Μία φάλαινα παγιδευμένη σε μπερδεμένο δίχτυ στα ανοικτά των ακτών του Λίπαρι της Ιταλίας ελευθέρωσαν ιταλοί δύτες.

Συγκεκριμένα, βιολόγοι που εργάζονταν σε ένα κοντινό κέντρο αποκατάστασης χελωνών ειδοποίησαν την ακτοφυλακή για την παγιδευμένη φάλαινα και οι δύτες έστησαν ολόκληρη επιχείρηση για να την απελευθερώσουν. Χρησιμοποιώντας κόπτες και μαχαίρια έκοψαν το παράνομο δίχτυ και ελευθέρωσαν τη φάλαινα.

Δείτε καρέ καρέ την στιγμή της διάσωσής της:

Παράνομη αλιεία

Η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ) εξαντλεί τα ιχθυαποθέματα, καταστρέφει τα θαλάσσια ενδιαιτήματα, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των έντιμων αλιέων και ζημιώνει την οικονομία των παράκτιων κοινοτήτων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η ΕΕ εργάζεται για την εξάλειψη των κενών που επιτρέπουν στους παράνομους αλιείς να αποκομίζουν κέρδη από τις δραστηριότητές τους:

  • Ο κανονισμός της ΕΕ για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή αναλαμβάνει ενεργό δράση από κοινού με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή του κανονισμού αυτού.
  • Μόνο προϊόντα θαλάσσιας αλιείας τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμα από το κράτος σημαίας ή εξαγωγής μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ ή να εξαχθούν από αυτήν.
  • Κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας δημοσιεύεται τακτικά, με βάση τέτοια σκάφη που έχουν καταγράψει οι Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης Αλιείας.
  • Βάσει του κανονισμού ΠΛΑ μπορεί να λαμβάνονται μέτρα εναντίον των κρατών που ανέχονται παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες: αρχικά τους αποστέλλεται προειδοποίηση, και στη συνέχεια περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα των κρατών που δεν καταπολεμούν την ΠΛΑ αλιεία.
  • Οι αλιείς της ΕΕ που αλιεύουν παράνομα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και υπό οποιαδήποτε σημαία, αντιμετωπίζουν αυστηρές κυρώσεις ανάλογες με την οικονομική αξία των αλιευμάτων τους, γεγονός που τους στερεί κάθε κέρδος.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις