Λίγο πριν τις εκλογές η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε τη μαζική αποστολή προεκλογικών sms, ύστερα από καταγγελία δικηγόρου.

Σημειώνεται πως το θέμα είχαν εγείρει πολλοί χρήστες στα social media και λόγω του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την καταγγελία υποψήφιος παράνομα χρησιμοποιούσε το email της προκειμένου να προωθήσει την υποψηφιότητα του στις ευρωεκλογές. Όπως προκύπτει από την απόφαση της Αρχής η αποστολή του email έγινε προς τη δικηγόρο στις 20 Φεβρουαρίου.

Η Αρχή αφού άκουσε και τις θέσεις που προέβαλαν ενώπιον της οι δυο πλευρές, εξέδωσε την υπ. 19/2019 απόφασή της, με την οποία επέβαλλε πρόστιμο στον υποψήφιο ευρωβουλευτή ύψους 2.000 ευρώ για παραβίαση άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

Σύμφωνα με το lawandorder.gr, o συγκεκριμένος νόμος κατοχυρώνει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.