Δύο υπουργεία, Εσωτερικών και Ανάπτυξης, διαβίβασαν στη Βουλή απαντητικά έγγραφα αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας και την ασφάλεια στους παιδότοπους, μετά από ερωτήσεις βουλευτών που επισημαίνουν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή των παιδιών.

Πιο πρόσφατη ερώτηση ήταν αυτή του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Βασίλη Οικονόμου, ο οποίος επικαλούνταν την άποψη του Συλλόγου Παιδοτόπων Ελλάδος σύμφωνα με την οποία το πλαίσιο λειτουργίας παιδότοπων στη χώρα μας περιέχει σημαντικές αοριστίες και επιτρέπει τη λειτουργία τους με όρους που δεν εγγυώνται την ασφάλεια των παιδιών.

Ο κ. Οικονόμου είχε επισημάνει ότι οι κανόνες ασφαλείας γίνονται ακόμη πιο ελαστικοί στους λεγόμενους ανοιχτούς παιδότοπους, δηλαδή τους πρόχειρα και πρόσκαιρα εγκατεστημένους χώρους, με φουσκωτά και άλλα παιχνίδια, και σημείωνε ότι ο Σύλλογος Παιδοτόπων Ελλάδος ζητούσε από την κυβέρνηση να ξεκινήσει εκτενής διάλογος, προκειμένου να καθοριστεί ένα πλαίσιο λειτουργίας κοινά αποδεκτό για όλους και το οποίο θα θέτει τους αναγκαίους κανόνες και μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, ώστε τα παιδιά να είναι ασφαλή.

Ο βουλευτής έθετε, επίσης, ζήτημα για την ασφάλεια και στους παιδότοπους που αναπτύσσονται πλέον μέσα σε super market, σε πολυκαταστήματα ακόμη και μέσα σε εστιατόρια.

Στις 3 Απριλίου ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ενημέρωνε τον βουλευτή ότι με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των αμιγών και των μικτών παιδότοπων, ότι αυτό είναι ενιαίο και εξίσου αυστηρό για όλους τους παιδότοπους.

Υπενθύμιζε, επίσης, ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία παιδότοπων, είτε αυτοί λειτουργούν μόνο ως παιδότοποι, είτε στο πλαίσιο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ή εν γένει χώρων όπου ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, διαμορφώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αριθμ. 36873/02-07-2007) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων» (ΦΕΚ 1364/τ. Β΄/02-08-2007).

Με την ΚΥΑ αυτή, ανέφερε ο υπουργός, «τίθενται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις στη λειτουργία παιδοτόπων, ενώ δίνεται έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας των παιδιών».

Ο κ. Μιχελάκης τονίζει ειδικότερα ότι «προβλέπονται πρότυπα ασφαλείας και συγκεκριμένες, αυστηρές, απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους παιχνιδιών. Προβλέπεται, επίσης, υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας σε μόνιμη βάση καθώς και επανελέγχους των παιχνιδοκατασκευών».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 26 Μαρτίου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς διαβίβαζε στη Βουλή έγγραφο με το οποίο έκανε μνεία στην κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων» και ενημέρωνε ότι αρμόδια για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των παιδότοπων είναι η εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με την ΚΥΑ.

«Το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως εμπλεκόμενος φορέας, έχει την αρμοδιότητα μόνον όσον αφορά στην αναγνώριση του ΕΛΟΤ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 11 της εν λόγω ΚΥΑ, ως αρμοδίου φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης των παιδότοπων με τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία απαιτήσεις ασφαλείας», ανέφερε ο κ. Σκορδάς και ως προς τις δημοτικές/κοινοτικές υπαίθριες παιδικές χαρές, έλεγε ότι διέπονται από τις διατάξεις υπουργικής απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009).

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις