Η πρόωρη εμμηνόπαυση που προκύπτει από φυσικούς λόγους ή από χειρουργική επέμβαση, επηρεάζει την λειτουργία του εγκεφάλου, όπως δείχνει μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαΐου 2014 στο BJOG. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι μετά από χρόνια  εκπίπτει η νοητική λειτουργία και κυρίως όσον αφορά  την ευχέρεια της χρήσης της γλώσσας και την οπτική μνήμη.
Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 4848 γυναίκες σε εμμηνόπαυση, οι οποίες ταξινομήθηκαν ανάλογα με την αιτία και το χρόνο της εμμηνόπαυσης. Οι γυναίκες που παρουσίαζαν πρόωρη εμμηνόπαυση, ανεξαρτήτως της αιτίας, παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικά μειωμένη επίδοση στα νοητικά τεστ και μείωση κατά 30% της ψυχοκινητικής ταχύτητας, μιας παραμέτρου που σχετίζεται με την ταχύτητα αντίδρασης του ατόμου σε ερεθίσματα.
Τα αποτελέσματα αυτά συμπληρώνουν τα δεδομένα που υπάρχουν από προηγούμενες μελέτες που αναφέρουν επίσης ότι υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση του χρόνου εμφάνισης της εμμηνόπαυσης και της εξέλιξης της νοητικής λειτουργίας, σε βάθος χρόνου.
Βάση των παραπάνω, στις περιπτώσεις που πρέπει να γίνει μια ιατρική παρέμβαση, η οποία όμως θα έχει σαν αποτέλεσμα πρόωρη εμμηνόπαυση, θα πρέπει να σταθμίζεται το κόστος και το όφελος, σε σχέση με την νοητική λειτουργία στο μέλλον.
Ρηγόπουλος Δημήτριος
Παθολόγος-Διαβητολόγος
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις