Αύξηση στα EBITDA, με παράλληλη οριακή μείωση εσόδων στο -0,3% στα έσοδά της, κατέγραψε η Intralot στο εννεάμηνο του 2022.

Πιο ειδικά, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €301,7 εκατ. (-0,3% σε ετήσια βάση), ενώ τα κέρδη EBITDA στα €88,0 εκατ. (+6,6% σε ετήσια βάση).

Σε τριμηνιαία βάση, το Γ’ τρίμηνο του 2022 συγκριτικά με το Γ’ τρίμηνο του 2021, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 16,6%, ενώ κατά τους Δώδεκα Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα €115,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4,9% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2021.

Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €6,0 εκατ. ζημιές, σε σύγκριση με κέρδη €44,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεασμένο από το one-off κέρδος της συναλλαγής αναδιάρθρωσης του ισολογισμού ύψους €88,5 εκατ. που έλαβε χώρα το Γ’ τρίμηνο του 2021. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα €67,7 εκατ.

Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν στα €15,2 εκατ. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του εννεαμήνου του 2022 ανήλθαν στα €98,8 εκατ. Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €509,6 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου του 2022. O δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net Debt/ LTM EBITDA) διαμορφώθηκε στο 4,4x στο τέλος του εννεαμήνου του 2022.

Η σημαντική αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών μαζί με την ολοκλήρωση των θετικών ενεργειών αναδιάρθρωσης είχαν θετικό αντίκτυπο στον Καθαρό Δανεισμό. Από την άλλη πλευρά, η θέση του συνολικού δανεισμού επηρεάστηκε αρνητικά από την υποτίμηση του ευρώ.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, 2022, η INTRALOT ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για ένα επιπλέον έτος, από την 31η Ιουλίου του 2024 έως την 31η Ιουλίου του 2025, με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας για ένα (1) επιπλέον έτος στον τομέα προϊόντων και υπηρεσιών λοταρίας.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις