Από το 2005 προειδοποιούσαν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες για τον κίνδυνο να κρυφτεί η θέα της Ακρόπολης από πολυώροφα κτίρια. Όμως, με την πάροδο των χρόνων, ο Ιερός Βράχος δεν προστατεύθηκε. Το 2012, μάλιστα, ψηφίστηκε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός που ανέβασε το ανώτατο όριο ύψους των οικοδοµών από τα 27 στα 32 µέτρα.

Οι προειδοποιήσεις των αρχαιολόγων του υπουργείου Πολιτισµού καταγράφονται µέσα σε έγγραφα που επικαλείται, προκειµένου να λάβει απόφαση το Ε’ Τµήµα του ΣτΕ. Πρόκειται για την απόφαση 2331/2009 του ΣτΕ, το οποίο είχε συνεδριάσει στις 13/6/2007.

Τη συνεδρίαση εκείνη είχε προκαλέσει ο υπεύθυνος οικοδοµής που ζητούσε άδεια να ανεγερθεί σε σηµείο κοντά στην Ακρόπολη. Αρχικά είχε δοθεί άδεια να σηκωθεί η οικοδοµή έως το ύψος των 27 µέτρων βγάζοντας οκτώ ορόφους.

Όµως, µετά τις ανασκαφικές εργασίες που υποχρεωτικά εκτελούνται σε κάθε οικόπεδο της περιοχής και την ανακάλυψη σηµαντικών ευρηµάτων, συνεδρίασε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (ΚΑΣ) και αποφάνθηκε ότι θα έπρεπε να περιορισθεί το ύψος στους επτά ορόφους. Εναντίον αυτής της περιοριστικής απόφασης προσέφυγε ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής, αλλά η αίτησή του απορρίφθηκε από το ΣτΕ.

Μέσα λοιπόν στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι:

Σε έγγραφό της (11.10.2005) η Γ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εισηγείται προς τη Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του υπουργείου Πολιτισµού, διαπιστώνει ότι «παρατηρείται ενδιαφέρον για την ανέγερση πολυωρόφων οικοδοµών» και µια «διαρκώς επιδεινούµενη κατάσταση στην περιφέρεια του Ιερού Βράχου της Ακροπόλεως».

Σε άλλο σηµείο του ίδιου εγγράφου τονίζεται ότι «η προστασία του οπτικού περιβάλλοντος της Ακρόπολης, προστατευόµενου µνηµείου Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, στην εγγύτερη προς αυτήν περιοχή θίγεται ουσιωδώς» και επισηµαίνει ότι «η κατασκευή διαρκώς υψηλότερων οικοδοµών, αλλά και το αυξανόµενο πλήθος των σχετικών αιτηµάτων αναγκάζει την υπηρεσία να επαναφέρει το ζήτηµα διεύρυνσης της ζώνης ελέγχου υψών στην ευρύτερη περιοχή µε συνακόλουθη µείωση υψών των κτιρίων και εναρµόνισή τους προς τα νόµιµα των υφισταµένων οικοδοµών…».

«Το πρόβληµα της διαµόρφωσης του δοµηµένου χώρου νοτίως της Ακρόπολης επανέρχεται επιτακτικώς και µε οξύτητα, εφόσον οι προς ανέγερση οικοδοµές υψώνουν “τείχος” στην περιφέρεια του Ιερού Βράχου και τον ανταγωνίζονται» επαναλαµβάνει το ΣτΕ επικαλούµενο και συζητήσεις της ίδιας περιόδου µέσα στο ΚΑΣ.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις