Απόβλητα Ευρώπη: Στα 492 κιλά ανέρχεται η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που παράγονται ανά άτομο στην ΕΕ για το 2018. Τα καλά νέα είναι ότι είναι μειωμένη κατά 5% σε σχέση με το ρεκόρ των 518 κιλών ανά άτομο το 2008 και σε σχεδόν συγκρίσιμα επίπεδα με τα 490 κιλά που καταγράφηκαν το 2017. Αυτό ανακοίνωσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Στην Ελλάδα το ίδιο ποσό ήταν 504 κιλά ανά άτομο και στην Κύπρο 637 κιλά ανά άτομο για το ίδιο έτος.

Το 2018 δημιουργήθηκαν σε όλη την ΕΕ 220 εκατομμύρια τόνοι αστικών αποβλήτων, ποσό ελαφρώς υψηλότερο από το 2017 (218 εκατομμύρια τόνοι), αλλά μικρότερο από το 2008 (227 εκατομμύρια τόνοι). Με 766 κιλά, η Δανία παρήγαγε τα περισσότερα αστικά απόβλητα ανά άτομο στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2018, ακολουθούν η Μάλτα (640 κιλά), η Κύπρος (637 κιλά, με στοιχεία 2017), η Γερμανία (615 κιλά) και το Λουξεμβούργο (610 κιλά).

Την ίδια ώρα, η Ρουμανία παρήγαγε 272 κιλά αστικών αποβλήτων ανά άτομο το 2018. Τρία ακόμη Κράτη Μέλη της ΕΕ παρήγαγαν επίσης λιγότερα από 400 κιλά ανά άτομο: Πολωνία (329 κιλά), Τσεχία (351 κιλά) και Ουγγαρία (381 κιλα). Η ποσότητα των ανακυκλωμένων αποβλήτων έφθασε τα νέα υψηλά επίπεδα το 2018, τόσο για την ανακύκλωση υλικών όσο και για την κομποστοποίηση.

Η ανακύκλωση υλικών ανήλθε σε 67 εκατομμύρια τόνους, που αντιστοιχούν σε 150 κιλά ανά άτομο. Αυτό ήταν σχεδόν τριπλάσιο των 23 εκατομμυρίων τόνων (54 κιλά ανά άτομο) που ανακυκλώθηκαν το 1995. Αντίστοιχα, 37 εκατομμύρια τόνοι (84 χιλιόγραμμα ανά άτομο) αποβλήτων λιπασματοποιήθηκαν το 2018, περισσότερο από δυόμισι φορές περισσότερο από το 1995 (14 εκατ. τόνοι ή 33 κιλά ανά άτομο).