Η Ελληνική Δημοκρατία έχει υποχρέωση προστασίας του Ιερού Τόπου του Αγίου Όρους, για τη διατήρηση αναλλοίωτου του χαρακτήρα και της πορείας του στο μέλλον, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, κατά την αντιφώνηση του στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου, στις Καρυές.

Στην πρώτη του επίσκεψη στη Μοναστική Πολιτεία του Αθω, μετά την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, ο οποίος συνοδεύεται από τον υφυπ. Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη, σημείωσε ότι όλοι οι Ελληνες αισθανόμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι το ΄Αγιον Όρος περιλαμβάνεται στην πατρίδα μας και εξέφρασε τη χαρά και την προσδοκία ότι η σημερινή συνάντηση και συναναστροφή θα συμβάλει, ακόμη περισσότερο, στην καλλιέργεια πνεύματος εγγύτητας και αμεσότητας.

Ολόκληρο το κείμενο της αντιφώνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ως εξής:

«Χριστός Ανέστη!

Θερμώς Σας ευχαριστώ για την πρόφρονα υποδοχή που μου επιφυλάξατε και για την συγκινητική παρουσία και συμμετοχή Σας σ’ αυτή. Όλοι οι Έλληνες αισθανόμαστε υπερήφανοι γιατί στην Πατρίδα μας περιλαμβάνεται η ευλογημένη Χερσόνησος του ‘Αθω.

Η τεράστια και ανεκτίμητης αξίας πολιτιστική κληρονομιά του μοναδικού αυτού πνευματικού κέντρου σ’ ολόκληρη την Οικουμένη, η οποία αποδεικνύεται και εκ του γεγονότος ότι από το 1988 το ‘Αγιον Όρος συγκαταλέγεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, συνεχίζεται και επεκτείνεται χάρις στην δική Σας παροχή και προσφορά. Είσθε άξιοι επαίνου και συγχαρητηρίων. Υπενθυμίζω ότι ο Μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, σε ομιλία του στον ιερό ναό του Πρωτάτου, το 1963, κατά τον εορτασμό της πρώτης Χρυσής Χιλιετηρίδας του Αγιορείτικου Μοναχισμού, είχε τονίσει: «Οι κατοικούντες σήμερον εις το ‘Αγιον Όρος είναι οι συνεχισταί της γνησίας ορθοδόξου θρησκευτικής ζωής». 

Η Ελληνική Δημοκρατία, στους κόλπους της οποίας περιλαμβάνεται το ‘Αγιον Όρος, έχει υποχρέωση προστασίας του Ιερού Τόπου για την διατήρηση αναλλοίωτου του χαρακτήρα και της πορείας του στο μέλλον. Η παρουσία μας εδώ, σ’ έναν χώρο τον οποίο αγιάζει η ασίγαστη διακονία λαμπρών Αδελφοτήτων και Οικιστών, μας γεμίζει χαρά και προσδοκία ότι η σημερινή συνάντηση και συναναστροφή θα συμβάλει, ακόμη περισσότερο, στην καλλιέργεια πνεύματος εγγύτητας και αμεσότητας.

Ευχαριστώ, άγιε Πρώτε, για την προσφώνησή Σας.

Καλώς Σας βρήκα. Χριστός Ανέστη!»

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προσφώνησε ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Ορους, ο γέροντας Παύλος από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, ο οποίος καλωσόρισε τον κ. Παυλόπουλο και χαρακτήρισε το Περιβόλι της Παναγίας «Ακρόπολη της Ορθοδοξίας και του ελληνισμού».

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση στη χώρα μας και εξέφρασε την ευχή και την ελπίδα η ελληνική πολιτεία, ο πολιτικός κόσμος να αφουγκραστούν την αγωνία και τα δίκαια αιτήματα του ελληνικού λαού, να σταθεί δίπλα του. Επίσης υπογράμμισε ότι παρά τα οικονομικά προβλήματα ο αριθμός των προσκυνητών στο Αγιον Ορος αυξάνεται.

Ολόκληρο το κείμενο της προσφώνησης έχει ως εξής:

«Η Ι. Κοινότης και σύνολος η αθωνική πολιτεία υποδέχεται σήμερον με χαράν και τα προσηκούσας τιμάς και επισήμους εκδηλώσεις την Υμετέραν Εξοχότητα, όπερ περιποιεί ιδιαιτέραν τιμήν δια τον Ι. Τόπον. Χαίροντες υποδεχόμενοι Υμάς χαιρετίζομεν εν τω προσώπω Υμών την ελληνική πολιτείαν και τον ορθόδοξον ελληνικόν λαόν.

Εξοχώτατε,

Το Αγιον Ορος, ακρόπολις της Ορθοδοξίας και του ελληνισμού, υπήρξεν εξαρχής κέντρον μοναστικόν, εκκλησιαστικόν με πλουσίαν διακονίαν εν τη Εκκλησία, θεολογικόν, κυρίως εις περιόδους θεολογικών κρίσεων, ως ή περίοδος του ησυχασμού, πολιτιστικόν, όλον το Αγιον Ορος με το πλήθος των αθωνικών καθιδρυμάτων, αποτελεί ένα απέραντον βυζαντινόν μουσείον, του οποίου κορωνίς τυγχάνει το Πρωτάτο, αλλά και τόπος κατ΄εξοχήν προσευχής και αδιαλείπτου λατρείας και δοξολογίας του αγίου Θεού.

Παραλλήλως, κατά την διαδρομήν της ιστορικής του πορείας η συμβολή αυτού προς το έθνος δια της συμμετοχής των αγιορειτών εις τους αγώνας αυτού δια την ελευθερίαν αλλά και προσφορά του προς τον λαόν, κυρίως εις καιρούς δυσχερείς, δια της ασκήσεως εκτεταμένης φιλανθρωπικής δράσεως, υπήρξεν ανεκτίμητος.

Αυτή η πολύπλευρος κοινωνική και θρησκευτική παρουσία στον Ορθόδοξον κόσμον, το κατέστησεν κέντρον προσκυνηματικόν. Χιλιάδες οι επικέπται της αθωνικής πολιτείας, μέχρι των καθ ημάς χρόνων, και ιδία εις τα ημέρας μας, ότε θα υπελόγιζεν τις ότι η παντοία κρίσις που απλώνεται στην πατρίδα μας θα ανέκποτε και τα επισκέψεις των ορθοδόξων ελλήνων. Τουναντίον αυξήθηκε ο αριθμός των προσκυνητών, οι οποίοι έρχονται εδώ δια προσκύνησιν και παραλλήλως να εκθέσουν τους προβληματισμούς των σε εναρέτους γέροντας και ηγουμένους περί των συμβαινόντων εις την χώραν.

Ευχή και ελπίδα μας είναι, η ελληνική πολιτεία, ο πολιτικός κόσμος να αφουγκρασθή την αγωνίαν και τα δίκαια αιτήματα του ελληνικού λαού, να σταθή δίπλα αρωγός, να σηκώση τα βάρη του και να αποδείξη έμπρακτα το ενδιαφέρον του προς αυτόν.

Εξοχώτατε!

Χαιρετίζομεν την επίσκεψιν Υμών εις το Αγιον Ορος Σας καλωσορίζομεν εις της αγίαν ταύτην γην εν τιμή και ευχόμεθα δι Υμάς τα κρείττοντα παρά Θεού».

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν στις Καρυές ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Ορους Αρίστος Κασμίρογλου, ο Πρεωτιστάτης γέροντας Παύλος και τα μέλη της Ιεράς Επιστασίας, οι ηγούμενοι των 20 Μονών και ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Μιλήτου Απόστολος.

Αμέσως παρακολούθησε τη δοξολογία στον ιερό ναό του Πρωτάτου όπου προσκύνησε και την ιερή εικόνα της Παναγίας “Αξιον Εστί”.

Στη συνέχεια μετέβη στο κτίριο της Ιεράς Κοινότητας όπου τον κέρασαν με τον παραδοσιακό αγιορείτικο τρόπο και του έδειξαν τον “Τράγο”, δηλαδή την περγαμηνή από δέρμα τράγου πάνω στην οποία είναι γραμμένο το πρώτο Τυπικό (ο καταστατικός χάρτης του Αγίου Ορους), φέρει τις ιδιόχειρες υπογραφές του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιωάννη Τσιμισκή και του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη και είναι το ιστορικότερο κείμενο του Αγίου Ορους (972μ.Χ.)

Ακολούθως, ο κ. Παυλόπουλος θα παρακαθίσει σε γεύμα προς τιμή του που παραθέτει η Ιερά Κοινότητα στις Καρυές και μετά θα επισκεφθεί διαδοχικά τις Ιερές μονές Ιβήρων και Μεγίστης Λαύρας.

Το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Αθήνα.   

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις