική εμβολή. 
Ενώ οι ασθενείς που πέθαναν από πνευμονική εμβολή στις παθολογικές κλινικές σε ένα ποσοστό 75% δεν είχε υπάρξει η υποψία για φλεβοθρόμβωση, κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους. Εάν όλοι αυτοί είχαν λάβει τη σωστή αντιθρομβωτική θεραπεία, το πιθανότερο θα ήταν να μην πέθαιναν.
Η πνευμονική εμβολή αποτελεί συχνή αιτία θανάτου στους νοσηλευόμενους ασθενείς που μπορεί εύκολα να προληφθεί. Η χορήγηση κατάλληλης αντιθρομβωτικής προφύλαξης μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές.
Οι κυριότεροι λόγοι μη εφαρμογής της σωστής ιατρικής αντιμετώπισης των νοσηλευομένων ασθενών είναι:
  • Η έλλειψη συνειδητοποίησης του κινδύνου και των επιπτώσεων της θρομβοεμβολικής νόσου από τους γιατρούς.
  • Η ανησυχία σχετικά με τον κίνδυνο αιμορραγικών εκδηλώσεων από την λήψη των αντιθρομβωτικών φαρμάκων.
  • Τα προβλήματα οικονομικής φύσης λόγω του υψηλού κόστους των αντιθρομβωτικών φαρμάκων
  • Η απουσία συγκεκριμένων κατευθυντήριων οδηγιών από την πολιτεία και τις επιστημονικές εταιρείες.
Ρηγόπουλος Δημήτριος
Παθολόγος-Διαβητολόγος
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις