Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ομόφωνα αντισυνταγματικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο προβλέπει άνοδο του ανωτάτου ορίου (πλαφόν) προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των δημοσίων δαπανών, έργων και παροχής υπηρεσιών, σε όλα τα υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, κ.λπ.

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάστηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο προβλέπει ότι ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών της «κεντρικής διοίκησης» (υπουργεία, κ.λπ.) θα γίνεται από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον το ποσό της δαπάνης είναι πάνω από 45.000 ευρώ (πλέον του ΦΠΑ).

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Προεδρικό Διάταγμα 87/2014) ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δαπάνες των υπουργείων, κ.λπ. ξεκινάει σήμερα από το ποσό των 30.000 ευρώ και άνω (συν ΦΠΑ).

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με πρόεδρο Νικ. Αγγελάρα συνήλθε για να διατυπώσει τις απόψεις της επί του επίμαχου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, όπως απαιτεί το Σύνταγμα και η νομοθεσία.

Εισηγητής της υπόθεσης ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου κ. Αγγελάρας. Να σημειωθεί ότι σε σπάνιες περιπτώσεις και σε πολύ σοβαρά θέματα ο πρόεδρος του Ε.Σ. είναι παράλληλα και εισηγητής.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ομόφωνα με το 26ο πρακτικό της γενικής συνεδρίασης της Ολομέλειας έκρινε για τρεις βασικούς λόγους αντισυνταγματικό το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ε.Σ. η άνοδος του ορίου υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών της κεντρικής διοίκησης στις 45.000 ευρώ από 30.000 ευρώ που είναι, δεν είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία», καθώς:

1) Δεν έχει προηγηθεί μελέτη με την οποία να αιτιολογείται η αναγκαιότητα και η προσφορότητα της επέμβασης, κατά τρόπο ώστε να μην αναιρείται η πρακτική αποτελεσματικότητα του προληπτικού ελέγχου βάσει του άρθρου 98 του Συντάγματος»,

2) Δεν έχει γίνει ανάλυση των κινδύνων στον εξαιρούμενο του προληπτικού ελέγχου διαχειριστικό φάσμα, ούτε όμως «έχει γίνει εκτίμηση των εξαιρουμένων του ελέγχου δαπανών σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα» και

3) Δεν έχει παρέλθει εύλογος χρόνος -όπως απαιτεί ο νόμος- από την προηγούμενη αύξηση του «πλαφόν» που έγινε με το Π.Δ. 87/2014.

Η Ολομέλεια του Ε.Σ. αναφέρει στο σχετικό πρακτικό ότι οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας υπαγορεύουν «την θεσμική αφύπνιση και χειραφέτηση των ελεγκτικών μηχανισμών, με την λήψη θετικών μέτρων για τη διερεύνηση της εμβέλειας τους».

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις