Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Ιωάννη Σ. Λάτση» ανακοίνωσε ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015 προτίθεται να χορηγήσει έως 25 πέντε υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές σε δημόσια ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον έχουν εισαχθεί σε ΑΕΙ- ΑΤΕΙ μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το 2014, το τμήμα στο οποίο πρόκειται να φοιτήσουν βρίσκεται σε άλλο νομό από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους για τα δύο τελευταία έτη δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο, το Ίδρυμα θα αναρτήσει την προκήρυξη των υποτροφιών, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λεπτομερείς πληροφορίες. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, η οποία θα είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά, μέσω συστήματος που θα είναι προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.latsis-foundation.org.