Η βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων, η εξοικονόμηση και διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, καθώς επίσης η επιτάχυνση και βελτίωση των οικονομικών όρων των τεχνικών έργων στη χώρα, αλλά και η αξιοποίηση του τεχνικού δυναμικού της προβλέπονται στο σύμφωνο συνεργασίας που υπέγραψαν την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Μάλιστα, με το Σύμφωνο συνεργασίας το Τ.Ε.Ε. αναλαμβάνει Τεχνικός Σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του.

Ως “ιστορική στιγμή”, χαρακτήρισε την υπογραφή του συμφώνου ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης: “Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να υπογράφουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας της ΚΕΔΕ με το ΤΕΕ, συνδυάζοντας την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία με την επιστήμη και βεβαίως με την τεχνική αναβάθμιση των πόλεών μας.

Πιστεύουμε ότι μέσα από τη συνεργασία αυτή θα μπορέσουν να διαμορφωθούν καλύτεροι όροι για να δημιουργήσουμε έξυπνες πόλεις, να κάνουμε σοβαρή διαχείριση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, να μπορέσουμε να βάλουμε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων στο θέμα τα διαχείρισης των απορριμμάτων”.

Επισήμανε δε, ότι “έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας και οι συνεργασίες αυτές μπορούν να δημιουργήσουν μια δυναμική που είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε σήμερα για τη χώρα μας”.

“Τα θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας όπως επίσης και τα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων είναι πολύ σημαντικά , όπως και πολλά άλλα, στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε, γνωρίζοντας ότι το ΤΕΕ είναι ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας.

Το κάνουμε και πράξη. Από δω και πέρα θα έχουμε καθημερινή συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τον κ. Πατούλη, μια συνεργασία που εξελίσσεται ήδη καιρό τώρα” δήλωσε απ΄ την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Σημειώνεται επιπλέον, ότι μέσα από το σύμφωνο συνεργασίας οι δύο φορείς θα επεξεργαστούν και θα διαμορφώσουν επίσης κοινές θέσεις, στο πλαίσιο λειτουργίας των μόνιμων επιτροπών τους σε ότι αφορά στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, στη διασφάλιση συνεργασίας των διαφόρων επιπέδων διοίκησης, στη μητροπολιτική διακυβέρνηση, και στην ενίσχυση συμμετοχικών διαδικασιών στην τοπική διακυβέρνηση.

Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό, στην κατεύθυνση αυτή αναπτύσσεται συνεργασία και διατυπώνονται κοινές θέσεις τόσο για το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης μελετών και υλοποίησης δημόσιων έργων όσο και την έγκαιρη διασφάλιση χρηματοδότησης και στήριξης των δήμων, ώστε να διασφαλιστεί μέγιστη και αποτελεσματική απορρόφηση πόρων για το ΣΕΣ, ενώ ιδιαίτερο τομέα συνεργασίας αποτελεί η διατύπωση κοινών θέσεων για τις συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα.

Στο πλαίσιο του Συμφώνου, προβλέπεται η σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Συνεργασίας Κ.Ε.Δ.Ε.- Τ.Ε.Ε, επικεφαλής της οποίας, θα είναι οι πρόεδροι των δύο Φορέων και αντικείμενό της ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της συνεργασίας τους, ενώ προβλέπεται, και η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφόρησης.

Αναλυτικότερα, το σύμφωνο συνεργασίας προβλέπει επίσης, κοινές δράσεις και προσπάθειες των δύο φορέων για :

Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας των Μηχανικών με τους Δήμους, βασισμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις που συνδιαμορφώνονται, από το νέο ρόλο των Δήμων και τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών. Από κοινού, αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στη στελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων, στο ρόλο των μηχανικών -στελεχών των Δήμων και στη σχέση μηχανικών-μελετητών-συμβούλων με τους Δήμους

Ολοκλήρωση σχεδιασμού με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, τα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια και τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια σε βάθος 30ετίας, και πλήρη ενεργοποίηση ή και προσαρμογή του υφιστάμενου Θεσμικού Πλαισίου

Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο ρόλο και τις αρμοδιότητες των Δήμων στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών αλλά και στη δημιουργία και λειτουργία των υποδομών περιβάλλοντος

Συνέχιση και ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου θα συμμετέχει σε δράσεις συνεργασίας με την Κ.Ε.Δ.Ε., και τους φορείς της, κατ’ αρχήν σε σειρά τομέων, όπως:

• Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης

• Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων και επεξεργασίας λυμάτων

• Σχεδιασμό ΑΠΕ

• Κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες

• Υποστήριξης Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου από την καταγραφή αυθαίρετης δόμησης

• Μελέτες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, κτιριακών υποδομών, ενεργειακού σχεδιασμού, εξοικονόμησης ενέργειας, βιώσιμης ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις