Δήμευση περιουσιακών στοιχείων που αποκρύπονται στο "πόθεν έσχες"

Δήμευση περιουσιακών στοιχείων που αποκρύπονται στο "πόθεν έσχες"
Να περνούν στο Δημόσιο περιουσιακά στοιχεία που αποκρύπτονται από τους υπόχρεους κατάθεσης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), προτείνει με τροπολογία του στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του θεσμού του «πόθεν έσχες», που εισάγεται την Τρίτη (11/5) για συζήτηση και ψήφιση, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης.

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, ο κ. Κακλαμάνης χαρακτηρίζει τον ισχύοντα νόμο ως ανεπαρκή, κάτι που επανειλημμένως έχει διακηρύξει, ενώ κρίνει τον υπό ψήφιση «ότι δημιουργεί προϋποθέσεις και όρους ώστε ο θεσμός του «πόθεν έσχες» να δίδει πλήρη εικόνα της προέλευσης των δηλουμένων περιουσιακών στοιχείων».

Κρίνει όμως ως αναγκαία τη αποδοχή και της τροπολογίας του, η οποία αναφέρει, ότι οι υπόχρεοι για την υποβολής της δήλωσης «πόθεν έσχες» θα πρέπει να συνυποβάλλουν ειδική δήλωση με την οποία «θα παραιτούνται ρητώς και ανεκκλήτως υπέρ του ελληνικού Δημοσίου από κάθε ενοχικό ή εμπράγματο δικαίωμα επί οποιουδήποτε ακίνητου ή κινητού πράγματος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η καταγραφή του οποίου για οποιοδήποτε λόγο έχει παραλειφθεί».

Το Δημόσιο οφείλει να ειδοποιήσει το συντομότερο για την παράλειψη του τον παραιτηθέντα, ο οποίος εντός δύο μηνών δύναται και μόνον στην περίπτωση που αποδεικνύει τη νόμιμη προέλευσή του και ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε να γνωρίζει την ύπαρξη του περιουσιακού του αυτού στοιχείου, να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την αναστολή ή την ακύρωση της σχετικής μεταβίβασης των δικαιωμάτων του στο Δημόσιο.

Κατά την ίδια τροπολογία η απόκτηση από το Δημόσιο της κυριότητας των περιουσιακών αυτών στοιχείων ολοκληρώνεται με πράξη αποδοχής του υπουργού Οικονομικών εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της παράλειψης ή την ενημέρωση για αυτήν.

Πάντα κατά την πρόταση του κ. Κακλαμάνη οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμβάλει στη γνωστοποίηση της παράλειψης δήλωσης περιουσιακού στοιχείου υπόχρεου απαλλάσσεται από τυχόν ευθύνες του που σχετίζονται με το μη δηλωθέν περιουσιακού στοιχείου του υπόχρεου.

Κατά την ίδια τροπολογία και οι προβλεπόμενοι από τα νόμο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες φορείς και νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να ενημερώνουν όταν γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες για διάπραξη ή επιχείρηση διάπραξης παράβασης των υποχρεώσεων των ελεγχομένων.

Τέλος, κατά την τροπολογία του πρώην προέδρου της Βουλής, «τρίτος που εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και με χρηματική ποινή».

Επίσης τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες φορείς που παραβιάζουν την υποχρέωση γνωστοποίησης τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.