Δεν μετέχει η Δούρου στα πεντάμηνα του ΟΑΕΔ

Δεν μετέχει η Δούρου στα πεντάμηνα του ΟΑΕΔ
Δεν θα συμμετάσχει τελικά η Περιφερειακή Αρχή Αττικής στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για πεντάμηνη απασχόληση και ως εκ τούτου η Ρένα Δούρου αρνήθηκε να αποστείλει στο υπουργείο Εργασίας τους σχετικούς καταλόγους.

Η άποψη που διατυπώνεται από το περιβάλλον Δούρου είναι ότι διαφωνεί με την πρακτική της ολιγόμηνης απασχόλησης εργαζομένων, διότι δεν επιλύει το πρόβλημα της ανεργίας και σηματοδοτεί τελικά τη διαιώνιση πρακτικών εκτεταμένης καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων.

Το ίδιο το Δημόσιο, συνεχίζουν οι πηγές της Περιφέρειας, είναι ο πρώτος εργοδότης που αυθαιρετεί, αφού δέχεται η αμοιβή να είναι χαμηλότερη από το ύψος του κατώτερου μισθού (από 571 ευρώ σε 495 ευρώ).

Επίσης τονίζεται πως η Περιφερειακή Αρχή Αττικής για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών σε προσωπικό, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (387/14, 26η Συνεδρίαση), έχει ζητήσει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των επειγουσών-στοιχειωδών αναγκών της και στην κατεύθυνση αυτή θα πάρει και νέες πρωτοβουλίες

Σύμφωνα δε με τις ίδιες πηγές, αυτό γίνεται διότι οι ανάγκες σε προσωπικό είναι πιεστικές για θέσεις εργασίας που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η χρησιμοποίηση των πεντάμηνων συμβάσεων θα μπορούσε να λάβει χώρα μόνο για θέσεις εργασίας, που από τη φύση τους θα δικαιολογούσαν τον προσωρινό κι έκτακτο χαρακτήρα τους.

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, επικεφαλής της παράταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου που πρόσκειται στη ΝΔ, έχει επικρίνει την κυρία Δούρου ότι είναι η μόνη Περιφέρεια της Ελλάδας που δεν έστειλε αίτημα με τις ανάγκες για θέσεις εργασίας κατά την παρουσίαση της κατανομής των θέσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 200.000.000 ευρώ, αφορά 50.000 ανέργους (σε 110 ειδικότητες), οι οποίοι θα απασχοληθούν για πέντε μήνες με πλήρη ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες) και σε άλλους δημόσιους φορείς.

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

To πρόγραμμα δεν αποκλείει καμία ηλικία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δοθεί βαρύτητα στη μοριοδότηση στις
ηλικίες άνω των 29
, με το σκεπτικό ότι μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχθεί πολλά προγράμματα (voucher, youth guarantee) για τους νέους έως 29 ετών, ενώ θα προκηρυχθούν και άλλα στο άμεσο μέλλον.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, όπως και πέρυσι, ενώ η προθεσμία θα καθοριστεί με την προκήρυξη του προγράμματος, που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ .

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει επιπλέον ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά όσων ανέργων απασχοληθούν σε υπηρεσίες καθαριότητας.

Επίσης, θα προβλέπεται η χορήγηση ολιγοήμερης άδειας με αποδοχές, κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης σύμβασης, καθώς και δυνατότητα παράτασης του προγράμματος, όταν ο ωφελούμενος δηλώσει ασθένεια.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της πράξης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.