Οικονομία μέχρι και στα τετράδια των Πανελλαδικών κάνει η κυβέρνηση, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – στις οδηγίες που δόθηκαν από το υπουργείο Παιδείας προβλέπεται ότι οι εξεταζόμενοι δεν θα δικαιούνται να πάρουν δεύτερο τετράδιο, αν κάνουν κάποιο λάθος στο πρώτο.

Σύμφωνα με το pontiki.gr, οι οδηγίες που στάλθηκαν στα εξεταστικά κέντρα αναφέρουν πως «οι πρόεδροι των κέντρων εξέτασης πρέπει να επιστήσουν την προσοχή στους υποψηφίους για σωστή διαχείριση του χώρου του τετραδίου (16 φύλλα), ώστε να χωρέσει τις απαντήσεις τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα χορηγηθεί σε υποψήφιο δεύτερο τετράδιο, παρά μόνο κατόπιν διαβίβασης του αιτήματος στην ΚΕΕ (μέσω του συνδέσμου της ΕΕΔΔΕ) και πιθανής άδειας».

Αλλού αναφέρεται πως «λόγω των δημοσιονομικών δυσκολιών πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε κατά την κατανομή των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα οι μεγαλύτερες αίθουσες κάθε εξεταστικού κέντρου, προκειμένου να απασχοληθεί ο απολύτως απαραίτητος αριθμός επιτηρητών».

Τέλος κατά τον ορισμό των επιτηρητών για την εξέταση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το υπουργείο παρακαλεί ο αριθμός των επιτηρητών που θα οριστούν να είναι ο απολύτως αναγκαίος.