Κατατίθεται σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, και τονΜάρτιο στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που απλοποιεί και επιταχύνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Στις βασικές αλλαγές είναι η θέσπιση "αποκλειστικών προθεσμιών", μετά την εκπνοή των οποίων, αν οι αιτήσεις δεν απαντηθούν θα θεωρούνται εγκεκριμένες, με πρόβλεψη για ρήτρες για την προστασία του Περιβάλλοντος. Επίσης, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ενεργός εμπλοκή πιστοποιημένων ιδιωτών αξιολογητών. Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, παρουσίασε την περασμένη Δευτέρα στον πρωθυπουργό, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει:

1. Εισαγωγή αποκλειστικής προθεσμίας για τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων αρχών. Αν οι προθεσμίες παρέρχονται χωρίς να δοθεί απάντηση, οι γνωμοδοτήσεις θα θεωρούνται θετικές. Θα τεθούν ωστόσο δικλείδες ώστε να προστατεύονται τα δάση, ο υδάτινος πλούτος και η αρχαιολογική κληρονομιά.

2. Συμμετοχή ιδιωτών αξιολογητών που θα πιστοποιούνται προκειμένου να συντάσσουν τα σχέδια ΑΕΠΟ που θα υποβάλλονται στη συνέχεια στην αρμόδια αρχή για έγκριση.

3. Καταργείται η υποχρέωση τροποποίησης της ΑΕΠΟ για επουσιώδεις αλλαγές σε προδιαγραφές της επένδυσης. Αν οι αλλαγές είναι ουσιώδεις η νέα ΑΕΠΟ θα περιορίζεται σε αυτές και όχι στο σύνολο του έργου.

4. Αυξάνεται από 10 σε 15 χρόνια η διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων ώστε να περιοριστούν οι φάκελλοι για ανανεώσεις ΑΕΠΟ. Επίσης οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση ανανέωσης της ΑΕΠΟ αν διαθέτουν πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS).Τελικός στόχος είναι η μείωση του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση ΑΕΠΟ, από 120 ημέρες τουλάχιστον που είναι σήμερα, σε περίπου 70.

5. Προβλέπεται η μετακίνηση έργων και δραστηριοτήτων από την κατηγορία Α2 που εντάσσονται σήμερα στην κατηγορία Β όπου οι διαδικασίες είναι απλούστερες και ταχύτερες. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία Α2 εντάσσεται σήμερα η μεγάλη πλειονότητα (πάνω από 80%) των περιπτώσεων και η έκδοση ΑΕΠΟ, απαιτεί διάστημα έως και τριών ετών.

Στο νομοσχέδιο θα περιληφθούν και οι διατάξεις απλοποίησης της αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την κατάργηση της άδειας παραγωγής και την αντικατάστασή της από την Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, με την ισχύουσα νομοθεσία έργα και δραστηριότητες εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την περιβαλλοντική επιβάρυνση: Η κατηγορία Α1 περιλαμβάνει τα έργα που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις, η Α2 όσα ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις και η κατηγορία Β όσα χαρακτηρίζονται από́ τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για επενδύσεις στους τομείς που εντάσσονται στις κατηγορίες Α1 και Α2 απαιτείται περιβαλλοντική́ αδειοδότησης με τη διεξαγωγή́ Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Τα έργα και οι δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται στην πιο απλή διαδικασία των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.