Τις τελευταίες δεκαετίες ο διαβήτης  έχει αυξήσει τα ποσοστά του στον πληθυσμό και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την παχυσαρκία που έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας, αλλά και με την ελαττωμένη φυσική δραστηριότητα που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο τρόπο ζωής.
Αντίθετα, οι  χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το εγκεφαλικό παρουσιάζουν σοβαρή ελάττωση, της τάξης του 60%. Παρόμοιες μειώσεις παρουσιάζουν και άλλες επιπλοκές με μικρότερη μείωση αυτής της νεφρικής ανεπάρκειας, η οποία παρουσιάζει μείωση της τάξης του 30%. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα αρχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην ιατρική παρέμβαση και στην συμμόρφωση των ασθενών στην ρύθμιση του διαβήτη και τον τακτικό προληπτικό έλεγχο για τις επιπλοκές αυτές. Η έγκαιρη διάγνωση της αγγειακής νόσου, στους διαβητικούς είναι το πιο σημαντικό θέμα για την αποφυγή του εμφράγματος, του εγκεφαλικού, της τύφλωσης και του ακρωτηριασμού των ποδιών.
Μάλιστα αν αναλογιστούμε ότι τα ποσοστά ρύθμισης του διαβήτη, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ χαμηλά, περίπου 45%, θεωρούμε ότι αν αυξηθούν τα ποσοστά ρύθμισης του σακχάρου, οι επιπλοκές αναμένονται να πέσουν ακόμα περισσότερο.
Ρηγόπουλος Δημήτριος
Παθολόγος-Διαβητολόγος