Μια πρωτοβουλία μικρών Ελλήνων παραγωγών που έχει ως στόχο φέτος τις γιορτές οι καταναλωτές να στηρίξουν με τις αγορές τους τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την τοπική ελληνική ποιοτική παραγωγή, τις τοπικές κοινότητες και την οικονομική στήριξη και ανάπτυξη.

14 μικροί παραγωγοί ενώθηκαν, αφήνοντας πίσω θέματα ανταγωνισμού, σε μια κοινή ενέργεια ευαισθητοποίησης των καταναλωτών που θέλουν να στηρίξουν την Ελλάδα που παράγει και τα εξαιρετικά προϊόντα της.

Σε μια κοινή εικόνα με τη φράση «Αυτές τις γιορτές στήριξε την Ελλάδα που παράγει, δωρίζοντας προϊόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών», μεταφρασμένη σε ακόμη 5 γλώσσες και τα λογότυπα όλων από κάτω, δίνεται το νόημα αυτής της κοινής προσπάθειας.

Καλούνται και άλλοι μικροί παραγωγοίπου έχουν διάθεση συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού, να πλαισιώσουν την ομάδα αυτή και να συμμετέχουν σε μελλοντικές κοινές ενέργειες.