Συγκεκριμένα, κατά την ψήφιση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, απερρίφθη ηαναθεώρηση τoυ Άρθρου 5, παρ. 2, που αφορά την απαγόρευση διακρίσεων βάσει (-)ουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.

Ειδικότερα, 170 βoυλευτές ψήφισαν κατά της τρoπoπoίησης, 120 υπέρ ενώ 7 δήλωσαν «παρών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Ιανουάριο, είχε περάσει από την Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος η τροποποίηση του Άρθρου 5, για προσθήκη (-)ουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου με ψήφους βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και του Γιώργου Μαυρωτά, από το Ποτάμι, ενώ είχε καταψηφίσει η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Στη σημερινή του μορφή, το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Συντάγματος αναφέρει: «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο».


Πώς έχει η κατάσταση στην Ελλάδα

Οι διακρίσεις που βιώνουν οι πολίτες λόγω φύλου, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, καταγωγής, ηλικίας ή θρησκευτικών πεποιθήσεων αναδεικνύονται στην ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την ίση μεταχείριση το 2018.

Ποσοστό άνω του ήμισυ (57%) των 899 κατατεθειμένων αναφορών, αφορά θέματα διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως στην απασχόληση και την εργασία. Στις αναφορές κυριαρχούν οι απολύσεις εγκύων στον ιδιωτικό τομέα ή οι βλαπτικές μεταβολές μετά την επιστροφή από την άδεια μητρότητας.

Διακρίσεις διαπιστώθηκαν, εξάλλου, λόγω οικογενειακής κατάστασης (8%), εθνικής καταγωγής (7%), ηλικίας (5%), φυλετικής καταγωγής (3%), θρησκευτικών πεποιθήσεων (3%) και ακολουθούν με ποσοστό 1% οι διακρίσεις λόγω κοινωνικής κατάστασης, (-)ουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου.


Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Σημαντική σχετική πληροφόρηση παρέχεται μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ και αφορούσε σε ευρείας κλίμακας συλλογή εμπειρικών στοιχείων από άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία θεωρούν τους εαυτούς τους λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους/ες ή διεμφυλικούς/ές.

Η έρευνα αυτή στόχευε να καταγράψει τις εμπειρίες διακρίσεων των συμμετεχόντων/ουσών σε διάφορους χώρους (εργασία, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες και δημόσιους χώρους).

Από την επισκόπηση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι το 48% των ερωτώμενων στην Ελλάδα δήλωσε ότι έχει βιώσει διάκριση ή παρενόχληση βάσει (-)ουαλικού προσανατολισμού, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετεχόντων/ουσών που δήλωσαν ότι έχουν υποστεί διάκριση λόγω της ταυτότητας φύλου ή/και (-)ουαλικού προσανατολισμού σε μαγαζί.

Παράλληλα, μόλις το 22% των ερωτώμενων από την Ελλάδα δήλωσε ότι γνωρίζει κάποιον εθνικό νόμο που απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση βάσει (-)ουαλικού προσανατολισμού και μόλις το 23% βάσει ταυτότητας φύλου.

Επιπροσθέτως, μόνο το 6% των συμμετεχόντων/ουσών από την Ελλάδα, κατήγγειλε το πιο πρόσφατο περιστατικό βίας με κίνητρο μίσος και το 2% αντίστοιχο περιστατικό παρενόχλησης στην Αστυνομία.

Επιπλέον, η ίδια έρευνα κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες με το λιγότερο συμπεριληπτικό κοινωνικό περιβάλλον απέναντι σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα και σε εκείνες όπου είναι πολύ πιθανό ΛΟΑΤΚΙ άτομα να είναι θύματα βίας, παρενόχλησης και διάκρισης.

Με βάση τα εμπειρικά στοιχεία που συγκέντρωσε ο Οργανισμός (FRA) πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση που αφορούσε ειδικότερα σε διακρίσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουν διεμφυλικά άτομα.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, στην έκθεση σημειώνεται ότι στη χώρα μας μόνο το 29% όλων των ερωτώμενων που ήταν εργαζόμενοι/ες κατά τα πέντε (5) τελευταία χρόνια (πριν τη διενέργεια της έρευνας), ανέφερε θετική εργασιακή ατμόσφαιρα προς ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Επιπλέον, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες όπου είναι λιγότερο πιθανό τα διεμφυλικά άτομα να βιώσουν θετική ατμόσφαιρα στο σχολείο,καθώς και στις χώρες με τη χαμηλότερη κατάταξη σε ό,τι αφορά το πόσο
ικανοποιημένοι/ες με τη ζωή τους δηλώνουν οι ερωτώμενοι/ες.


Ευρωβαρόμετρο

Στο πλαίσιο του Ευρωβαρόμετρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2003, έχει διενεργήσει μια σειρά από επτά (7) ειδικές έρευνες για τις διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πιο πρόσφατη (European Commission, 2015) που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2015 –μεταξύ άλλων– εξετάζονται σημαντικές πτυχές διακρίσεων βάσει (-)ουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την Ελλάδα προκύπτει ότι: το 62% συμφωνεί με την άποψη ότι «ομοφυλόφιλοι, λεσβίες και αμφιφυλόφιλοι/ες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα ετεροφυλόφιλα άτομα», το 42% συμφωνεί με την άποψη ότι «δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη (-)ουαλική σχέση μεταξύ δύο προσώπων του ιδίου φύλου» και το 33% συμφωνεί με την άποψη ότι «οι γάμοι μεταξύ ομόφυλων θα έπρεπε να επιτρέπονται στην Ευρώπη».


Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας

To Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής βίας, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, και στο οποίο συμμετέχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς, από το 2011 καταγράφει περιστατικά και δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις που παρέχουν σημαντικά δεδομένα.

Με βάση τα στοιχεία της Έκθεσης για το έτος 2016, μειώθηκαν οι καταγραφές επιθέσεων κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε σχέση με το 2015, αλλά ο αριθμός τους παραμένει υψηλός.

Συνολικά καταγράφηκαν πενήντα επτά (57) περιστατικά ρατσιστικής βίας με θύματα ΛΟΑΤΚΙ άτομα (33 με θύματα άνδρες, 8 με θύματα γυναίκες και 4 κατά μεικτής ομάδας). Σαράντα έξι (46) από τα θύματα αποτέλεσαν στόχο λόγω (-)ουαλικού προσανατολισμού, ενώ επτά (7) από τις καταγεγραμμένες επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα σωματικές βλάβες.

Επίσης, καταγράφηκαν έντεκα (11) περιστατικά επιθέσεων λόγω ταυτότητας φύλου ή έκφρασης φύλου ή λόγω σύνδεσης του θύματος με άτομο τρανς, εκ των οποίων τα δύο (2) είχαν ως αποτέλεσμα σωματικές βλάβες.

Η Έκθεση του Δικτύου για το ίδιο έτος παραθέτει και στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας (από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016). Στο σύνολο των ογδόντα τεσσάρων (84) περιστατικών που καταγράφηκαν από την Αστυνομία με πιθανολογούμενο ρατσιστικό κίνητρο, τα δεκατέσσερα (14) είχαν ως κίνητρο τον (-)ουαλικό προσανατολισμό του θύματος και ένα (1) την ταυτότητα φύλου.


Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την τελευταία ετήσια Έκθεση του Διεθνούς Συνδέσμου Λεσβιών, Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλων, Τρανς και Μεσοφυλικών (International Lesbian, Gay, Bi(-)ual, Trans and Inter(-) Association, 2017), η οποία βασίζεται σε δεδομένα του 2016, σε ό,τι αφορά την ελληνική νομοθεσία για την προστασία ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, η Ελλάδα βρίσκεται στη 17η θέση ως προς τη νομική κατοχύρωση δικαιωμάτων σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα, σε σύνολο σαράντα εννιά (49) ευρωπαϊκών χωρών που αξιολογούνται.

Με βάση την ίδια Έκθεση, από τα έξι (6) θεματικά πεδία της νομοθεσίας 14 που αξιολογούνται, η Ελλάδα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα πεδία «Έγκλημα Μίσους και Ρητορική Μίσους» (76/100) και «Χώρος Κοινωνίας Πολιτών» (70/100).


Οι αριθμοί αποτυπώνουν την πραγματικότητα αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια. Η αλήθεια που βιώνει ο καθένας στη ζωή του είναι μία και μοναδική και δεν μπορεί να καταγραφεί σε επιστημονικές εκθέσεις και βάσεις δεδομένων. Υποχρέωση της πολιτείας είναι να σέβεται και να προστατεύει την αλήθεια του καθενός από μας.

Στην Ελλάδα γεννήθηκε η Δημοκρατία, όμωςκάποιες πράξεις αυτών που εξελέγησαν για να την υπηρετούν, μας πάνε χρόνια πίσω και μας εκθέτουν διεθνώς.

Είναι πολύ αρνητική εξέλιξη η καταψήφιση της αναθεώρησης του άρθρου 5. Συνιστά αναχρονισμό και επιστροφή σε εποχές σκοτεινές, όπου βασίλευε η μισαλλοδοξία, η φοβικότητα, ο μισανθρωπισμός.

Η ιστορία μας κρίνει όλους και θα είναι αμείλικτη.

Ο σκηνοθέτης και ανάπηροςακτιβιστής, Αντώνης Ρέλλας,λέει τα πάντα σε μόλις τρεις γραμμές…

Έγραψε στo facebook: "178 ΟΧΙ πήρε η πρόταση αναθεώρησης του Άρθρου 5,2 του Συντάγματος για τη προσθήκη του φύλου, της αναπηρίας, του (-)ουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου.

Σας ευχαριστούμε θερμά που μας θεωρείτε ανάξιους/ες/α για προστασία από τις διακρίσεις"

Πηγές: Συνήγορος του Πολίτη, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) – Διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου και (-)ουαλικού προσανατολισμού: δεδομένα, θεσμικό πλαίσιο και ποιοτική διερεύνηση

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις