Θέματα διοριστέων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 8/97 που διενεργήθηκε το 1998 και οι οποίοι διορίστηκαν κατόπιν της προκήρυξης 1ΕΓ/2016, ρυθμίζουν τρεις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κινητικότητα στο Δημόσιο.

Στην πρώτη δίνεται η δυνατότητα ανακατανομής σε άλλη υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του ίδιου υπουργείου.

Η δεύτερη αφορά σε ορισμένους διοριστέους, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να διοριστούν καθώς οι θέσεις του κλάδου ή της ειδικότητας διορισμού τους περιγράφονται διαφορετικά στους μη εκσυγχρονισμένους οργανισμούς των φορέων διορισμού τους.

Σε αυτούς παρέχεται η δυνατότητα διορισμού σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού τους και με παράλληλη δέσμευση κενής οργανική θέσης της ίδιας κατηγορίας για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Με την τρίτη, γίνεται δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανακατανομής σε άλλη υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του ίδιου υπουργείου με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν αιτήματος του οικείου υπουργείου.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις