Μια στις πέντε επιχειρήσεις διοικείται από γυναίκα, ωστόσο συνεχίζουν να αποτελούν μειοψηφία στις επιτελικές θέσεις σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ICAP στην έκδοσή της «Leading Women in Business», που αποτελεί θεσμό πληροφόρησης για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.

Η έκδοση αυτή, προβάλει στο ευρύτερο κοινό αλλά και στις επιχειρήσεις, τις Γυναίκες Ηγέτες των κορυφαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, βάσει των τελευταίων δημοσιευμένων ισολογισμών.

«Οι επιδόσεις των ελληνικών εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη είναι εμφανώς καλύτερες σε σύγκριση με το σύνολο των εταιρειών, με κύριο χαρακτηριστικό την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας τους, το 2014/13.

Ασφαλώς, η διείσδυση των γυναικών στις ανώτατες βαθμίδες διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων υστερεί ακόμα σημαντικά σε σχέση με τους άνδρες.

Σε αυτές τις συνθήκες οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την είσοδο των γυναικών σε θέσεις που σχετίζονται με τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την πορεία των επιχειρήσεων στη χώρα μας» δηλώνει η Σταματίνα Παντελαίου, Director στη Διεύθυνση Οικονομικών Ερευνών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group.

Μικρή αύξηση διείσδυσης γυναικών σε επιτελικές θέσεις

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα, στο συνολικό δείγμα (23.968) το ποσοστό των επιχειρήσεων που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη ανέρχονται σε 21,07% (5.049 εταιρείες).

Στην αντίστοιχη περυσινή έκδοση που πραγματοποιήθηκε το 2014 (σε δείγμα 23,4 χιλ. εταιρειών) το ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονταν από γυναίκες κυμαινόταν σε 19,6%. Παρατηρείται δηλαδή μικρή αύξηση της διείσδυσης των γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής κατά το τελευταίο έτος.

Γυναίκες ηγέτες, κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες, διαχρονικά, εντοπίζεται σε πολύ μικρές ή τις μικρές επιχειρήσεις.

Παρατηρείται ότι όσο αυξάνει το μέγεθος των εταιρειών (βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών και προσωπικού) τόσο περισσότερο μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες.

Η διεύθυνση οικονομικών ερευνών και κλαδικών μελετών της ICAP, παρουσιάζει βασικά διαρθρωτικά στοιχεία και οικονομικά μεγέθη για τις τρεις (3) παρακάτω ομάδες-εταιρειών:

– Σύνολο εταιρειών: Αφορά 23.968 επιχειρήσεις όλων των κλάδων, που έχουν αντληθεί από τη βάση δεδομένων της ICAP Group και έχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2014.

– Εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες: Περιλαμβάνονται 5.049 εταιρείες του παραπάνω συνόλου, οι οποίες διοικούνται από Γυναίκες (Διευθύνουσα Σύμβουλος, Γενική Διευθύντρια ή Διαχειρίστρια).

– Top 500 LWiB: Αφορά στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες βάσει του συνολικού κύκλου εργασιών τους το 2014 (που προέκυψαν από το δείγμα των 5.049 εταιρειών), οι οποίες διοικούνται από γυναίκες και παρουσιάζονται αναλυτικά στην έκδοση Leading Women in Business-2015.

Σύμφωνα με τη «Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: Γυναικεία επιχειρηματικότητα — συγκεκριμένες πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ», οι επιχειρήσεις γυναικείας ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παρά την ενθαρρυντική πρόοδο, η ΕΕ θα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα για να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) γυναικείας ιδιοκτησίας.

Σήμερα, οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη, αποτελούν πολύ χαμηλό ποσοστό (30% περίπου) του συνόλου των επιχειρηματιών.

Οι ερευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικοί παράγοντες που επικρατούν σε κάθε χώρα είναι πολύ σημαντικοί και επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις