Καλούν επίσης τις ελληνικές αρχές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, «ώστε να ανακληθούν οι αμφιλεγόμενες αποφάσεις, να αποκατασταθεί η βλάβη που υπέστησαν οι αιτούντες άσυλο, και να απόσχουν από ανάλογες πρακτικές στο μέλλον».

Το ΠΓΑ επίσης προέβη στην απόρριψη αιτημάτων ασύλου, παρόλο που έκρινε ως βάσιμα στοιχεία του διοικητικού φακέλου των αιτούντων που συνάδουν με την ιδιότητα του πρόσφυγα, υποστηρίζουν οι οργανώσεις. Για παράδειγμα, απέρριψε αιτούντα μολονότι δέχτηκε ότι υπήρξε θύμα βασανιστηρίων από τις αρχές της χώρας του.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις θεωρούν ότι «η παράνομη αυτή πρακτική της Διοίκησης δεν παρήχθη εν κενώ αλλά αποτελεί μέρος της σημαντικής οπισθοδρόμησης ως προς τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, που εμφαίνεται εδώ και καιρό από τις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης, και η οποία επικυρώθηκε με τη ψήφιση του νέου νόμου 4636/2019 Περί Διεθνούς Προστασίας».

Επιπρόσθετα, συνεχίζουν, συμπίπτει χρονικά με τις από 20.11.2019 ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για ένα νέο «επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος» που θα περιλαμβάνει τη διεύρυνση της κράτησης με την αντικατάσταση των σημερινών δομών από κλειστά Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και με τη δημιουργία νέων Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται, επίσης, ότι 27 εκ των 28 προαναφερθέντων απορριφθέντων τελούν «υπό αυθαίρετη διοικητική κράτηση στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Λέσβου ήδη απότην πρώτη ημέρα της άφιξής τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος κράτησης αιτούντων προερχόμενων από χώρες που θεωρούνται ως «χαμηλού προσφυγικού προφίλ».

Οι επτά οργανώσεις, που υπογράφουν την ανακοίνωση είναι: HIAS Ελλάδος, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο [RSA], Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Equal Rights Beyond Borders, Legal Center Lesvos, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες [DRC] και FENIX Humanitarian Legal Aid.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις