Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το σπέρμα ενός άνδρα είναι καλύτερης ποιότητας (ποσότητα, κινητικότητα και δομή) όταν εκείνος έχει (-)ουαλική επαφή (ή και φαντασίωση) με μια καινούργια γυναίκα, με την οποία δεν είχε καμία άλλη (-)ουαλική επαφή στο παρελθόν.

Η αρσενική φυσιολογία και συμπεριφορά είναι γνωστό ότι επηρεάζεται όταν οι άντρες έρχονται σε επαφή με καινούργιες συντρόφους.

Μελέτη του 2000, για παράδειγμα, έδειξε ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση στο ίδιο ερωτικό ερέθισμα προκαλεί μειωμένη (-)ουαλική διέγερση και επιθυμία.

Επίσης, έδειξε ότι η περιφέρεια του πέους αυξάνεται, όταν οι άνδρες εκτίθενται σε ένα καινούργιο γυναικείο (-)ουαλικό ερέθισμα.

Τα ευρήματα αυτά συνδέονται με την έμφυτη φυσιολογία του άντρα, η οποία βαθύτερο σκοπό έχει την ενίσχυση του ανδρισμού και του δυναμισμού του με κάθε νέα σύντροφο, βελτιώνοντας έτσι τις πιθανότητές του για την παραγωγή απογόνων.

Στην τελευταία έρευνα, οι επιστήμονες ανέλυσαν την ποιότητα του σπέρματος των ανδρών, όταν εκείνοι διεγείρονταν από την ίδια γυναίκα επί 6 συνεχόμενες φορές, και την συνέκριναν με την ποιότητα του σπέρματός τους, όταν διεγέρθηκαν από μία νέα, διαφορετική γυναίκα την έβδομη φορά του πειράματος, το οποίο διήρκεσε δύο εβδομάδες.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής έδειξαν ότι οι άντρες παρήγαγαν καλύτερης ποιότητας σπέρμα την πρώτη φορά που διεγέρθηκαν από μια καινούργια γυναίκα.

Επίσης, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι ο χρόνος εκσπερμάτισης για τους άνδρες ήταν μικρότερος, όταν είχαν (-)ουαλική διέγερση από την καινούργια γυναίκα.