Σε ανακοίνωση της, η Περιφέρεια Αττικής -έπειτα από συχνά αιτήματα πολιτών- τονίζει ότι η δικαιοδοσία αφαίρεσης των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων υπάγεται στους δήμους και την αποκεντρωμένη διοίκηση, για να αντιμετωπιστεί η εν λόγω παρανομία.

Με αυτά τα δεδομένα, η Περιφέρεια καλεί τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν και να “απομακρύνουν τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες που λειτουργούν σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος, υποβαθμίζοντας και την αισθητική των πόλεών μας”.