Το Ινστιτούτο Ενέργειας Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την EDF, την Enel Green Power, την
MYTILINEOS, τη Siemens Gamesa και τη Vestas, συστήνουν την Ελληνική Πρωτοβουλία Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Π.Σ.Α.Η.Ε.). Στόχος της Πρωτοβουλίας είναι να συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση στη χώρα και στην απανθρακοποίηση της ελληνικής οικονομίας μέσω της ευρείας ενσωμάτωσης σύγχρονων συστημάτων αποθήκευσης στο Ελληνικό Σύστημα.

Σήμερα, τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικών συσσωρευτών έχουν γρήγορη αδειοδοτική διαδικασία και χρειάζονται μικρότερο χρόνο υλοποίησης, με αποτέλεσμα vα μπορούν να συνδράμουν σημαντικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δύναται να ενισχύσει την ευστάθεια και την ευελιξία του συστήματος, μειώνοντας παράλληλα το κόστος στην αγορά εξισορρόπησης.

Ο Μανώλης Καραπιδάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ε.Π.Σ.Α.Η.Ε., Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, δήλωσε σχετικά: «Για να ενισχυθεί ο τομέας της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα χρειάζεται η δημιουργία ενός σταθερού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου. Αρχικά απαιτείται η ευρεία ενημέρωση για την αξία των συγκεκριμένων συστημάτων, εν συνεχεία η εισαγωγή ενός φιλικού περιβάλλοντος για μία αδειοδοτική διαδικασία με σκοπό την συμμετοχή τους σε όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, η διασφάλιση κατάλληλης οικονομικής υποστήριξης από ευρωπαϊκούς πόρους, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Τα οφέλη από την ενσωμάτωση των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο είναι πολλαπλασιαστικά. Βελτιστοποιείται και μεγιστοποιείται η ενσωμάτωση των μεταβλητών ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών και προωθείται αποτελεσματικά ο απαραίτητος εξηλεκτρισμός των έτερων ενεργειακών τομέων της οικονομίας.

Ειδικότερα, οι τεχνολογίες αποθήκευσης με συσσωρευτές που συνεργάζονται ή/και συνδυάζονται με Α.Π.Ε., αποτελούν γρήγορη και βιώσιμη λύση για, την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του Ηλεκτρικού Συστήματος.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις