Κινητοποιήσεις για το κλίμα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Δράσης για το Κλίμα, αναμένεται να λάβουν χώρα σε τρεις ημέρες.

Από τη στιγμή που η κλιματική κρίση έχει αρχίζει να επηρεάζει και τη χώρα μας, έχει κινητοποιηθεί μερίδα κόσμου για να περιοριστούν τα φαινόμενα κλιματικών αλλαγών

Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνουν συζητήσεις σχετικά με την κλιματική Δικαιοσύνη την προσεχή Παρασκευή στις ακόλουθες τοποθεσίες:

  • Στην Αθήνα, στο Σύνταγμα στις 5 το απόγευμα
  • Στη Θεσσαλονίκη, στην Πλ. Αριστοτέλους στις 6 το απόγευμα

Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίμα

*Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η ΕΕ έχει θέσει στόχους για την προοδευτική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) συμβάλλει στον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις πτήσεις εντός της ΕΕ.

Διεθνής Δράση για το Κλίμα

Η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ σχετικά με μια νέα συμφωνία για το κλίμα και χορηγεί σημαντική χρηματοδότηση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Η ΕΕ προωθεί μέτρα για να βοηθήσει τις διάφορες χώρες και περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τις σημερινές και μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Εκπομπές που οφείλονται στις μεταφορές

Οι πολιτικές και η νομοθεσία της ΕΕ συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών, για παράδειγμα με τον καθορισμό ορίων εκπομπών για τα αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά.

Εκπομπές από τη γεωργία και τη δασοκομία

Οι δασικές και γεωργικές εκτάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

Η ΕΕ προωθεί την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και μεριμνά για την ασφαλή χρήση τους καθώς και για την κατάλληλη διαχείριση των σχετικών κινδύνων.

Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Η νομοθεσία της ΕΕ αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου κατά δύο τρίτα έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2014.

Στιβάδα του όζοντος

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι ουσίες που καταστρέφουν το όζον καταργούνται σταδιακά και αντικαθίστανται με ουσίες πιο φιλικές προς το κλίμα.

Ενεργειακή απόδοση

Οι κανόνες της ΕΕ για τα κτίρια, τη βιομηχανία, τα καταναλωτικά προϊόντα και τις μεταφορές βοηθούν την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους ενεργειακής απόδοσης καθώς και τη μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

Η ΕΕ συντονίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για επίτευξη των εθνικών τους στόχων, σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, προωθεί τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στις μεταφορές.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις