Σε επανακαθορισμό του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικού καταλόγου, επικουρικών γιατρών και της διαδικασίας τοποθέτησης τους σε δομές του Εθνικού Συστήματος, Υγείας, καθώς και στην θέσπιση κινήτρων για τους επικουρικούς γιατρούς που θα επιλέξουν να τοποθετηθούν σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί άγονες και προβληματικές, προχώρησε το υπουργείο Υγείας με την υπογραφή δύο υπουργικών αποφάσεων.

«Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι η ταχύτερη κάλυψη των κενών θέσεων στο πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση των υποστελεχωμένων νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση και προστίθεται ότι «με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια στην επιλογή των γιατρών και η αξιοπιστία του συστήματος».

Ειδικότερα με το νέο θεσμικό πλαίσιο ορίζεται η τήρηση ηλεκτρονικού καταλόγου ανά ειδικότητα και από 22 Ιουνίου, η τοποθέτηση επικουρικών γιατρών θα γίνεται σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητάς τους, η οποία καθορίζεται από τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο που τηρείται στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας.

Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει, το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κάθε γιατρού, την ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ειδικότητάς του, την ύπαρξη εξειδίκευσης ή εμπειρίας και τις προτιμήσεις για την τοποθέτησή του.

Στον κατάλογο οι γιατροί εγγράφονται μετά από αίτησή τους και μπορούν να παραμείνουν σε αυτόν για μια πενταετία, μετά την πάροδο της οποίας διαγράφονται αυτοδικαίως.

Ο κατάλογος θα αναρτηθεί για πρώτη φορά 29 Ιουνίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.moh.gov.gr) και θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, στο νέο κατάλογο καταχωρούνται και οι γιατροί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον καταργούμενο από 22 Ιουνίου, εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία παραμονής στον καταργούμενο κατάλογο, όπου και αυτοδικαίως διαγράφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) σε δυο υγειονομικές περιφέρειες της προτίμησής τους,

β) σε μια υγειονομική περιφέρεια και την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημά του,

γ) στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ και κάποιο παράρτημά του.

Σημειώνεται ότι σε υγειονομικές περιφέρειες που περιλαμβάνουν παραπάνω από ένα νομό, θα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν εάν το επιθυμούν προτίμηση για συγκεκριμένους νομούς (όχι για περισσότερους από δύο).

«Η δυνατότητα αυτή παρέχεται προκειμένου να συνδυαστεί η ανάγκη άμεσης κάλυψης των τεράστιων κενών στο σύστημα Υγείας με τις κοινωνικές, οικογενειακές ή οικονομικές ανάγκες των ενδιαφερομένων», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Προτεραιότητα τοποθέτησης κατά παρέκκλιση της σειράς εγγραφής στον κατάλογο, προβλέπεται για τις εξής περιπτώσεις:

– Όταν πρόκειται για τοποθέτηση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Μονάδες Μεταμόσχευσης και Μονάδες Εφαρμογής Ιστών, προηγούνται οι ιατροί που διαθέτουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης και ελλείψει αυτών, όσοι διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στις μονάδες αυτές.

– Όταν για ορισμένες θέσεις απαιτείται σύμφωνα με το αίτημα του φορέα, εξειδίκευση ή εμπειρία (π.χ. τμήμα υπερήχων, επεμβατική καρδιολογία κ.α.), προηγούνται οι ιατροί που διαθέτουν βεβαίωση εξειδίκευσης και ελλείψει αυτών, όσοι διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία ως ειδικευμένοι.

– Όταν πρόκειται για ιατρούς ή οδοντιάτρους οι οποίοι πάσχουν από ομόζυγο β΄ μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία, αιμορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη νεοπλασματική νόσο και δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας τους.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπονται κίνητρα (σχετικά με τη διάρκεια της σύμβασης, την προσμέτρηση ως προϋπηρεσίας για την κατάληψη θέσης ιατρού ΕΣΥ κ.α) για τους γιατρούς που επιλέγουν να τοποθετηθούν στις άγονες και προβληματικές περιοχές.

Τα κίνητρα αυτά θα ισχύσουν και για τους γιατρούς που θα τοποθετηθούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Μονάδες Μεταμόσχευσης και Μονάδες Εφαρμογής Ιστών, στο ΕΚΑΒ και τα παραρτήματά του, στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, στα Ογκολογικά Τμήματα και στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Άμεσα θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση η οποία θα ισχύσει αναδρομικά για όσους γιατρούς τοποθετηθούν σε αυτά τα τμήματα.

«Πρόθεση του υπουργείου είναι να δώσει την ευκαιρία σε γιατρούς που δεν εργάζονται και σήμερα μεταναστεύουν στο εξωτερικό, να προσληφθούν για θητεία μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά αναγκαστικά περιορισμένης επιλογής ως προς τη μονάδα Υγείας», αναφέρεται σε ανακοίνωση. Επιπλέον, προστίθεται ότι οι υπηρετούντες επικουρικοί γιατροί θα μπορούν μετά τη λήξη της θητείας τους να συμπεριληφθούν στους καταλόγους και να επαναπροσληφθούν, συμβάλλοντας στην κάλυψη επειγουσών αναγκών του ΕΣΥ, ειδικά στις άγονες και νησιωτικές περιοχές.

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν την προτίμηση τους πριν από την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής υπεύθυνης δήλωσής τους.

Υπόδειγμα της αίτησης και των υπευθύνων δηλώσεων θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.gr).

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις