Πανελλαδικές 2019: Αυξάνονται οι εισακτέοι- Οι νέες σχολές

Πανελλαδικές 2019: Αυξάνονται οι εισακτέοι- Οι νέες σχολές

Δίνεται σήμερα, Δευτέρα, στη δημοσιότητα το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που ρυθμίζει θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, οι θέσεις στα Πανεπιστήμια θα είναι φέτος αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, δημιουργούνται πολλά νέα τμήματα και όλες οι σχολές γίνονται πανεπιστημιακές, καθώς τα ΤΕΙ πλέον καταργούνται.

Ο υπουργός Κώστας Γαβρόγλου δεν έχει αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των εισακτέων, αλλά σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις που θα διατεθούν φέτος στα Πανεπιστήµια θα είναι πάνω από 75.000. Πέρυσι οι θέσεις εισακτέων για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ήταν 74.692, ενώ για το 2017 ήταν 70.726.

Επίσης, στο πολυνομοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις για πολλά καινούρια τμήματα και µάλιστα µε νέο επιστηµονικό αντικείµενο, καθώς και για καταργήσεις των ΤΕΙ.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

1. To TEI Κρήτης καταργείται και βαφτίζεται Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης, µε πέντε σχολές οι οποίες θα λειτουργούν από φέτος, α) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα το Ηράκλειο, β) Επιστηµών ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο, γ) Γεωπονικών Επιστηµών, µε έδρα το Ηράκλειο, δ) Μηχανικών, µε έδρα το Ηράκλειο, ε) Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών, µε έδρα το Ρέθυµνο.

2. Στο Πανεπιστήµιο Πατρών θα ιδρυθούν τρεις νέες σχολές, Νοµικών Επιστηµών, Γεωπονικών Επιστηµών και Επιστηµών Αποκατάστασης Υγείας.

3. Το ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, έπειτα από πολλές αντιδράσεις, τελικά θα «διαµελισθεί» και ορισµένες από τις σχολές θα ενταχθούν στο Πανεπιστήµιο Πατρών, ενώ οι υπόλοιπες στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου.

4. Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου επίσης θα ιδρυθούν νέες σχολές, όπως Γεωπονίας (Καλαµάτα), Επιστηµών Υγείας (Τρίπολη) και Μηχανικών (Πάτρα), οι οποίες θα λειτουργήσουν από φέτος.

5. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πελοποννήσου (ΤΕΙ Πελοποννήσου), µε έδρα την Καλαµάτα, καταργείται και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των τµηµάτων και σχολών του ΤΕΙ µεταφέρονται στα αντίστοιχα τµήµατα και σχολές του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

6. Η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής και συγκροτείται από τα Τµήµατα ∆ηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας και Πολιτικών ∆ηµόσιας Υγείας.

7. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, το Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (∆ΠΘ) κατατέµνεται στα νέα Τµήµατα Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Επιστήµης.

Το σχέδιο περιέχει επίσης ρυθµίσεις για την επαγγελµατική αναγνώριση πτυχίων κολεγίων και ξένων πανεπιστηµίων, για τα πρότυπα και πειραµατικά σχολεία, όπως και για τα ερευνητικά κέντρα.