ΚΥΑ Ελληνικό:Ειδικότερα, ζητείται η ακύρωση της από 2/10/19 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Έγκριση Πολεοδομιών Μελετών και Περιοχών προς Πολεοδόμηση Α-Π1, Α-Π2,Α-Π3,Α-Π4,Α-Π5,Α-Π6 και ΠΜ-Π1 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και των Περιβαλλοντικών όρων της Εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης ως προς τις περιοχές αυτές».

Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για αντισυνταγματικότητα σε ρυθμίσεις, όπως αυτή που αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, ενώ ως προς το έννομο συμφέρον αναφέρεται ότι η εφαρμογή της επίμαχης ΚΥΑ θα οδηγήσει σε εντατική ανοικοδόμηση μεγάλης αστικής έκτασης.

Η εκδίκαση της προσφυγής έχει οριστεί για τις 6 Μαρτίου 2020 από την Ολομέλεια του ΣτΕ.