Προσλήψεις: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 5.250 μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών - Διορισμοί και για εκπαιδευτικούς με πτυχία από κολέγια

Διορισμοί και για εκπαιδευτικούς με πτυχία από κολέγια
Διορισμοί και για εκπαιδευτικούς με πτυχία από κολέγια

Προσλήψεις: Και πτυχιούχοι ιδιωτικών κολεγίων που είναι παραρτήματα αναγνωρισμένων ΑΕΙ του εξωτερικού θα προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ το επόμενο χρονικό διάστημα για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων.

Προσλήψεις: Παραμονές προσλήψεων 5.250 μονίμων εκπαιδευτικών το υπουργείο Παιδείας δίνει το δικαίωμα διεκδίκησης μιας θέσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας και στους κατόχους πτυχίων των κολεγίων που είναι παραρτήματα αναγνωρισμένων ΑΕΙ της ΕΕ ή τρίτης χώρας. Οι συγκεκριμένοι πτυχιούχοι θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν αναγνώριση από τα αρμόδια συμβούλια επαγγελματικών προσόντων.

Από σήμερα Δευτέρα (13/1) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η 12η Φεβρουαρίου 2020 ενώ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η 4η Μαρτίου 2020. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που είναι κοινές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, εφόσον επιθυμούν να κάνουν αίτηση και για τις δύο βαθμίδες, θα πρέπει να έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 12/2/2020, που είναι η προθεσμία για την Πρωτοβάθμια.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του asep. Για την προκήρυξη που αφορά στην Πρωτοβάθμια, οι αιτήσεις ξεκινούν να γίνονται δεκτές από τις 15 Ιανουαρίου 2020, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα 14:00). Όσον αφορά τη Δευτεροβάθμια, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 5 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα 14:00).

Τι άλλο προβλέπεται με το νομοσχέδιο

  • Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.
  • Ο αποκλεισμός από τους διορισμούς και τις προσλήψεις για τρία έτη, εκπαιδευτικών, οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται.
  • Η κατάργηση της οργάνωσης των απολυτηρίων εξετάσεων ανά ομάδα σχολείων, οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί «μίνι πανελλαδικές». Επίσης, από φέτος δεν θα αναγράφονται στα αποδεικτικά απόλυσης (και στα πιστοποιητικά σπουδών) το θρήσκευμα και η ιθαγένεια. 
  • Η δημιουργία νέας υπερ-αρχής που αφορά την αντικατάσταση της ΑΔΙΠ. Η νέα αρχή ονομάζεται Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και θα ασχολείται από τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ιδρύσεις, συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων έως και την κατανομή της χρηματοδότησης τους.
  • Ο πρόεδρος της νέας αρχής θα ορίζεται από υπουργό Παιδείας και ο αντιπρόεδρος από τα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της. Συνίσταται επίσης Συμβούλιο Αξιολόγησης και πιστοποίησης των ΑΕΙ στο οποίο θα συμμετέχει και ένας φοιτητής αλλά θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων της χώρας με μονοετή θητεία.
  • Παύει να είναι αργία για τα σχολεία η γιορτή των Τριών Ιεραρχών αλλά θα πραγματοποιούνται στα σχολεία εκδηλώσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.